vychází v 5:03 a zapadá v 21:08
vychází v **:** a zapadá v 10:32
 

Časopis Myslivost

Zajímavosti z myslivecké kynologie

Vladimíra TICHÁ
Zkušební řády jsou často diskutovaným předpisem. Hovoří se o skladbě disciplín a jejich hodnocení a také o tom, jak přistupovat k jednotlivým plemenům. Názory jsou různé a asi neuškodí, když se podíváme, jak se na problematiku výkonu loveckých psů dívali lidé na začátku minulého století. I tenkrát měli zkušební řády a je zajímavé, že se od těch dnešních lišily spíše ve formálních náležitostech než v přístupu k práci psů.      
Zkušební řád pro ohaře z roku 1913 nehovoří o druzích zkoušek, ale o "Odborech hledání" a dělí je na:
            a) plemenné hledání na jaře (derby),
            b) podzimní hledání mladých,
            c) hledání polní,
            d) hledání pro veškerou loveckou potřebu.
      Odbory hledání měly jednu společnou tabulku, ve které bylo uvedeno pětadvacet disciplín. V současných řádech bychom nenašli tři z nich: práci na škodnou, jankoštěrost a celkový dojem.
      V kapitole "podrobná vysvětlení" byly zakotveny požadavky na práci psa. Dnes se stejná pasáž nazývá "předměty zkoušek" a pokud si teď někdo vezme do ruky platný zkušební řád, bude mít možnost porovnat, co bylo požadováno před devadesáti lety a co je požadováno dnes:
      Nos: Při posuzování nosu jest v prvé řadě směrodatno, na jakou vzdálenost a s jakou jistotou ohař jistí zalehlou zvěř. Přitom budiž zvláštní zřetel vzat na to, zda vítr jest pravidelný neb měnivý, prudký neb slabý. Psi, kteří ukazují špatný nos, mají být z cen úplně vyloučeni.
     
Vystavování: Navětří-li pes zalehlou zvěř, musí nepohnutě zůstat státi neb ležet tak dlouho, až vůdce mírným krokem se přiblíží a dalších povelů mu udělí. Mezi tím smí si pes sednouti nebo lehnouti. Při tom budiž dbáno, zdali pes vystavoval falešně anebo zdali navětřená zvěř mu unikla.
     
Způsob hledání: Ohař má hledati s vysokým větrem. Má celou plochu honbiště postupně před sebou a po stranách postupně prohledávati s dobrým větrem, tj. vítr řezati. Mnozí psi mají zvláštní způsob hledání, které jest krásné a jeví se v tom, že pes např. větru nadejde atd., čímž vysokou inteligenci ukazuje.
     
Citovaný zkušební řád má ještě část určenou anglickým ohařům, ve které jsou stanoveny požadavky na lesní a vodní práci, ale disciplíny jako "stopování vysoké po barvě" nebo "práce v lese" či "hledání ztracené škodné na vláčidle" neobsahuje.
      Poslední část řádu je věnovaná "předpisům o soukání jezevčíků a foxteriérů". Úsměvné je, že v §12 nazvaném "Čí pes uteče" je zakotvena pokuta vůdci, jehož pes uteče a ruší výkon ostatních. Takový přístup by se leckdy hodil i dnes. Možná by se neukáznění vůdcové a diváci na zkouškách a soutěžích chovali slušněji.
     
      Popisek k Obr. 2: 2 Stráž Myslivosti, ročník XVI, č. 19 z roku 1938 (Snímky byly pořízeny na Podzimních zkouškách Karla Podhajského, tedy jakémsi předchůdci MKP. Vystavující anglický setr Divoch z Považia z prvního snímku patřil Kolomanu Slimákovi; druhý snímek zachycuje vítězku zkoušek NKO Relu Tišinov (chovná stanice pana Knolla) odevzdávající kachnu; pánové G. Voznica, B. Mikšánek a Ing. O. Pacák ze třetího snímku se zasloužili o uspořádání zkoušek; na čtvrtém snímku je Ďas a Boj Tivoly s vůdcem a "pěstitelem" R. Sýkorou; poslední snímek zachycuje Allah v.Hohenried, Dr. Štěrba, Tišnov)
Zpracování dat...