vychází v 4:57 a zapadá v 21:12
vychází v 19:45 a zapadá v 3:15
 

Časopis Myslivost

Výsledky 22. ročníku IKP - mezinárodní zkoušky NKO

Ivo BÉBAR
Výsledky 22. ročníku  IKP -  mezinárodní zkoušky NKO
Ve dnech 16. - 18. září 2005 se konala tato vrcholná akce Světového klubu NKO ve Francii v oblasti Champagne ve městě Vitry Le Francois s podtitulem Memoriálu Clause Kiefra, nedávno zesnulého prezidenta Světového klubu NKO.
Členové a organizační výbor francouzského klubu věnovali přípravě maximální pozornost o čemž svědčilo přijetí delegací zúčastněných zástupců klubů NKO starostou města v síni cti.
      Prezence byla prováděna ve sportovní hale za účasti velkého počtu příznivců tohoto plemene z velké části států Evropy. Z přihlášených sto čtyřiceti psů se jich dostavilo sto dvacet osm. Největší zastoupení mělo Německo - devadesát osm soutěžících, následovala Francie - třináct soutěžících, Česká republika a Severní Amerika po čtyřech soutěžících, Slovinsko a Maďarsko po dvou soutěžících, Španělsko, Chorvatsko, Švýcarsko a Rumunsko po jednom soutěžícím.
      Po losování a rozdělení do dvaceti osmi skupin se na posuzování podílelo devadesát rozhodčích a to šedesát devět rozhodčích z Německa, osm z Francie, tři ze Severní Ameriky a Švýcarska, dva z České republiky a po jednom rozhodčím z Maďarska, ze Španělska, z Rakouska, z Polska a z Lucemburska.
      Před vlastní soutěží se konala výstava. Ve dvou kruzích byly hodnoceny feny a v dalších dvou psi. Výsledky exteriéru byly následující:

            výborný       %      velmi dobrý      %      celkem
psi           23           41             33           59           56
feny         25           35             37           65           72
celkem     48           38             80           62           128

Polní a vodní práce probíhaly, jak jsem již uvedl, ve dvaceti osmi skupinách v širokém okolí města Vitry. V jednotlivých skupinách posuzovali tři rozhodčí čtyři až pět psů. V poli byly hodnoceny disciplíny: nos, hledání, vystavování, přinášení pernaté, poslušnost před zvěří, poslušnost bez zvěře. Na vodě pak slídění za živou kachnou a přinášení střelené kachny.
      Výkony jednotlivých psů byly rozdílné. Pokud byli předvádění jedinci vedeni zkušenými vedoucími, byl předpoklad dobré celkové klasifikace. Avšak řada soutěžících nedosahovala patřičné úrovně lovecky upotřebitelného psa. Zazvěření v jednotlivých skupinách bylo také různé. Zkoušelo se na divoké i vypuštěné bažantí zvěři, vyskytovali se zde zajíci i koroptve. Ke zkouškám bylo dostatek prostoru v řepných porostech. Při vodní práci byly používány vypuštěné živé kachny.
      Celkové hodnocení výkonů bylo následující:

              I. cena      %      II. cena      %      neuspělo      %      celkem
psi              32        57        11          20         13           23           56
feny            42        58        12          17         18           25           72
celkem        74        58        23          18         31           24           128
Za Českou republiku se zúčastnili: Nora z Kvítele, vedená Josefem Novákem, se 136 body, v I. c., exteriér V. Mona ze Záplav, vedená Miroslavem Kalíkem, se 136 body, v I. c., exteriér VD. Ataman Duma Kazana, vedený Luďkem Müllerem, se 132 body, v I. c., exteriér V. Tor ze Štípek, vedený také Luďkem Müllerem, se 117 body, neuspěl, exteriér V 4.
      Pes Ataman Duma Kazana obdržel z disciplíny poslušnost před zvěří známku 3 a Tor ze Štípek z téže disciplíny známku 0. Další 2 feny obdržely ve všech disciplínách známku 4, takže skončily s plným počtem bodů.
      Této soutěže se jako vedoucí psa Cleo von Urswalder Vorverk, jehož majitelem je francouzský kynolog, zúčastnil p. Josef Hendl a získal plný počet 136 bodů a v hodnocení exteriéru známku výborný.
      Na závěru jednání výboru Světového klubu bylo řečeno, že příští 23. ročník IKP se uskuteční v Rakousku, takže se naskýtá možnost opětovné účasti našich NKO, kteří se svými výkony mohou bez obav rovnat zahraničním účastníkům.
Zpracování dat...