vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Zápis ze zasedání Kynologické komise ČMMJ

MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Zápis ze zasedání Kynologické komise ČMMJ
Dne 28. 3. 2006 se na svém prvním zasedání sešla kynologická komise ČMMJ. Myslivecká rada (MR) ČMMJ pověřila vedením kynologické komise pana Jiřího Procházku, kterému připadl nesnadný úkol, sestavit ve spolupráci s MR sedmičlennou kynologickou komisi z celkem navržených třiceti dvou kandidátů. Náročným sítem výběru a schválením MR prošli tito kandidáti:
Předseda: Jiří Procházka
Komise: Mgr. Oldřich Blecha
            Mgr. Věroslav Herian
            Eduard Martínek
            Miroslav Matějka
            Luděk Müller
            MUDr. Vlastimil Novotný
Tajemnice komise: Dagmar Poláková
Garantem úseku kynologie za MR ČMMJ je místopředseda JUDr. Jan Kovařík.
     
Předseda kynologické komise pověřil jednotlivé členy určitou oblastí jejich činnosti:
      Mgr. Oldřich Blecha - slídiči, retrieveři
      Mgr. Věroslav Herian - jezevčíci a honiči
      Eduard Martínek - registr rozhodčích a vrcholné soutěže
      Miroslav Matějka - registr rozhodčích a vrcholné soutěže
      Luděk Müller - registr rozhodčích a vrcholné soutěže + ohaři
      MUDr. Vlastimil Novotný - zahraniční styk + informace do časopisu Myslivost.
     
      Činnost kynologické komise je určena usnesením III. sjezdu ČMMJ, který se konal 19. listopadu 2005. Hlavním úkolem kynologické komise je nyní uvedení do "kynologického života" nových zkušebních řádů, které vypracovala předešlá kynologická komise pod vedením pana Josefa Němce. Velký časový úsek zabralo uvedení zkušebních řádů do souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Komise s potěšením přivítala skutečnost, že Ústřední komise na ochranu zvířat na svém 88. zasedání dne 23. 2. 2006 schválila "Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů". Tento řád je nedílnou součástí zkušebních řádů ČMMJ. Další stanovenou činností kynologické komise je organizace zkoušek loveckých psů, ale i zkoušek rozhodčích. V tomto bodě komise vytýčila následující úkoly:
      - do konce března 2006 zajistit dostupnost nových ZŘ na internetu
      - do konce dubna jejich vytištění
      - do konce května rozeslání na jednotlivé OMS, které si zajistí potřebný počet ZŘ a tabulek
      - na 16. 5. 2006 svolat seminář kynologických referentů OMS a jejich prostřednictvím zajistit výklad nových ZŘ rozhodčím na jednotlivých OMS
      - zkoušky konané od 1. 6. 2006 budou již podle nových ZŘ
      - zkoušky konané do konce května 2006 budou konané dle starých ZŘ
    - do konce dubna proběhne přezkoušení nových rozhodčích, které bude podle starých ZŘ a proběhne v Olomouci, Českých Budějovicích a Praze.
     
      V bodě organizace vrcholných zkoušek komise vyslechla stav příprav na MRK a MKP 2006 a delegovala rozhodčí na tyto vrcholné kynologické akce.
     
      Návrh sboru rozhodčích na MRK - Židlochovice 26. - 27. 8. 2006
            vrchní rozhodčí: Miroslav Matějka
            velké pole: Miloš Loskot, Jan Šmikmátor, MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
            malé pole: Lubomír Knytl, Václav Sůra
            voda: František Lukeš, Jiří Rábl
            barvy: Jan Krocián, Josef Rozkošný, Vlastimil Tomaštík, Josef Zavřel
            vlečky: Pavel Kaplan, Vojtěch Škrba
            drobné disciplíny: Jaroslav Košťál, Karel Šebesta
            náhradníci v pořadí: Pavel Konečný, Antonín Paleček, Jan Nastoupil
           
Návrh sboru rozhodčích na MKP - Opava 30. 9. - 1. 10. 2006
            vrchní rozhodčí: Luděk Müller
            velké pole: Laco Balogh, Pavel Hermann, MUDr. Vlastimil Novotný
            malé pole: Ladislav Červenka, Jaroslav Nárovec
            voda: MVDr. Miroslav Kalich, Marek Roszkiewicz, Petr Volný
            barvy: Drahomír Bambula, RNDr. Anton Dinka, Břetislav Uchytil, Karel Vitásek
            vlečky: Oldřich Nehyba, Břetislav Vaňhara
            drobné disciplíny: Jan Nastoupil, Ing. Stanislav Rafaj
            náhradníci v pořadí: Jaroslav Sajbold, Bohumil Tašek, MUDr. Pavel Pilař, Jan Toman
     
Usnesení III. sjezdu ČMMJ - obnovení členství ČMMJ jako zájmové organizace v ČMKÚ a tím v FCI je problematické, protože členem FCI a to i prostřednictvím zastřešující kynologické organizace, může být pouze zájmová nevýdělečná organizace. V případě ČMMJ není tato podmínka splněna, protože ČMMJ vlastní obchodní organizaci Interlov a pojišťovnu Halali. Zde bude nutné vyřešit tento "právnický" rébus.
      Další zasedání kynologické komise je plánováno na 16. 5. 2006 u příležitosti semináře kynologických referentů OMS.
Zpracování dat...