vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

Zkoušky vloh ohařů a barvářské zkoušky malých plemen psů jako I. ročník soutěže o pohár hejtmana Par

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Asi na samém počátku všeho byl nápad předních kynologů Pardubického kraje, aby se příznivci lovecké kynologie společně více potkávali, mohli si vyměňovat názory a zkušenosti, hodnotili přístup rozhodčích k posuzování jednotlivých disciplín podle zkušebního řádu v odlišných podmínkách a v různě zazvěřených honitbách. Když se k tomu přidalo i pochopení pracovníků úřadu Pardubického kraje a hejtmana pana Ing. Michala Rabase, bylo rozhodnuto.
Pořádání prvního ročníku soutěže o putovní pohár hejtmana Pardubického kraje bylo svěřeno kynologům z okresního mysliveckého spolku ve Svitavách, kteří mají s pořádáním vrcholných kynologických akcí letité zkušenosti.
      Jako první nastoupili k soutěži ohaři, kteří byli posuzováni podle zkušebního řádu pro zkoušky vloh. Každý z okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy měl delegovat po čtyřech soutěžích, kteří se nejlépe umístili na zkouškách vloh, které proběhly již dříve.
      Bohužel nestartoval plný počet šestnácti psů, ale pouze třináct účastníků, protože OMS Chrudim reprezentoval pouze jeden startující. Z tohoto počtu bylo zastoupeno šest německých krátkosrstých ohařů, tři čeští fousci, dva pointeři a jeden německý dlouhosrstý ohař. Soutěž zahájil v neděli 15. května 2005 v honitbě mysliveckého sdružení Švábenice předseda kynologické komise OMS Svitavy a zároveň ředitel zkoušek Miloš Loskot. Sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího Miroslava Matějky delegovala krajská myslivecká rada Pardubického kraje. Počasí pro práci ohařů bylo mimořádně příznivé. Každý z předvedených psů měl příležitost dostatečně pracovat se zvěří pernatou i srstnatou. Výkony psů byly na velmi dobré úrovni, ale ovlivňovaly je pochopitelně i zkušenosti vůdců.
      Družstvo z OMS Pardubice bylo složeno z velice zkušených vůdců, kteří dokázali své psy výborně připravit a proto také po zásluze zvítězili v soutěži družstev, získali tak prvenství v I. ročníku soutěže a stali se prvními držiteli putovního poháru hejtmana Pardubického kraje. Na místě druhém skončilo družstvo OMS Ústí nad Orlicí a na místě třetím byli domácí z OMS Svitavy. OMS Chrudim nebyl jako družstvo hodnocen. Na vysvětlenou uvádím, že do soutěže družstev se počítalo umístění tří nejlepších z každého družstva.
      Zajímavostí byla závěrečná baráž čtyř nejlepších psů, kteří mezi sebou bojovali o celkové vítězství v soutěži jednotlivců. Z obou skupin do ní postoupili vždy dva nejlepší. Baráž posuzovali všichni rozhodčí, kteří již neudělovali známky za jednotlivé disciplíny, ale rozhodovali o celkovém pořadí. Hodnotili především systém a styl hledání, rychlost a vytrvalost, spolupráci psa s vůdcem a přirozenou chuť k práci. Po závěrečné baráži nejlepších se stal celkovým vítězem v soutěži jednotlivců německý krátkosrstý ohař Perun z Hajské, vedený Františkem Kaplanem z Lipce. Jako druhá se umístila fena pointera Cira Luční květ, vedená Ing. Karlem Regnerem z Kladrub a třetím v celkovém pořadí byl pes českého fouska Keny ze Švábenic, vedený Vojtěchem Škrbou z Pekel, všichni v I. ceně a s plným počtem bodů. Ze třinácti startujících nakonec dokončilo soutěž jedenáct v I. ceně, jeden ve III. ceně a jeden pes neuspěl v disciplíně poslušnost.
      Příkladné při soutěži bylo přátelské chování vůdců mezi sebou a ukázněná velice početná korona. Po předání pohárů a hodnotných věcných cen vítězům ukončilo soutěž slavnostními fanfárami již tradičně trio trubačů "Vysočina".
     
