vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Výcvikový tábor pro ohaře na Rokycansku

Pavel MOULIS
Krásné babí léto bylo v nedávné době svědkem zajímavé události v oblasti kynologie na Rokycansku. Konal se zde totiž historicky první výcvikový tábor pro ohaře zakončený podzimními zkouškami. Díky nápadu pánů Šloufa a Semeráda se v blízkosti Liblína v severní části Rokycanska rozběhla zajímavá akce určená všem zájemcům o výcvik ohařů různých plemen.
Zájemci z nejrůznejších koutů republiky se sjeli do malebného údolí Berounky, kde využili nejen pohostinnosti zdejšího kempu "Kobylka", ale především vhodných honiteb mysliveckého sdružení Stráně Bujesily a soukromé honitby pana Blažka, aby zde připravili své psí kamarády na podzimní zkoušky a získali tak loveckou upotřebitelnost. Denně jsme tak mohli pozorovat především výmarské, maďarské či německé krátkosrsté ohaře při nácviku jednotlivých disciplín, které jsou součástí podzimních zkoušek. Jejich úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Skládají se z patnácti disciplín, které zahrnují nejen vrozené vlastnosti, ale i dovednosti získané dalším výcvikem. Celotýdenní intenzivní přípravný výcvik byl zaměřen především na obtížnější disciplíny - klid před zvěří, dohledávky střelené a pohozené zvěře, její přinášení, ale nechybělo ani procvičování hledání či poslušnosti.
      Letošního, prvního, výcvikového tábora ohařů se zúčastnilo třináct psů, z nichž osm startovalo na podzimních zkouškách a šest z nich se umístilo v I. ceně. Je to zcela jistě nejen zásluhou psů, jejich vůdců, ale především iniciátorů této ojedinělé aktivity, při níž zkušení cvičitelé nezištně předávali své letité zkušenosti mladším. A to se neděje každý den. Zajímavé je i to, že se účastníci letošního výcvikového tábora předběžně domluvili na pokračování ve společném výcviku i v příštím roce a připraví své čtyřnohé kamarády na další zkoušky - lesní či dokonce všestranné. Nicméně ani noví zájemci nepřijdou zkrátka, bude-li zájem uskuteční se výcvikový tábor pro přípravu ohařů na podzimní zkoušky znovu. Máte-li i Vy zájem kontaktujte organizátory na telefonu: 606 911 131 (p. Šlouf) nebo na e-mail: pavlik1893@centrum.cz - zde se dozvíte více informací i o připravovaných akcích.
      A co dodat na závěr. Pouze v superlativech byl od všech zúčastněných hodnocen letošní první výcvikový tábor pro ohaře na Rokycansku. Významnou měrou pro jeho zdárný průběh přispěli především organizátoři - Josef Semerád a Jan Šlouf, ukáznění vůdci se svými čtyřnohými kamarády, zaměstnanci kempu "Kobylka" a svým přátelským přijetím MS Stráně Bujesily a soukromá honitba Jiřího Blažka. Nám nezbývá, než-li tedy ještě popřát všem, aby se v přátelské a kamarádské atmosféře, jaká panovala v kempu u Berounky, setkávali i na dalších kynologických akcích, a aby jim jejich čtyřnozí pomocníci dělali radost.

Fotogalerie

Zpracování dat...