vychází v 5:01 a zapadá v 21:09
vychází v 23:29 a zapadá v 8:14
 

Časopis Myslivost

Speciální vodní práce ohařů poprvé v Blatné na Strakonicku

Karel STEJSKAL
Dne 5. srpna byly poprvé v Blatné na Strakonicku zahájeny průvodem městem s dechovou hudbou zkoušky loveckých psů a to Speciální vodní práce ohařů. Zkoušek se zúčastnilo jedenáct ohařů několika plemen z okresů Strakonice a Klatovy, kteří prokázali, že umí prohledávat volnou hladinu rybníka, přinášet střelenou kachnu z hluboké vody, vyhánět, dohledávat a přinášet kachnu z hustého rákosí. Na těchto disciplínách přihlíželo mnoho příznivců lovecké kynologie a výkony jednotlivých psů odměňovali potleskem.
Vlastní zahájení se uskutečnilo v krásném prostředí zámeckého parku za doprovodu nezapomenutelných zvuků trubačů z Rokycan pod vedením pana Sejkory, za přítomnosti starosty města Ing. Mikeše, předsedy Okresního mysliveckého spolku ze Strakonic, pana Bělohlava, a jednatele Ing. Kůse a hojného počtu korony - asi sto padesáti příznivců lovecké kynologie i milovníků psů. Při této příležitosti předal předseda Okresního mysliveckého spolku ze Strakonic Myslivecké vyznamenání I. stupně bývalému předsedovi MS Lomnice Blatná Karlu Stejskalovi, při příležitosti jeho životního jubilea, za jeho obětavou práci pro myslivost a třicetiletou práci v lovecké kynologii a v jeho chovatelské stanici od Řeky Lomnice.
      Po slavnostním zahájení se vůdci spolu s rozhodčími a s vrchním rozhodčím Jaromírem Jiřincem rozjeli k rybníkům Dražský a Pejcha plnit jednotlivé disciplíny vyplývající z nového zkušebního řádu platného od 1. 6. 2006. Při plnění těchto disciplín všichni vůdci se svými čtyřnohými svěřenci také soutěžili o Pohár starosty města Ing. Mikeše. Tyto zkoušky byly i kulturní akcí města Blatná.
      Ředitel zkoušek Ing. Čabrádek měl snadný úkol, neboť zkoušky po organizační stránce byly velmi pečlivě připravené ku spokojenosti všech vůdců, rozhodčí nemuseli řešit žádný protest či námitku.
      V závěrečném vyhodnocení vrchní rozhodčí vyhlásil vítěze těchto zkoušek, kterým se stala fena českého fouska Arna z Podsrpenských lesů vedená Liborem Heřmánkem. Na dalším místě se umístila fena malého münsterlandského ohaře Quodli od Pstruží říčky vedená Miroslavem Kůsem a na třetím místě se umístil český fousek Ajax ze Sekanců vedený nejstarším vůdcem Františkem Buriánem.
      Zkoušky byly ukončeny s provoláním: Zase brzy v Blatné na shledanou!

Fotogalerie

Zpracování dat...