vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Memoriál Josefa Venhody

Lovecký pes 2/2007, str. 13  S přáním kynologii zdar Josef MUSIL
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč pořádal již 12. ročník Memoriálu Josefa Venhody, všestrannou soutěž ohařů se zadáním titulu CACT a res.CACT ve dnech 7. – 8. 10. 2006 v honitbách MS Hrotovice a Mstěnice.
Pan Josef Venhoda, na jehož počest byl memoriál založen, pracoval ve funkci předsedy OMS Třebíč od roku 1966 do roku 1986. Měl velkou zásluhu na vybudování kulturního stánku OMS Třebíč - Bažantnice. Zastával též funkci mysliveckého hospodáře ve svém rodišti. Za obětavou práci obdržel několik nejvyšších mysliveckých vyznamenání a čestných uznání. Celým svým srdcem podporoval mysliveckou kynologii a byl výborným a uznávaným chovatelem a cvičitelem ohařů.
      Tento ročník všestranných zkoušek měl velice působivé zahájení na nádvoří zámku v Hrotovicích. Deset trubačů ze sousedního Rakouska navodilo tu správnou atmosféru, kterou doplnili významní hosté svými krátkými projevy. Delegovaný sbor se skládal ze zkušených rozhodčích okresů Pelhřimov, Brno-venkov, Jihlava a Třebíč, což dávalo záruku hladkého průběhu zkoušek a spravedlivého posuzování.
      Výběr prostoru pro polní a vodní práci, včetně zazvěření, byl odpovídající této soutěži. V krásném, přehledném lese se smíšeným porostem byly dány předpoklady k výborným výkonům psů. Myslivecký hospodář Ing. Milan Kuchařík se svými kolegy postarali o bezvadný chod lesních disciplín, ale i o propůjčení chaty.
      Soutěže se zúčastnilo čtrnáct ohařů různých plemen, takže početná korona mohla porovnávat dané výkony. Ty byly špičkové, průměrné, ale i pět ohařů neuspělo. To se však stává a je třeba zdůraznit, že jedním "škobrtnutím" ve dvou dnech soutěže život psa ani vůdce nekončí.
      Tentokrát zvítězil výborným a stabilním výkonem Clif ze Spáčilky, MKO, s počtem bodů 480, vůdce Pavel Hradil a byl mu zadán titul CACT. Druhé místo obsadil Abaj od Ptáčkovských konikleců, KO, počet bodů 471 se zadáním titulu res.CACT, vůdce Karel Benáček a se stejným počtem bodů se na třetím místě umístila fena Uršula z Chlápčany, ČF, vedena Jaroslavem Křížem. U psů umístěných na druhém a třetím místě je nutno poznamenat, že byli předvedeni v prvním roce života.
      Po oba dny bylo krásné podzimní počasí a dobrá nálada, ke které přispělo i přátelské posezení s hudbou. Zúčastnil jsem se již třetího ročníku tohoto memoriálu a musím konstatovat, že vždy měl vysokou úroveň, jak výkonem psů, tak zásluhou pořadatelů. Neodpustím si jednu poznámku. Byly to v jednom roce po Pelhřimově a Havlíčkově Brodě již třetí všestranné zkoušky na Vysočině. Vysočině chudé na drobnou zvěř, ale bohaté na dobře cvičené psy a lidi ochotné pro kynologii pracovat.
      Závěrem je nutné poděkovat všem zúčastněným, včetně rozhodčích, za počítačové zpracování výsledků a popřát OMS Třebíč a jeho předsedovi Mgr. Oldřichu Blechovi, jednateli Josefu Venhodovi a Kynologické komisi vedené Jaroslavem Košťálem hodně dalších takto úspěšných kynologických akcí. Popřát šťastnou ruku při výběru místa zkoušek, lidí ochotných pro kynologii pracovat, ale hlavně při pořádání Memoriálu Richarda Knolla v roce 2008!

Fotogalerie

Zpracování dat...