vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní zkoušky honičů v okrese Kolín

Lovecký pes 2/2007, str. 15  Jaroslav HORÁK
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2006 uspořádal Klub chovatelů honičů mezinárodní zkoušky v honitbě MS Kňour Stříbrná Skalice.
Myslivecké sdružení hospodaří na výměře 1470 hektarů, z toho je 220 hektarů lesa. Třicet členů MS loví kolem sta kusů černé zvěře ročně, což dodává předpoklad k uspořádání honičských zkoušek. Na tuto akci bylo přihlášeno šest psů těchto plemen: jeden štýrský brakýř, jeden bernský brakýř a čtyři západosibiřské lajky.
      V sobotu se po sedmé hodině začali sjíždět do příjemného prostředí chaty místní myslivci, vůdci psů a rozhodčí. Při nástupu přivítal ředitel zkoušek Oldřich Skolil všechny přítomné. Po slavnostním zahájení následovala kontrola tetovacích čísel a losování pořadí psů. Hospodář MS Stanislav Heřman seznámil účastníky naháňky s průběhem a organizací lečí a upozornil na bezpečnost při zacházení se střelnou zbraní.
      Náročné disciplíny, jakými jsou nos, hledání, nahánění, vytrvalost a orientace, se zkoušely během dvou lečí, kde byl dostatek černé zvěře. Všech šest zkoušených psů přišlo do přímého kontaktu s divočáky, což dávali najevo vytrvalým hlášením. Horší však bylo střelecké štěstí, protože z patnácti vyhnaných divočáků byli uloveni pouze tři.
      Po ukončení naháňky se pokračovalo ve zkoušení disciplín: chování na stanovišti, odložení a vodění na řemeni. Výsledky prvního dne byly až na malé výjimky vyrovnané, což svědčí o připravenosti psů.
      Nedělní den začal po zahájení disciplínou ochota k práci na černou zvěř. Výsledky byly vyrovnané stejně jako předchozí den, o konečném pořadí tedy rozhodly poslední disciplíny. Před každou stopní drahou se losovalo číslo psa, který na stopu půjde. Zde nejlépe uspěl pes západosibiřské lajky Cid Heřmánkova stráň, vedený Pavlem Škardou, který pracoval na stopě jako hlasič a tím rozhodl o vítězi zkoušek. Získal 224 bodů a tituly Diviačar, CACIT, CACT. Druhý skončil také zástupce tohoto plemene Cir Heřmánkova stráň, vůdce Stanislav Nehasil, 202 bodů, tituly Diviačar, res.CACIT, res.CACT. Třetí místo patřilo bernskému honiči Inari ze Sulické tvrze, vůdce Radoslav Levý, 201 bodů, tituly Diviačar, CACT.
      Chtěl bych touto cestou jménem vůdců poděkovat sboru rozhodčích za objektivní posuzování, KCHH a MS Kňour Stříbrná Skalice za výbornou organizaci a přípravu celých zkoušek.

Fotogalerie

Zpracování dat...