      K barvářským zkouškám malých plemen, pořádaným rovněž jako soutěž o Pohár hejtmana Pardubického kraje, konaným pod záštitou OMS Svitavy dne 15. 10. 2005 v honitbách Boršov a Sklené, nastoupilo devět přihlášených psů, tříčlenné družstvo z OMS Pardubice, tříčlenné družstvo z OMS Ústí nad Orlicí a tříčlenné družstvo z OMS Svitavy. OMS Chrudim bohužel ani po urgenci do soutěže družstvo nepřihlásilo. Celkem soutěžili tři jezevčíci drsnosrstí, dva parson russel teriéři, jeden jezevčík dlouhosrstý, jeden jezevčík hladkosrstý, jeden karelský medvědí pes a jeden rhodéský ridgeback.
      Za krásného slunečného rána zahájil soutěž u zařízení LČR v režijní honitbě Lesní správy Svitavy nájemce honitby a ředitel zkoušek pan Pavel Kleveta. Vrchní rozhodčí JUDr. Bohumil Hotař poté rozdělil soutěžící psy do dvou skupin. Správce zkoušek pan Jaromír Kvasnica pak všechny účastníky seznámil s celkovou organizací. Ve velice přátelském prostředí bylo dost času na výměnu zkušeností s výcvikem psů, na vyprávění mysliveckých zážitků v souladu s původním záměrem navrhovatelů této soutěže. Každý úspěšný výkon soutěžícího psa byl nezvykle početnou koronou oceněn potleskem, což přispělo k výborné soutěžní atmosféře. Celkově lze hodnotit, že zkoušení psi předvedli odpovídající práci a přesvědčili, že jsou dobře připraveni pro využití v myslivecké praxi. Například při plnění disciplíny vodění na řemeni museli psi ukázat nezvykle na zkouškách viděnou schopnost překonávat překážky v podobě spadlých stromů, malého vodního příkopu, lávky a slalomu mezi stromy. Největší problémy se projevily u odložení. Nedocvičení způsobilo, že jeden pes neuspěl a jeden byl hodnocen pouze známkou 1.
      V celkovém hodnocení se umístilo šest psů v I. ceně, jeden v ceně II., jeden v ceně III. a jeden neuspěl. Vítězem soutěže jednotlivců se stal s plnám počtem bodů jezevčík dlouhosrstý Andy od Pramene Chvojnice, vedený panem Františkem Kupkou. Vzhledem k tomu, že stejný počet bodů docílil i druhý v pořadí - karelský medvědí pes Assi od Starých Dubů, vedený panem Františkem Novákem, rozhodla v souladu s vydanými propozicemi ve prospěch vítěze lepší práce na barvě. Jako třetí v pořadí pak skončil jezevčík hladkosrstý Omi od Hagarda Orla s počtem bodů 96, kterého vedl pan František Trávníček. Soutěž jednotlivců se tak stala doménou tří vůdců Františků.
      V družstvech, kde se počítalo pouze umístění dvou nejlepších jednotlivců z každého okresu zvítězilo, a získalo tak krásný putovní pohár hejtmana Pardubického kraje, družstvo OMS Pardubice se sto devadesáti body. Na místě druhém se umístilo družstvo OMS Ústí nad Orlicí s počtem bodů 183 a jako třetí pak družstvo pořádajícího OMS Svitavy s počtem bodů 178.
      Zkoušky byly ze strany členů honitby Sklené organizačně zajištěny velice dobře. Všechny disciplíny byly soustředěny tak, že nebylo nutné nikam přejíždět vozidly a vše se odehrávalo v centru honitby, kde bylo zajištěno zázemí pro odpočinek a občerstvení. Po ukončení každého úspěšného dosledu troubila tří členná skupina trubačů, v okrese Svitavy oblíbené trio "Vysočina", vedené panem Miroslavem Jílkem.
      Na závěr všichni zúčastnění vyjádřili přesvědčení, že se obě soutěže stanou tradicí a těší se na II. ročník, který bude pro změnu v roce 2006 organizovat okresní myslivecký spolek v Pardubicích.

Fotogalerie

Zpracování dat...