vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Klíšťata a onemocnění přenosná z klíšťat na psy

MVDr. Richard MACEK
Klíšťata patří mezi nejčastější vnější parazity u psů. Tito parazité mají vliv na zdraví jak člověka tak i zvířete, protože přenášejí různá nebezpečná onemocnění, a proto si zaslouží zvýšenou pozornost ze strany majitelů zvířat i veterinářů.
Klíště je celosvětově se vyskytující parazit. Psi v Evropě mohou být napadeni jedenácti různými druhy klíšťat, jejichž biologie, ekologie, výskyt a role jako přenašeče onemocnění se výrazně liší. Všechny druhy klíšťat v Evropě, parazitující u psů, patří mezi trojhostitelská klíšťata, to znamená že různá vývojová stadia tohoto parazita (larva, nymfa a dospělec) sají krev u různých živočichů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu onemocnění z rezervoárového savce (hlodavec) na psa nebo člověka. Pes a člověk bývá nejčastěji napadán dospělci klíšťat.
      Účelem tohoto článku je seznámit mysliveckou veřejnost s klíšťaty, které se vyskytují v našich podmínkách a s důležitými onemocněními přenášenými klíšťaty na psy. Lovečtí psi svým častým pohybem v lesních a vysokých travních porostech patří mezi nejvíce ohroženou skupinu psů co se napadnutí klíšťaty a přenosu nemocí z klíšťat týče.

Klíšťata vyskytující se v našich podmínkách
Mezi nejčastěji identifikované druhy klíšťat u psů patří zástupci rodu Ixodes, Ripicephalus a Dermacentor. V České republice vzhledem ke klimatickým a vegetačním podmínkám se nejčastěji nacházejí tyto druhy klíšťat v následujícím pořadí:

Ixodes ricinus
V našich podmínkách je nejrozšířenějším klíštětem druh Ixodes ricinus. Výskyt tohoto klíštěte je vázán na listnaté nebo smíšené lesy s bohatým podrostem a hustou vrstvou trávy a spadaného listí. Sezonní aktivita tohoto klíštěte začíná v březnu a končí v říjnu, s nejvyšším výskytem na přelomu měsíců května a června a měsíců srpna a září. Preference hostitele se liší velikostí vývojového stádia klíštěte, larvy upřednostňují malé hlodavce (myši, potkany, rejsky), nymfy srnčí zvěř, ježky a ptáky a dospělci preferují větší savce jako je jelen, člověk a pes. Klíště Ixodes ricinus je nejdůležitějším přenašečem Lymské boreliózy a viru klíštěcí encefalitidy.

Ixodes hexagonus (klíště ježčí), Ixodes canisuga (klíště liščí)
Výskyt těchto druhů klíšťat je vázán na nory a hnízda svých hostitelů (ježek, liška), tato klíšťata se téměř nevyskytují v travních porostech. K masivnímu napadení všemi vývojovými stadii dochází nejčastěji u norníků, kteří se dostanou do nor jejich hostitelů. Tato klíšťata jsou přenašečem Lymské boreliózy.

Dermacentor recitulatus (piják lužní)
Tento druh klíštěte je u nás poměrně hojně rozšířen v lužních lesích a mokřinách okolo bažin řek a rybníků. Dermacentor reticulatus je velmi vhodným přenašečem původce Babesiózy.

Rhipicephalus sanguineus
Toto klíště vyžaduje vyšší teplotní optimum, proto se přirozeně vyskytuje ve státech okolo středozemního moře. S vyšší intenzitou cestování lidí se psy do jižních krajů se tento druh klíštěte vyskytuje stále více severněji, také v České republice. Pro přežití a rozmnožování tohoto druhu je nezbytná vyšší teplota, proto se v našich podmínkách nachází nejčastěji v bytech a psích kotcích, zvláště v místech, kde zvíře odpočívá či spí. Rhipicephalus sanguineus je přenašečem původců nebezpečných onemocnění Babesiózy, Ehrlichiózy, Hemobartonelózy, Hepatozoonózy a Ricketsiózy.

ONEMOCŇĚNÍ PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY NA PSY
Onemocnění přenášené klíšťaty jsou způsobené bakteriemi, prvoky, viry a v jednom případě toxinem. Nejdůležitější choroby si nyní přiblížíme.

