vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Výsledky LFT Konopiště - 9. 10. 2005

Miroslav DRAHOTA
Dne 9. 10. 2005 pořádala Středočeská pobočka KCHČF ve spolupráci s LZ Konopiště a MS Bystřice, Letní Field Trial se zadáním titulů CACT a Res.CACT.
Tato soutěž byla vypsána pro ohaře kontinentální i anglické. Na zahájení se sešlo celkem patnáct zástupců anglických ohařů, z toho bylo šest anglických setrů, jeden irský setr, čtyři gordonsetři a čtyři pointeři a celkem osmnáct kontinentálních ohařů, z nichž bylo dvanáct českých fousků!!!, jeden výmarský ohař krátkosrstý, čtyři maďarští krátkosrstí ohaři a jeden bretaňský ohař vedený italským vůdcem. Celá akce proběhla ve výborných terénech, bohatě zazvěřených pernatou zvěří, a to bažanty a koroptvemi.
      Slavnostní zahájení v nádherném přírodním prostředí lesoparku umocňoval pohled na zámek Konopiště. Lovecké fanfáry tria trubačů OMS Benešov přispěly k slavnostnímu rázu a potěšily všechny přítomné. Samotnému zahájení a celé soutěži byl přítomen předseda KCHČF pan Ing. Jaromír Dostál, DrSc., který doprovázel delegaci hostů z Nového Zélandu: Margaret Cotton - členku předsednictva a jednatelku svazu loveckých psů NZ Kennel Club a presidentku klubu ohařů NZ Gail Blankley - jednatelku klubu ohařů NZ.
      Obě vzácné dámy byly nadšeny úrovní výkonů psů a množstvím zvěře. V novozélandském mysliveckém časopise vyjde článek o jejich návštěvě u nás, o úrovni kynologie, myslivosti, výstavách psů a klubové činnosti.
      Dále zde byli přítomni také členové výboru klubu, a to v řadách sboru rozhodčích. Ten byl složen, pod vedením vrchního rozhodčího Miroslava Drahoty, ze samých zkušených kynologů. Hlavním rozhodčím pro anglické ohaře byl MUDr. Vlastimil Novotný a kontinentální ohaře posuzovali rozhodčí ve třech skupinách s hlavními rozhodčími Helenou Dvořákovou, Václavem Mudrochem a Josefem Semerádem.
      Soutěž byla posuzována dle platných ZŘ FCI pro LFT kontinentálních a anglických ohařů, kdy angličtí ohaři soutěžili v párech. Obtížnost této soutěže potvrdily i výsledky a konečné umístění startujících psů.
      Ve skupině anglických ohařů uspěl pouze jediný zástupce, a to anglický ohař - fena Cheeky z Lodínských luhů, která byla oceněna známkou Výborně, získala sedmnáct bodů a titul CACT, vůdce Eva Straková.
      Ve skupině kontinentálních ohařů uspělo pět jedinců, z toho čtyři čeští fousci a jeden výmarský ohař krátkosrstý, v tomto pořadí: 1. Bon z Chladné stráně, V, osmnáct bodů a titul CACT, vůdce Stanislav Schenk. 2. Cir z Hrabických, V, osmnáct bodů a titul Res.CACT, vůdce Karel Švestka, mezi prvníma dvěma psy rozhodla baráž. 3. Dara Strkov, V, šestnáct bodů, vůdce Jakub Matoušek. 4. Oma od Volyňského soutoku, VD, jedenáct bodů, vůdce František Pavelka. 5. Fiesta Noves, fena VOK, D, sedm bodů, vůdce Veronika Pifková. Z těch, kteří neobstáli, přesto tři ČF prokázali vlohové vlastnosti pro zařazení do chovu.
      Celá akce byla velmi dobře organizovaná, za což patří velký dík panu Mgr. Ratajovi. Velký dík náleží vedení LZ Konopiště, okolním MS a především KK OMS Benešov v čele s Helenou Dvořákovou a Miloslavem Dvořákem, kteří obětavě pomáhali při organizaci celé akce.
      Chtěl bych touto cestou připomenout, že se opět potvrdila důležitost zkoušky Field Trial pro kandidáty chovu plemen ČF. Soutěž tohoto typu je polní zkouškou pro skupinu stavěcích psů, bez ohledu na jejich původ. Řády FCI pro FT jednoznačně staví do popředí typickou vlastnost těchto specialistů, a tou je vystavení zvěře a nepřipouští možnost obstát psu, který tuto vlohu neprokáže. Field Trial by tedy měla být nezastupitelnou zkouškou pro chov stavěcích psů, a to bez ohledu na plemeno, protože prověřuje schopnost psa terén systematicky prohledat v typickém stylu daného plemene, najít a vystavit zvěř a dále prokázat patřičnou loveckou náruživost, chytrost, vytrvalost, ovladatelnost a schopnost psa pracovat pro svého pána.
      Jsem jenom rád, že klub ČF vyrazil tím správným směrem ve vztahu k výběru kandidátů do chovu. Výkon našich psů stoupá a dovolím si říci, že jsou více než rovnocenným soupeřem ostatním plemenům kontinentálních ohařů. Tato soutěž by si zasloužila povýšení na mezinárodní úroveň s možností získat titul CACIT a Res.CACIT, což by jistě zvýšilo zájem z řad členů nejen našeho klubu, ale nejvíce by to pozvedlo propagaci českého fouska u nás i v zahraničí. Je to velká výzva pro vedení klubu.
      Velmi mne potěšila slova uznání z úst místopředsedy Českého pointer a setter klubu pana MUDr. Vlastimila Novotného uznávaného odborníka mezi kynologickou veřejností, který je fandou našeho konání v oblasti chovu plemene ČF a na soutěži posuzoval jako rozhodčí.
      Z jednání s vedením LZ Konopiště vyplynul zájem o pravidelné pořádání této akce v jejich honitbách a je zde i velká podpora z řad KK OMS Benešov. Všem za toto patří mnoho díků. Věřím, že další ročník se setká s minimálně tak velkou účastí vůdců a korony jako letos, a že bude ještě lepší než ten letošní. Českým fouskům zdar !!!

Fotogalerie

Zpracování dat...