vychází v 4:57 a zapadá v 21:11
vychází v 20:52 a zapadá v 3:58
 

Časopis Myslivost

Memoriál profesora Jaroslava Svobody

Miroslav ŠAFAŘÍK
Každé dva roky organizuje náš klub vrcholnou kynologickou akci Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů s mezinárodní účastí - Memoriál profesora Jaroslava Svobody. V roce 2005 se jednalo již o 18. ročník soutěže a klub požádal o spolupráci Okresní myslivecký spolek v Pelhřimově.      
Pořádání každého memoriálu přináší starosti, ale znamená i nová přátelství a zážitky. Letošní 18. ročník memoriálu se konal ve dnech 17. -18. 9. 2005 a shromáždění všech účastníků bylo již v pátek 16. 9. v rekreačním zařízení v Jizbicích. Tento den ve večerních hodinách proběhlo neoficiální zahájení soutěže, bylo provedeno losování pořadí účastníků memoriálu a konala se rovněž porada rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího pana MVDr. Františka Šimka. Do soutěže nastoupilo celkem dvacet dva psů v následujícím složení - devět německých drátosrstých ohařů, sedm maďarských krátkosrstých ohařů, tři pudlpointři, dva čeští fousci a jeden maďarský ohař drátosrstý. Protože se jednalo o soutěž s mezinárodní účastí, bylo ve startovním poli pět vedoucích ze Slovenské republiky a jedna vedoucí z Maďarska. Oficiální zahájení soutěže se konalo v sobotu 17. 9. 2005 ve víceúčelovém areálu v Lukavci, kde po oba dva dny bylo centrum memoriálu. Péče členů MS Lukavec o důstojný a bezproblémový průběh akce je hodna úcty a uznání. Proslovy oficiálních hostů při zahájení sice provázelo pošmourné a chladné počasí, ale na všech zúčastněných byla vidět spokojenost ze společného setkání.
      Jednotlivé práce probíhaly v zajištěných revírech MS Lukavec, Bučina lesní společnost Prylovi, MS Smilovy Hory a v režijní honitbě Stražiště LČR. Po oba dva dny provázela účastníky memoriálu pohostinnost a všestranné zabezpečení z řad pořadatelů. Společenský večer s hudbou a dobrým jídlem v sobotu v Lukavci byl důstojným a reprezentativním setkáním všech zúčastněných členů klubu, hostů a vůbec všech přátel myslivecké kynologie.
      Druhý den soutěže byl ve znamení nádherného slunečného počasí a to byla i předzvěst úspěšného dokonání celého kynologického klání. Do cílové mety se úspěšně probojovalo šestnáct psů, pět bohužel neobstálo a jeden vedoucí psa odvolal.
      Organizace a průběh celého memoriálu byl zajištěn všemi zúčastněnými na výborné úrovni. Je zcela oprávněné konstatovat, že byl skutečným vyvrcholením další dvouleté společné práce na úseku výcviku loveckých psů našich plemen. Zájem vedoucích a úroveň předvedených psů byla toho stoprocentním dokladem. Velikým přínosem pro celou akci byl i zájem o účast na soutěži z řad našich přátel ze Slovenska.
      Jménem celého výboru Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů bych chtěl touto cestou poděkovat především panu Josefu Dědouchovi, členovi našeho klubu a jednateli OMS ČMMJ Pelhřimov a Ing. Františku Koubíkovi, předsedovi MS Lukavec, kteří se rozhodujícím způsobem podíleli na úspěšném průběhu XVIII. ročníku MJS v roce 2005. Poděkování patří také členům MS Lukavec a jejich rodinným příslušníkům.
      Pokud budou i další klubové akce v rukou takových přátel myslivosti a myslivecké kynologie, jako tomu bylo v Lukavci v okrese Pelhřimov, tak si myslím, že není třeba mít obavy o úspěšnou realizaci kynologických akcí našeho klubu i v příštích letech.
S úctou a poděkováním
Zpracování dat...