vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

... s novým předsedou KK

-red-
Rotzhovor s předsedou kynologické komise Jiřím Procházkou


Jak se cítíte v nové funkci?
      Zatím hodně pracovně.

Myslivecká rada na svém lednovém zasedání schválila návrhy na složení jednotlivých komisí. Došlo v kynologické komisi k velkým změnám?
      Komise má sedm členů, z toho jsme čtyři pracovali již v bývalé komisi a tři členové jsou noví. Mým cílem je, aby každý z komise měl na starosti určitou oblast, které se bude věnovat a za kterou bude zodpovědný.

Jsou nějaké oblasti, kde chystáte výraznější změny?
      Určitě ano, ale jsou okruhy činností, kterými se komise zabývá, kde budu podporovat tradici. Sem patří například pořádání našich vrcholných kynologických akcí. Rád bych pokračoval v zavedeném chodu předchozích kynologických komisí, který byl za dlouhou dobu jejich trvání vytvořen. Nejsem zastáncem takzvaných "změn pro změny". Přesto bych rád věnoval větší pozornost některým otázkám, které s sebou přináší současná kynologie. Konkrétně například větší spolupráci se zahraničím a vysílání našich zástupců na mezinárodní soutěže. Také budeme v nové komisi více dbát na komunikaci s našimi kynology, rozhodčími z výkonu a reagovat na diskuse, které se po každé akci rozpoutají. Komise rozhoduje v objektivních měřítcích a vždy se najde někdo nespokojený. Nedostatek informací z obou stran je potom většinou na úkor psů.

Jistě Vás zaměstnávají nové zkušební řády. Můžete nám k nim prozradit něco bližšího?
      V současné době jsou zkušební řády skutečně naší stěžejním tématem. Doufali jsme, že bude možné tento rok zahájit všechny zkoušky již podle nových zkušebních řádů, ale bohužel je tato problematika složitá. Nové řády muselo schválit mnoho institucí, které si vyžádaly další doplňky. Nyní se čeká na schválení směrnice ÚKOZ, na jejímž základě dojde i ke schválení samotných řádů. Z časového hlediska se jedná o konec února, takže v době, kdy vyjde tento rozhovor. Potom bude samozřejmě nutné řády vytisknout a dostat je k jednotlivým kynologům.

Kdy tedy můžeme očekávat jejich zavedení?
      Jarní zkoušky již určitě nestihneme a budou se pořádat podle stávajících zkušebních řádů. Doufám, že se nám to podaří zhruba v době konání speciálních vodních prací. V letošním roce bude prováděno přezkoušení nových rozhodčích o něco později, než je zvykem, protože je zbytečné, aby se zkoušelo ještě podle starých pravidel. V nových zkušebních řádech bude řada změn a pro komisi je důležité zavést je co nejrychleji do praxe. Plánujeme oslovit několik zkušených kynologů, kteří by pomohli na jednotlivých okresech s proškolením rozhodčích. Je důležité, aby docházelo k co nejlepšímu uplatňování nových zkušebních řádů v praxi.

Funkci předsedy kynologické komise zastáváte necelé dva měsíce. Ovlivnila již nějak Váš osobní život?
      Změny spolu s funkcí jsou docela výrazné. Kromě toho, že jsem teď hodně mimo domov, změnil jsem dokonce zaměstnání. Do loňského roku jsem byl také předsedou OMS v Prostějově, ale s připravovanými volbami do kynologické komise ČMMJ jsem se o tento post již neucházel. Nyní jsem jednatelem OMS v Prostějově a věřím, že se tyto dvě funkce budou dobře doplňovat a že se jim budu moci plně věnovat.

Vy sám jste rozhodčím pro ohaře a také poradce chovu anglických setrů a gordonsetrů MSKAO. Byla u vás v rodině myslivecká kynologie tradicí?
      Dědeček i otec byli myslivci, takže jsem již třetí generace myslivců v naší rodině. Tatínek se tomuto koníčku hodně věnoval a přestože odešel, když jsme byli s bratrem ještě malí, oba jsme u myslivosti zůstali. Doma jsme měli vždy pointery a mě láska k anglickým ohařům zůstala. Po již zmíněných pointerech jsem začal chovat gordonsetry a irské setry. Později jsem získal náhodou štěně anglického setra a u těch jsem zůstal až do dneška. Nyní mě velice těší, že i můj syn propadl kráse těchto psů. Nedávno složil zkoušky z myslivosti, hodně se věnuje výstavní činnosti a já pevně věřím, že bude pokračovat v rodinné tradici.

Děkujeme za rozhovor!

Fotogalerie

Zpracování dat...