vychází v 5:01 a zapadá v 21:09
vychází v 23:29 a zapadá v 8:14
 

Časopis Myslivost

Ohaři obsadili Kobylku

Pavel MOULIS a Jiří SANDTNER
Začátek září neodmyslitelně patří k pořádání zajímavé kynologické akce na Rokycansku. Jedná se o výcvikový tábor pro ohaře s cílem připravit tyto krásné a ušlechtilé pomocníky člověka na podzimní zkoušky. A ani letošní rok není výjimkou. Od 1. do 10. září proběhla tato „psí sešlost“ v kempu Kobylka nedaleko Liblína v severní části Rokycanska.
Díky duchovnímu otci celé akce, Janu Šloufovi, který si přizval další neméně úspěšné cvičitele ohařů - Radka Dufka a Václava Maňhala - tak dochází k pokračování tohoto projektu, který má za cíl nejen úspěšné absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti, ale i předávání zkušeností a získávání dalších zájemců o výcvik loveckých psů.
      Zájemci z nejrůznějších koutů republiky se sjeli do malebného údolí řeky Berounky, kde využili nejen pohostinnosti zdejšího kempu, ale především vhodných honiteb Mysliveckého sdružení Stráně Bujesily a soukromé honitby pana Blažka, aby zde připravili své psí kamarády na podzimní zkoušky. Majitel honitby Libštejnské lesy, Jiří Blažek, provozuje zároveň i zajímavou oboru Žíkov, kde se věnuje chovu spárkaté zvěře (vysoké, daňčí a černé). Denně tak mohli účastníci pozorovat nejen výkony svých kolegů, ale také zvěř v oboře.
      Celotýdenní intenzivní přípravný výcvik byl zaměřen především na obtížnější disciplíny podzimních zkoušek - dohledávky střelené a pohozené zvěře, její přinášení, ale nechybělo ani procvičování hledání či poslušnosti. Letošního druhého a podle organizátorů jistě ne posledního výcvikového tábora ohařů se zúčastnilo šestnáct psů, z nichž osm startovalo i na sobotních podzimních zkouškách. Nutno podotknout, že v letošním roce již podle nových zkušebních řádů, které se staly věčným tématem večerních posezení při výměně zkušeností.
      V sobotu dne 9. 9. měl potom každý pes možnost při podzimních zkouškách ukázat své umění na živé i zhaslé zvěři. V průběhu plnění disciplín neuspěli dva účastníci zkoušek. Nejlepší práci předvedl a vítězem zkoušek ohařů se stal německý krátkosrstý ohař Eli z Mšených Lázní, I. cena, 281 b., vůdce Vítězslav Bohatý; druhá v v první ceně s počtem bodů 281 byla fena výmarského ohaře Adina z Podhradí, vůdce Aleš Buchar; třetí v první ceně s počtem bodů 278 byl výmarský ohař Favor Akibon, vůdce Jiří Pendl.
      Podzimní zkoušky byly vypsány také pro malá plemena, kde se vítězem stal jagdteriér Argo od Kalašova, I. cena, 272 b., vůdce Petr Kalaš; druhé místo získala fena německého křepeláka Cilka z Chlumeckého polesí, I. cena, 252 b., vůdce Stanislav Čech; třetí místo patřilo alpskému jezevčíkovitému brakýři Grifovi od Svatého Huberta, I. cena, 226 b., vůdce Radek Semerád.
      A co dodat na závěr. Velmi kladně byl od všech zúčastněných hodnocen letošní výcvikový tábor pro ohaře na Rokycansku. Nám tedy nezbývá, než všem popřát, aby se v podobné atmosféře, jaká panovala v kempu u Berounky, setkávali i na dalších kynologických akcích, a aby jim jejich čtyřnozí pomocníci dělali radost. Poděkování patří všem organizátorům, výcvikářům a rozhodčím.

Fotogalerie

Zpracování dat...