vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Memoriál Aloise Sklenáře

Vlastimil RESNER
Memoriál Aloise Sklenáře
V jedné písničce se zpívá: „...ta jižní Morava, je jistě krásná zem...“ A krásná je nejen svými vinohrady, lidmi, kteří v ní žijí, ale především svojí přírodou, jež stále oplývá dostatkem drobné zvěře, potřebné tolik ke konání zkoušek a vrcholných soutěží loveckých psů.
Moravskoslezský klub chovatelů anglických ohařů se sídlem v Brně má to štěstí, že řada jeho členů a příznivců má možnost pomoci při zajišťování výborně zazvěřených honiteb ke konání těchto kynologických akcí.
      Dne 8. 10. 2005 se konal pod záštitou ČMMJ Praha, MSKCHAO a OMS Brno-venkov Národní Field Trials, který nese jméno Memoriál Aloise Sklenáře, na památku významného a zasloužilého člena, cvičitele a chovatele klubu anglických ohařů. Tato soutěž byla vypsána pro anglické a kontinentální ohaře se zadáním titulu CACT a Res.CACT. Je nutné připomenout, že vrcholná soutěž, kam národní Field Trials bezpochyby patří, hodnotí převážně vypracované a ustálené vlohové vlastnosti ohařů včetně jejich stylu práce. Zde není odpuštěna psovi žádná, byť sebemenší chyba z výkonu. Velmi přísná pravidla zkušebního řádu pro tento typ soutěže tolerují pouze nevynucenou chybu ohaře, ale i při opakování těchto chyb může dojít k narušení celkového stylu práce a takový jedinec je rovněž ze soutěže vyloučen.
      Hostitelem pro dvacet tři přihlášených psů z Čech a Moravy byla obec Telnice v okrese Brno-venkov, rodiště pana Sklenáře. Po slavnostních fanfárách, přivítání všech účastníků, včetně hostů a milovníků zúčastněných plemen ohařů organizátory, se ujal řízení soutěže vrchní rozhodčí Vlastimil Resner, který mimo jiné představil i své kolegy rozhodčí delegované ČMMJ Praha. Práci anglických ohařů skupiny couple posuzovali rozhodčí ve složení - Vlastimil Resner, Josef Matula, Zdeněk Kunc, skupinu solo anglických ohařů a kontinentálů MVDr. Čestmír Šrámek a Jiří Procházka.
      Výcvikář pan Zahradníček spolu s organizačním výborem v čele s Miroslavem Šustrem odvedli výbornou práci při výběru zvolených pracovních prostor s vysokou koncentrací pernaté i srstnaté zvěře. Korona i rozhodčí měli možnost vidět souhru předváděných jedinců s využitím všech jejich předností, tj. práci nosu, vystavování, přiznávání, umocněné jemným vedením svého vůdce. Mnohým se ale soutěž také nevydařila. Všichni však sportovně a myslivecky přiznali, že jejich svěřenci neměli svůj den.
      Vynikající výkon ve skupině couple předvedl pointer z italského chovu Dior Altinion, kterého předváděl Pavel Navrátil. Tento pes prokázal jemnou nosovou práci, vedení ke zvěři, vystavování, kontakt s vůdcem a naprosto spontánní přiznávání. Tato bezchybná práce jej zařadila na místo vítěze oceněného 19 body -výborně, titulem CACT a získal hlavní cenu věnovanou rodinou pana Sklenáře.
      Druhé místo získala Checky z Lodinských luhů, vedená Evou Strkovou. Tato fena anglického setra pracovala téměř bezchybně s vysokým manýrem anglického ohaře s nezbytně nutným zrakovým kontaktem ke své vůdkyni. Byla oceněna 18 body-výborně a titulem CACT.
      Na třetím místě skončila taktéž fena anglického setra Bea Vis Tranguilla, kterou předváděla Vladimíra Dvořáková. Rovněž předvedla špičkovou práci vysoko v manýru anglického ohaře oceněnou 18 body- výborně a titulem res. CACT.
      Ve skupině sólo AO si nejlépe vedl pointer Alf Pozořice, který obdržel 15 bodů-velmi dobře.
      Mezi kontinentálními ohaři zvítězil bretaňský ohař Cezar z Markovy búdy vedený Josefem Slavíkem. Pes vynikajícího sólového hledání za použití jemného nosu, manýrově ke svému plemeni výborný. Oceněn 18 body a titulem CACT.
      Bezprostřední hodnocení od všech účastníků vyznělo velmi dobře s příslibem účasti na příštím memoriálu. Klub anglických ohařů však ví, že k naprosté dokonalosti bude vždy po důkladném rozboru něco málo chybět, zvláště, když laťka náročnosti je každým rokem výše. Jinak tato akce je hodnocena mezi ty nejlepší, které klub na ukončení sezony výcviku pořádá.
      Poděkování patří nejen pořadatelům a všem, kteří se přičinili o propagaci ohařů na jižní Moravě, ale i rozhodčím za jejich vskutku profesionální přístup k posuzování a cit pro styl k jednotlivým plemenům. Děkuji touto cestou mysliveckým sdružením Tuřany, Sokolnice, Telnice, Mnětín, Blučina, Neslovice, Oslavany, Ivančice, Opatovice, Podhora a Šlapanice za jejich spolupráci s klubem anglických ohařů a brněnskými kynology a přeji jim a jejich kolektivum hodně úspěchů v probíhající lovecké sezoně. Rádi se k Vám budeme vždy vracet.
Zpracování dat...