vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

VI. ročník Memoriálu Dr. Urbana

Lovecký pes 2/2007, str. 4  Jiří NEJEDLÝ
Dne 21. 10. 2006 uspořádal Klub chovatelů honičů již VI. ročník Memoriálu Dr. Urbana. Zkoušky (BZH) byly uskutečněny pod záštitou OMS Klatovy v honitbě mysliveckého sdružení Vlastějov. Toto myslivecké sdružení hospodaří v katastru obcí Hartmanice a Petrovice u Sušice na výměře asi 2630 ha.

Sraz účastníků Memoriálu byl na chatě mysliveckého sdružení Vlastějov. Zde bylo zajištěno pro všechny účastníky občerstvení. Po nezbytné poradě rozhodčích byl slavnostní nástup, který zahájili trubači, následovalo rozlosování a přesun do honitby, byly připraveny jednotlivé disciplíny. Zázemí v honitbě zajišťovala skupina lidí z řad členů mysliveckého sdružení Vlastějov.
      Na memoriál bylo přihlášeno osm psů. Ve skutečnosti jej absolvovalo pět psů, zbývající účastníci se omluvili. VI. ročník memoriálu dokončili pouze tři psi a dva psi neobstáli.
      Zde si dovolím použít hodnocení hlavního rozhodčího Mojmíra Kabáta:
      "Zkoušky byly dobře připraveny a zabezpečeny pomocným personálem, terén odpovídal podmínkám v praxi, stopy správně položeny a jejich průběh dobře značen. Organizace soutěže byla vedena podle mysliveckých zásad a tradic. Zazvěření ve zkouškové lokalitě slabé. Rozdílná úroveň ve vedení a ovlivňování psů, projevila se praktická zkušenost při výkonu práva myslivosti. Celkové chování vůdců bylo na požadované úrovni, nebyly podány žádné protesty, byly dodržovány myslivecké zvyky a tradice, lovecké signály při úspěšném dosledu."
      A jak to vidí klub - celkově byla připravenost soutěže na velmi dobré úrovni, obětavost a vstřícnost členů mysliveckého sdružení byla na průběhu memoriálu znát. Myslivecká chata byla k dispozici celý den spolu s obsluhou. Zajištění výřadu bylo dle mysliveckých tradic včetně ohňů.
      Jak již bylo výše uvedeno, soutěže se zúčastnilo pět psů v rozdílné úrovni připravenosti. Rád bych zde vyzvedl práci feny Frony z Větrné vsi (štýrský drsnosrstý brakýř), vedené Petrem Pořádkem. Tato fena si svojí bezchybnou prací právem došla pro vítězství, I. cenu - 216 bodů a titul CACT. Na druhém místě se umístil pes Deny od Puchárenského potoka (alpský brakýř jezevčíkovitý) vedený Liborem Penou. Bohužel tento pes dal při dosledu jednou přednost čerstvé stopě a spadl tím pádem do druhé ceny - 186 bodů. Titul res.CACT nebyl udělen. Třetí místo obsadil Akir I. AU Písek (norský losí pes šedý) vedený Pavlem Stanglem, III. cena - 159 bodů.
      Rád by jsem touto cestou poděkoval OMS Klatovy, všem členům mysliveckého sdružení Vlastějov, trubačům Ing. M. Michnovi a F. Šnorkovi a veliké poděkování patří sponzorům celé zdařilé akce.
     

Kdo to byl Dr. Zdeněk Urban (1921 - 1988)
Zakladatel chovu karelského medvědího psa v naší republice. Datuje se od konce šedesátých let, kdy byl Dr. Zdeněk Urban služebně činný v Helsinkách. Zde se seznámil s tímto finským národním plemenem.
      Brzy pochopil, že by tento pes byl ideální plemenem pro drsné horské podmínky v Čechách a na Slovensku.
      Přivezl první fenu tohoto plemene jménem Jenni. Jde o původní finskou loveckou lajku s vynikajícími pracovními a charakterovými vlastnostmi, geneticky velmi stabilní s atraktivním vzhledem.
      Po odchodu z diplomatických služeb přivezl do republiky dvě feny a psa, kteří vytvořili základ chovu karelského medvědího psa u nás. Založil chovnou stanici Kuloosari a první vrh v republice byl zaregistrován 4. září 1969. Stal se poradcem chovu pro toto plemeno. Jeho zásluhou bylo importováno několik dalších psů a fen z chovných stanic Jauri, Otsolahti a Paulavi.
      Jako poradce se snažil český chov pevně řídit a proto šel cestou kvality a nikoliv početního rozmachu. Do chovu se proto nevloudili špatní jedinci. Získával další chovatele především z řad myslivců, kteří tyto psy lovecky využívají.
      Jelikož karelský medvědí pes pracuje na stopě němě a náš Zkušební řád pro honiče zde vyžaduje hlasitost, byly Klubem duričů na popud Dr. Urbana zavedeny barvářské zkoušky honičů - povinné pro zařazení karelského medvědího psa do chovu. V současné době je chov karelského medvědího psa v České republice roztříštěn do dvou chovatelských klubů, což určitě stojí za zamyšlení.
      Ve své pravlasti je používán po mnohoa desetiletí k vyhledávání zvěře a hlášení zvěře na místě bez hlasitosti na stopě. Loví se s ním převážně losi, kde je hlasitost na stopě nežádoucí. Někteří psi se již mohou i u nás pochlubit zadržením postřeleného divočáka a jelena. Dokonce je znám případ, kdy karelský medvědí pes hlásil na skalce rysa.
      Dr. Urban dokázal přesvědčovat svojí obrovskou pílí, trpělivostí a vírou v dobro člověka, který miluje přírodu a vše co k ní patří (myslivost, kynologie, ochrana přírody). V roce 1981 uspořádal na Vrchovině první výcvikový kurz pro zájemce o karelské medvědí psy. Byl organizátorem tehdy duričských zkoušek na Křivoklátsku a později i na Plzeňsku.
      Dr. Urban umírá dne 13. 5. 1988 ve věku 67 let. Po jeho úmrtí se tehdy vedení Klubu chovatelů duričů rozhodlo uctít památku tohoto jedinečného člověka a velkého milovníka karelských medvědích psů založením Memoriálu Dr. Urbana. První ročník tohoto memoriálu proběhl v roce 1990 v honitbě MS Hradiště - Březina na OMS Rokycany. Memoriál Dr. Urbana je určen pro všechna plemena honičů. Řídí se Zkušebním řádem ČMKJ (BZH) se zadáváním titulu CACT, res.CACT. Od roku 1990 proběhlo šest ročníků tohoto memoriálu.

Fotogalerie

Zpracování dat...