vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Otazníky kolem legislativních změn

Vladimíra TICHÁ
Otazníky kolem legislativních změn
V České republice platí celá řada zákonů týkajících se i chovu psů. Myslivecké veřejnosti a zvláště majitelům patterdal teriérů určitě není nutné připomínat Zákon o myslivosti. Psů se týká Zákon o veterinární péči, Zákon o krmivech a leccos společného má s držením psů Zákon o městech a obcích. Samostatnou kapitolu tvoří velmi diskutovaný Zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Před dvěma lety, přesně 1. března 2004, vešla v platnost jeho novela. Jednou ze změn v zákoně je i oproti dřívějšku trochu odlišný přístup k schvalování řádů týkajících se chovu a zkoušek psů. Hovoří o tom Zákon na ochranu zvířat doplňující Vyhláška č. 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu. Oč se vlastně jedná.
      Doposud musely být příslušné řády předkládány ke schválení Ústřední komisi na ochranu zvířat (dále ÚKOZ). Takto schválený byl např. Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále ČMKU), zkušební řády pro zkoušky a soutěže všeho druhu a své chovatelské řády měla schválena i většina chovatelských klubů psů. V současné době v návaznosti na uvedenou novelu zákona a jej doplňující vyhlášku zní požadavek trochu jinak a neschvaluje se řád jako takový, ale "řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat", který se týká výstav, zkoušek, bonitací, svodů atd. a "řád ochrany zvířat při chovu", který se vztahuje k samotnému chovatelství. ÚKOZ vypracoval formulář pro předkládání řádů a zároveň také vzorový řád ochrany zvířat při chovu a vzorový řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu. Materiály jsou k dispozici na jejich internetových stránkách nebo spíše na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
      Novela zákona vešla, jak již bylo řečeno, v platnost 1. března 2004. Zároveň byl určen termín, do kterého musely být stávající řády přepracovány. Překlenovací doba činila dva roky. Znamená to tedy, že 1. 3. 2006 skončila platnost všech nových požadavků neodpovídajících řádů. Otázkou ovšem je, kolik zvláště kynologických organizací, potažmo chovatelských klubů vědělo, co novela zákona obsahuje a co by tedy měly v souladu s ní udělat.
      Českomoravská kynologická unie zpracovala nový "ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ" a předložila jej ke schválení ÚKOZ. Tento řád byl schválen 28. 2. 2006 a na internetových stránkách ČMKU (www.cmku.cz) byl zveřejněn na začátku března. Řád neobsahuje, tak jak jsme tomu byli doposud zvyklí, jen ustanovení týkající se formálních věcí. Jsou v něm např. zařazeny i tak praktické věci, jako je velikost kotce. Na to, zda řád opravdu zabraňuje týrání psů si asi každý udělá názor sám. Administrativní náležitosti byly zapracovány do Zápisního řádu, který je také možné najít na stránkách ČMKU. Na změnu by měly reagovat i chovatelské kluby. Mají v podstatě dvě možnosti:
      1) Pro chov svých plemen využívat řád ČMKU, který je pro ně samozřejmě závazný. To co by se dalo označit jako formální náležitosti chovu, např. chovné podmínky, postup při vystavování krycích listů atd., zapracovat do zápisního nebo organizačního řádu klubu, který ÚKOZ schvalovat nemusí. V tomto smyslu bylo zveřejněno na internetových stránkách ČMKU doporučení.
      2) Zpracovat si vlastní Řád ochrany zvířat při chovu psů, ve kterém musí respektovat výše uvedený řád ČMKU a předložit jej ke schválení ÚKOZ.
     
      V lepší situaci jsou chovatelské kluby, které dávají stanovami právo svému výboru či vedení ke zpracování a schválení základních předpisů. Svolat vedení klubu a přijmout potřebná opatření asi není velký problém. Trochu horší to bude tam, kde schválení základních předpisů přísluší členské schůzi. V každém případě může vzniknout určité časové vakuum. Asi není pravděpodobné, že by kvůli neschválenému řádu, někdo zakázal chov nebo zkoušky psů. Celá záležitost ale otevírá cestu pro lidi neochotné dodržovat předpisy a to i předpisy klubové (a je jich v klubech celá řada). Může hrozit nebezpečí, že napadnou platnost stávajících řádů a podmínek a povinnost je dodržovat.
      Otázku výstav se snažila ČMKU ošetřit v samostatném řádu, který je také zveřejněn na jejích stránkách. Zdá se ale, že tento řád není vyhovující a že bude muset být přepracován. Řadu lidí asi v tomto okamžiku napadá otázka: "Co bude se zkušebními řády?" Řád pro lovecky upotřebitelné psy nebo spíše Řád ochrany psů při. schválil ÚKOZ 28. 2. 2006. Jedná se o novelizovaný řád a školení tedy čeká všechny rozhodčí. V době, kdy byl tento článek psán (24. 3. 2006) ještě nebylo oficiální znění řádu zveřejněno. Pořadatelé zkoušek a dalších kynologických akcí ale musí počítat s tím, že řád ochrany zvířat nebo spíše jeho č.j. správního řízení a datum schválení, může být jedním z dokladů požadovaných příslušnou státní veterinární správou (viz formulář na www.svscr.cz).
      Celá záležitost je problematická, situace chovatelských klubů složitá a ještě hůře na tom jsou řadoví členové - chovatelé, držitelé a majitelé psů, ke kterým se informace dostávají se zpožděním. I v tomto případě ale platí, že neznalost zákona neomlouvá. Můžeme vyčítat, že nám někdo něco neřekl, ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Nejsmutnější asi je skutečnost, že pro chov psů s průkazem původu opět platí pravidla, která se na "bezpapíráky" nevztahují.
Zpracování dat...