vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

Ohlédnutí za memoriálem

Evžen KLOSKO
Nejvyšší soutěž klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů pro rok 2006 – Memoriál MVDr. Jiřího Michálka, se konala ve dnech 25. – 27. 8. 2006. Toto klání ohařů bylo vypsáno jako podzimní zkoušky a speciální zkoušky z vodní práce, se zadáním titulů CACT, res.CACT, CACIT a res.CACIT. Každá z úspěšně absolvovaných zkoušek se zapisovala do průkazu původu psa samostatně, ovšem na pracovní tituly mohl dosáhnout pouze pes, který absolvoval v I. ceně obě zkoušky.
Pořádáním soutěže byl pověřen OMS ČMMJ Karviná a je nutno konstatovat, že se svého úkolu zhostil na výbornou. Sraz všech účastníků - Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Chorvatsko, byl v pátek 25. 8. 2006. Pěkný areál Hotelové školy v Šilheřovicích poskytl veškeré zázemí pro uspokojení potřeb, i těch nejnáročnějších. Byli zde ubytováni rozhodčí, vůdci se svými svěřenci i všichni pořadatelé. Rovněž zde probíhaly veškeré kulturní akce spojené s pořádáním memoriálu - losování a seznamovací večer v pátek, společenský večer v sobotu s tancem a projekcí záznamů pořízených během prvního soutěžního dne a závěrečné vyhlášení výsledků v neděli. K tomu nelze pominout vynikající mysliveckou kuchyni s perfektní obsluhou.
      Velmi mě zaujalo pojetí losování, kdy soutěžící se svým psem předstoupil ke stolu rozhodčích a provedl přípitek na zdar memoriálu připraveným šampaňským. Poté představil sebe, svého psa a provedl vylosování. Je vidět, že ani zde pořadatelé nezaváhali.
      Slavnostního zahájení v sobotu se zúčastnila řada významných hostů a sponzorů. Trojice trubačů na lesní rohy všechny přivítala nejen hrou na své nástroje, ale především výborně zazpívaným trojhlasem Dykových hlaholů.
      Vlastní soutěž probíhala v honitbě bažantnice Šilheřovice - polní práce a v honitbě MS Bohumín - vodní práce. Podzimní zkoušky byly situovány do dobře zazvěřených, nízkých a velmi přehledných porostů řepy a vojtěšky. Přihlížející korona tak měla dokonalý přehled o celé práci sledovaného psa, což všichni velmi oceňovali. Vodní práce probíhaly ve výborných podmínkách, kde se každoročně pořádají speciální zkoušky z vodní práce a rovněž vodní disciplíny v rámci všestranných zkoušek. Toto perfektní zázemí bylo důvodem pořadatelů situovat SZVP právě sem. Rozlehlé rákosové porosty možná některé vůdce při prvním pohledu vyděsily, nutno ale přiznat, že rákosí bylo výborně zazvěřeno a již při příjezdu nás vítaly kachny vyhřívající se na příjezdové cestě. Pro posuzování zde byla připravena pojízdná kazatelna, která rozhodčím velmi usnadnila práci, neboť po celou dobu posuzování v těchto náročných podmínkách měli dokonalý přehled o pohybu psa. K výkonům psů lze říct, že byly k vidění nádherné práce, ukončené ulovením a aportováním kachny, ale rovněž zde byli jedinci, kteří do těžkého rákosového porostu s poměrně hlubokou vodou odmítli vstoupit a jejich vůdci ze zkoušek odstoupili. Je nutné vyzdvihnout snahu myslivců MS Bohumín, kteří se maximálně snažili, aby všichni účastníci byli spokojeni.
      V neděli odpoledne vrchní rozhodčí Jaroslav Sajbot vyhlásil výsledky a poděkoval svým kolegům rozhodčím za citlivé a profesionální posuzování, pořadatelům za obrovský kus práce a skvělé přijetí a vůdcům za sportovní chování. Vítězem 1. ročníku Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka se stal NKO Ataman Duma Kazana Luďka Müllera ze Šilheřovic. Ten k vítězství připojil i tituly CACT a CACIT. Na druhém místě se umístil a titul Klubový vítěz 2006 získal MOK Art k Lesíkům Jiřího Hrdličky, který zároveň získal titul CACT. Na třetím místě skončil opět MOK Clif ze Spáčilky Pavla Hradila, který získal titul res.CACT.
      Důstojnost a připomenutí mysliveckých tradic opět dokreslovalo trio trubačů svým skvělým výkonem. Zcela jednoznačně lze hodnotit ukončený 1. ročník Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka jako velmi povedený a úspěšný.

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...