Lymská borelióza
Lymská borelióza je nejčastější a nejdůležitější onemocnění přenášené klíšťaty v našich podmínkách. Pomocí klíšťat rodu Ixodes je přenášena jak na člověka tak i na psy. Původcem onemocnění je bakterie Borelia burgdorferi, kterou je infikováno 10 - 20 % klíšťat v Evropě. Lovečtí psi jsou často napadeni velkým množstvím klíšťat, proto riziko infekce Boreliemi je poměrně velké.
      Borelie ovlivňují imunitní systém tak, že vznikají chronické záněty v různých orgánech, které vedou k jejich trvalému poškození. Příznaky této nemoci jsou nespecifické: zhoršení celkového zdravotního stavu, vysoké horečky, záněty kloubů (otoky, kulhání, odmítání pohybu), zvětšení mízních uzlin, zhoršení funkce ledvin nebo neurologické příznaky v pozdních stadiích nemoci. Pro nespecifické příznaky je stanovení diagnózy obtížné a často zpožděné. K terapii se používají dlouhodobě antibiotika, ale terapie je úspěšná pouze tehdy, pokud je započata na počátku onemocnění. Onemocnění po přechodu do chronicity je nevyléčitelné, postižení psi odmítají chodit, mají neurologické deficity nebo jim selhávají ledviny.

Ehrlichióza
Ehrlichióza je způsobena bakteriemi patřícími do skupiny Rickettsií. Rickettsie jsou významným patogenem v humánní i veterinární medicíně přenášené klíšťaty rodu Riphicephalus a Dermacentor. Psí ehrlichióza je způsobena bakterií Ehrlichia canis, která napadá buňky imunitního systému. Příznaky tohoto onemocnění jsou taktéž nespecifické, což zapříčiňuje pozdní diagnózu: záchvaty horečky, zvětšení mízních uzlin a sleziny, dýchací potíže, krvácení, anémie a časté bakteriální infekce. Podobně jako u Boreliózy je průběh tohoto onemocnění chronický se zhoršující se tendencí. Terapie je možná, ale většinou pro zpoždění neefektivní. Nemocní psi hubnou a trpí častými infekcemi kůže a dýchacího aparátu, které přinutí majitele k eutanázii zvířete.

Babezióza
Psí babezióza způsobená prvokem Babezia canis je pravděpodobně nejznámější onemocnění přenosné z klíšťat na psa v jižních krajích. Tato choroba se vyskytuje ve středomořských zemích, což souvisí s výskytem vektora klíštěte Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus. Infikovaná klíšťata se mohou se svým hostitelem dostat i do České republiky, nálezy již byly potvrzeny v sousedním Slovensku, Německu a Polsku.
      Babezie napadají červené krvinky, kde se množí. Po namnožení dochází k poškození krvinky a infekci a poškození dalších krvinek. Příznaky této nemoci jsou: horečka, apatie, anémie, žloutenka a krev v moči. Akutní případy končí často smrtí. Terapie je možná ale náročná.

Klíštěcí paralýza
Kromě nebezpečných patogenů přenášených klíšťaty je popsána intoxikace, která je způsobena klíštěcím toxinem. Samičky klíšťat rodu Dermacentor a Ixodes produkují neurotoxin, který při masivním napadení samičkami klíšťat způsobuje ochrnutí pánevních končetin, které postupuje směrem k hlavě. Smrt je následkem ochrnutí dýchacích svalů. Terapií je promptní odstranění klíšťat a podpora životních funkcí.
     
      K nakažení dochází v průběhu sání klíštěte, ale až po určité době po přisátí (asi 2 hodiny), proto je důležité včasné odstranění nalezených klíšťat.
      Všechny tyto nemoci jsou velmi nebezpečné pro psy i člověka. Jejich nebezpečnost je dána trvalým poškozením orgánů a imunitního stavu postižených jedinců, obtížnou a ve většině případů pozdě stanovenou diagnózou a ne vždy efektivní terapií těchto chorob.
      Prevence napadení klíšťaty je nejjednodušší a nejefektivnější metodou jak bránit vzniku výše popsaných chorob.
      Na našem trhu existuje široká nabídka antiparazitik. Z aplikačních forem se nejvíce osvědčily antiparazitární obojky s práškovou technologií a preparáty spot-on. Většina těchto preparátů zabijí klíšťata kontaktem s ošetřenou srstí nebo až po přisátí, tento způsob působení není vždy dostatečný pro prevenci přenosu výše uvedených chorob. Důležitou charakteristikou antiparazitik z preventivního hlediska je repelentní účinek preparátu, který většinu klíšťat odpudí ještě před napadením nebo při kontaktu s ošetřenou srstí. U loveckých psů je ještě důležité zdůraznit, aby se účinnost těchto preparátů nesnižovala stykem s vodou.
      Společnost Bayer AG (www.bayer-veterina.cz) je leader ve vývoji antiparazitik pro malá zvířata, její obojky KiltixR a BolfoR mají dlouhou tradici v ošetřování psů před vnějšími parazity. V nedávné době Bayer AG vynalezl spot-on preparát s kombinací látek imidocloprid a permetrin, který jako jediný ve studiích prokázal dostatečnou repelenci, která zabránila přenosu Lymské boreliózy po aplikaci Borelia pozitivních klíšťat na testované psy.
      Klíšťata a nemoci jimi přenášené jsou vážným zdravotním rizikem pro lovecké psy, ale v dnešní době díky moderním antiparazitikům je možné tento problém efektivně kontrolovat.
Zpracování dat...