vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

XIII. ročník Moravskoslezského poháru - VZ ohařů

Petr VOLNÝ
V honitbách HS Staříč, MS Fryčovice, MS Chlebovice a MS Trnávka – Kateřinice proběhl XIII. ročník MSP, který uspořádala severomoravská pobočka KCHNKO – Praha ve spolupráci s OMS ČMMJ ve Frýdku–Místku.
Zahájení dvoudenní soutěže ohařů proběhlo v areálu myslivecké chaty ve Staříči, kdy lovecké fanfáry trubačů, myslivců ze Štítiny a Fryčovic, zahájily slavnostní ceremoniál XIII. ročníku Moravskoslezského poháru.
      Po úvodním přivítacím projevu ředitele zkoušek Ing. Tadeáše Heczka a dále předsedy severomoravské pobočky KCHNKO Bohumila Taška převzal organizaci VZ vrchní rozhodčí Petr Volný.
      Na XIII. ročník MSP bylo přihlášeno dvacet ohařů, z toho třináct německých krátkosrstých ohařů, tři maďarští krátkosrstí ohaři, dva výmarští krátkosrstí ohaři a dva pointeři. Prezentace a losování se zúčastnilo ovšem pouze patnáct ohařů!
      Severomoravská pobočka KCHNKO pokládá přihlášky za závazné a je jistou poctou dostat se mezi dvacet soutěžících. Dovolím si jménem budoucích organizátorů dalších ročníků MSP vyzvat všechny potencionální vůdce, aby dokázali udržet zavedenou tradici založenou na důvěře v čestnost přihlášených.
      První den pracovalo osm startujících na poli a vodě a sedm v lese. Počasí v sobotu bylo příznivé, i když pro některé ohaře na velkém poli příliš slunečné. Krytina pro polní práce byla na dnešní podmínky ideální s velmi dobrým zazvěřením pernaté i srstnaté zvěře! Vodní práce probíhaly ve vynikajícím prostředí soukromého rybníku. Disciplíny nahánění v rákosí a dohledávka kachny byly prováděny v nesnadném prostředí a také terén lesních prací patřil k náročnějším. Při prezentaci byli nahlášeni dva ohaři jako hlasiči, jeden hlasitý oznamovač, čtyři oznamovači a osm psů jako vodiči. Pro početnou koronu to byl příslib vysoké cvičitelské úrovně soutěžících.
      Po prvním dnu ukončilo bohužel zkoušky sedm ohařů. Náladu nad velkým úbytkem soutěžících pomohl napravit myslivecký večírek pořádaný myslivci ze Staříče.
      Nedělní dopoledne bylo zamračené a v průběhu dne začalo vytrvale pršet. Po krátkém zahájení se přesunuli čtyři vůdci se svými svěřenci na práci v lese, dva na práci v poli a dva na plnění vodních disciplín. Štěstí tento den nestálo, bohužel, u dvou psů, kteří i přes zkušenost svých vůdců nesplnili disciplíny z přinášení vlečené zvěře a tak XIII. ročník MSP zdárně ukončilo pouze šest ohařů. Z toho čtyři v I. ceně, jeden ve II. ceně a jeden v ceně III.
      Vítězem se se 479 body a s oceněním za nejlepší práci na barvě stal pointer Franzini Moris vedený Jiřím Pospíšilem. Další dva ohaři získali shodně 476 bodů a protože byli oba chovní, rozhodoval o následném pořadí věk. Fenka německého krátkosrstého ohaře Brita z Ludger vedená Josefem Věntusem získala druhé místo a obdržela cenu za nejlepší práci na vodě. Ocenění za nejlepší práci v lese a třetí příčka patřila německému krátkosrstému ohaři Removi ze Štípek vedený Dariuzsem Dziubou z Polska.
      Všichni vůdci byli ukáznění, avšak připravenost ohařů na všestranné zkoušky byla velmi slabá. Soutěž byla velmi dobře organizovaná, převážná část pořádajících je mladší generace a tak byla využita i počítačová technika. Byly zajištěny hezké a hodnotné ceny, oba dva dny jsou zdokumentovány na video kazetě či DVD.
      XIII. ročník MSP je již historií. Je mou povinnosti poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o přípravu a zdárný průběh celé akce. Další ročník MSP se uskuteční v roce 2007, protože severomoravská pobočka KCHNKO dostala důvěru zorganizovat 59. ročník MFV, který se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2006 v Bartošovicích v okrese Nový Jičín, kam jsou příznivci myslivecké kynologie srdečně zváni!

Fotogalerie

Zpracování dat...