vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

O pohár Ing. Gustava Kořínka

Lovecký pes 2/2007, str. 11  Milan VYSOUDIL
Mezinárodní klubové zkoušky honičů ABJ o pohár Ing. Gustava Kořínka 11. – 12. 11. 2006 Rožnov pod Radhoštěm
Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (ČKCHABJ) - oblast číslo 11 a OMS Vsetín uspořádali ve dnech 11. - 12. 11. 2006 Mezinárodní klubové zkoušky honičů ABJ O pohár Ing. Gustava Kořínka se zadáním titulu CACIT, CACT. Druhý ročník se uskutečnil v překrásném prostředí Beskyd v honitbě MS Kamenárka Rožnov p. Radhoštěm.
      Účastníci se začali sjíždět již v pátek v odpoledních hodinách do Auto Campu v Rožnově pod Radhoštěm. Večer se sbor rozhodčích ve složení: vrchní rozhodčí Zdeněk Štastný - ČR, Dr. Milan Adámi - SR, Jan Pilát - SR, Aleš Suchý - SR, MVDr. Lenka Martinková - ČR, Ing. Libor Hanzlík - ČR, Jiří Kavan - ČR sešel na poradu, po které účastníkům a především vůdcům sdělil průběh zkoušek. Vrchní rozhodčí upozornil, že se budou jednotlivé disciplíny posuzovat podle českého zkušebního řádu. Na závěr večera si vůdci vylosovali pořadí v jakém budou na jednotlivé disciplíny nastupovat.
      V sobotu ráno za zvuku lesních rohů v provedení děvčat Tomáškových, proběhlo slavnostní zahájení, ve kterém vystoupil předseda ČKCHABJ Ing. Vítězslav Pivoňka - ředitel zkoušek, předseda MS Kamenárka Ing. Jan Jadrníček - správce zkoušek a Břetislav Blinka - vedoucí oblasti číslo 11. Po nezbytné veterinární prohlídce nastoupených psů, se účastníci přesunuli do honitby. Na místě srazu již čekali hosté a členové mysliveckého sdružení. Při nástupu vrchní rozhodčí požádal všechny přítomné o spolupráci při posuzování psů v průběhu naháňky. Připravené leče byly co se terénu týče velice členité, rozsáhlé a pro honce v podobě vůdců a rozhodčích fyzicky hodně náročné. Ve dvou lečích, které trvaly do odpoledních hodin alpští brakýři předváděli k čemu jsou předurčeni a co je jejich předností. Z rozsáhlých houštin postupně na střelce naháněli zvěř vysokou a černou. Rozhodčí měli možnost v průběhu naháňky posoudit tyto disciplíny: hledání, nahánění, vytrvalost, orientace a hlasitost. Při jejím ukončení mohl myslivecký hospodář předat úlomky čtyřem úspěšným střelcům a poděloval účastníkům za hladký průběh naháňky, popřál vůdcům, aby jim dobře dopadly i ostatní disciplíny. Po naháňce vůdci předvedli rozhodčím utvrzenost svých svěřenců na disciplínách odložení, vodění na řemeni, chování po výstřelu a chování na stanovišti.
      Na slavnostním večeru mohl vrchní rozhodčí konstatovat, že všech devět psů postupuje do druhého dne. V družném kolektivu se pak debatovalo o zkušebních řádech a jednotlivých disciplínách, o loveckých zážitcích a hlavně o brakýřích. Večer okořenila hudba cimbálu, bohatá tombola a ve spojení s dobrým jídlem a pitím tento večer rychle ubíhal.
      V neděli ráno se rozhodčí, vůdci a početná korona přesunuli na loveckou chatu LČR s.p., u které byla vybudována zkušební obůrka a rozhodčí zde posoudili ochotu k práci na černou zvěř. Při této disciplíně obstáli všichni soutěžící, kromě jednoho. Především slovenští vůdci měli z této disciplíny obavy, jelikož slovenský zkušební řád je odlišný od našeho a tato disciplína se zkouší v obůrce s přímím kontaktem s černou zvěří. Poslední disciplínou byla dohledávka černé zvěře na šlapané a současně na uměle založené pobarvené stopě. Bohužel i zde vypadla jedna dvojice a tím zkoušky dokončilo sedm psů. Konečné pořadí vyhlásil vrchní rozhodčí a putovní pohár přijel předat osobně pan Gustav Kořínek, který poděkoval všem vůdcům za propagaci alpského brakýře jezevčíkovitého a popřál mnoho úspěchů do dalších let.
      Jako první se umístil a své prvenství z loňského roku obhájil slovenský pes Aro Blažkov dvor, vůdce Kindernay D. - SR, v I. ceně s počtem bodů 204, se zadáním titulu CACIT a DIVIAČIAR. Na druhém místě dokončil mezinárodní zkoušky pes Panter Kančí ráj, vůdce Trčka A. - ČR, v I. ceně s počtem bodů 184, se zadáním titulu Res.CACIT, CACT a DIVIAČIAR. Na třetím místě skončil pes Astor spod Striebornej, vůdce Ing. Parvanov M. - SR, v I. ceně s počtem bodů 181 a zadáním titulu DIVIAČIAR.
      Při slavnostním ukončení předseda českého klubu poděkoval organizátorům v čele s panem Blinkou a MS Kamenárka, kteří vzorně tyto mezinárodní zkoušky připravili. Dále vůdcům za předvedené výkony a rozhodčím za korektní posuzování. Slavnostní ráz ještě umocnilo předání zlatého odznaku Českého klubu chovatelů ABJ z rukou člena výboru pana Blinky a to předsedovi klubu panu Pivoňkovi k jeho životnímu jubileu a tento odznak obdržel taktéž k životnímu jubileu slovenský předseda pan Adámi. Oba jubilanti sklidili zasloužený potlesk nejen za dosažení krásného věku, ale především za vedení a práci v národních klubech alpského brakýře jezevčíkovitého.
Zpracování dat...