vychází v 4:56 a zapadá v 21:12
vychází v 18:29 a zapadá v 2:40
 

Časopis Myslivost

Zkoušky lovecký psů za velkou louží

Hana DUFKOVÁ
Při pořizování mého prvního ohaře by mě nikdy nenapadlo, že za několik let obdržím pozvání od americké North American Versatile Hunting Dog Association (NAVHDA), což je asociace sdružující všestranné lovecké psy bez ohledu na plemeno, přijet a zhlédnout jejich nejvyšší, jak oni říkají nejvyšší všestranné, zkoušky. Když jsem o celé organizaci a o jejích zkouškách vyprávěla svým přátelům první, co namítli, bylo: „Jak všestranné? Vždyť tam nezkoušejí ani les, ani barvu.“
Jejich zkoušky se od našich liší na základě odlišného způsobu lovu. V USA převládají především osamělé lovy nebo lovy, kdy se sejde jen několik přátel. Napsat více o lovu v USA a o tom, jak jej vidí sami Američané, by bylo na jeden samostatný článek. Budu se raději držet toho, co zajímá mne jako příznivce loveckých psů a zmíním něco o organizaci NAVHDA jako takové a o jejím systému zkoušek. Mě osobně se zdá podobný jako náš, avšak disciplíny a jejich hodnocení se možná trochu rozcházejí.
      NAVHDA je nevýdělečná zákonná organizace, která zaštituje, zlepšuje, popularizuje a chrání všechna plemena loveckých psů. Dále přispívá k péči o zvěř, prevenci krutosti páchané na zvířatech a pomáhá lovcům-majitelům psů cvičit psy k práci před výstřelem, po výstřelu, na zemi i ve vodě. NAVHDA zaštiťuje chovatelské kluby a field trialové organizace a těmto zabezpečuje ověřené, standardní metody hodnocení výkonů všech loveckých psů bez ohledu na plemeno.
      Systém testů a testování NAVHDA byl sestaven v roce 1969 tak, aby poctivě měřil a evidoval všechny aspekty práce všestranného psa. Zkušební řády pro field trialy byly v severní Americe vydány dříve. Systém zkoušek NAVHDA zajišťuje testování psů různých stupňů vyspělosti a výcviku. Výsledky zkoušek jsou přístupné všem, a tak jsou zajištěny dostatečné a cenné informace jak pro chovatele tak pro kupující. NAVHDA organizuje čtyři typy zkoušek.
      . The Natural Ability Test, který je navržen tak, aby bylo možné hodnotit u mladých psů jejich vrozené vlastnosti a zjistit tak jejich využitelnost pro další výcvik. Tato zkouška hodnotí sedm důležitých zděděných vlastností: nos, hledání, zájem o stopu, vystavování, ochotu k práci ve vodě, chuť k práci a spolupráci s vůdcem.
      . The Utility Preparatory Test zjišťuje dosažený stupeň ve výcviku psa a jeho připravenost na The Utility Test. Pokud název The Utility Preparatory Test přeložíme, jde vlastně o "přípravný test ke všestranným zkouškám".
      . The Utility Test je zkouškou všestrannosti psa. Posuzuje se práce psa ve vodě a na zemi, před výstřelem a po něm, a v mnoha dalších specifických situacích. Práce psů, podobně jako u nás, je hodnocena body a na jejich základě se pes umisťuje v I., ve II. nebo III. ceně (Prize I, II, III).
      . The Invitational Test je nejvyšším možným typem zkoušek. Na tyto zkoušky mohou pouze psi, kteří uspěli v The Utility Test v I. ceně. Účast na zkoušce je tak limitována výjimečným výkonem, při kterém psi prokázali vysoký stupeň výcviku a jejich vrozené vlastnosti při plnění náročných disciplín.
      U všech typů zkoušek jsou psi zkoušeni a posuzováni samostatně. Pouze u The Invitational Test se práce v poli posuzuje u více psů najednou, tak aby bylo možné hodnotit přiznávání a spolupráci s dalším psem. Jedna věta z internetových stránek NAVHDA, kde je definován pojem všestranný lovecký pes, mne potěšila: "Všestranná plemena, jak je známe dnes, jsou produkty Evropy." To, že si lidé kolem NAVHDA a chovatelé loveckých psů váží chovatelů z Evropy a velice si pochvalují pracovní linie, které v sobě mají krev českých psů, jsem pochopila z hovorů s nimi. Zároveň jim chybí hlubší informace o plemenech jako český fousek, hrubosrstý a hladkosrstý maďarský ohař, slovenský hrubosrstý ohař, malý a velký münsterlandský ohař. Nejsem odborníkem ani na jedno z výše zmíněných plemen, ale za každou informaci, kterou jsem o historii, standardech, charakteru plemen v česky psané literatuře vyhledala a přeložila byli Američané nesmírně vděční. Tato činnost, překlady zkratek z rodokmenů a popis českých zkoušek lovecké upotřebitelnosti, v rodokmenech zapsaných mi vynesly pozvání na NAVHDA The Invitational Test přímo od organizátora zkoušky. Pozvání si velmi vážím a beru ho jako velikou poctu. Byla jsem trochu nesvá, že já, která se lovecké kynologii věnuji chviličku, jsem takovou poctu obdržela. Ovšem mnohem zkušenější chovatelé a vůdci mi říkali: "Jen leť, všechno nafoť, na vše se vyptej, všechno zjisti., co bychom tam my dělali, když se nedomluvíme", poslechnu a poletím, nafotím, natočím a pak se podělím, jak s vámi - čtenáři Myslivosti, tak i se svými přáteli kynology o zážitky, zkušenosti a fotografie.

Fotogalerie

Zpracování dat...