vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

80 let německého loveckého teriéra

Lovecký pes 3/2007, str. 7  Jaroslav HOLOUBEK
Plemeno německý lovecký teriér, kratším názvem jagdteriér, oslavilo v minulých dnech osmdesáté výročí svého vzniku.
Na založení plemene se podíleli kynologové-myslivci z okolí Mnichova v Německu, kteří chtěli vyšlechtit norníka splňujícího současně pracovní a exteriérové požadavky. Jako základ si pro tento účel vybrali pracovně dobře osvědčené hladkosrsté foxteriéry s dominantní černou barvou a hnědým pálením. Fena Huntsmans Husse a pes importovaný z Anglie Eleetric Whieerer se stali zakladateli tohoto nového plemene. Tvůrci pracovali několik let s příbuzenskou plemenitbou a uvedenou krevní linií, ale nedosahovali předpokládaného výsledku. Proto tuto linii začali křížit s tmavými foxteriéry a dvakrát ještě přimíchali krev starého anglického teriéra "Old English Terrier". V obou případech šlo o psy, kteří se současnému jagdteriérovi velmi podobali a jejich potomci vyvolali přímo údiv. Tyto potomky dále pak ještě křížili se psy pracovně velmi osvědčenými z Rakouska. Toto je jedna z verzí vytvoření plemene, které dostalo název německý lovecký teriér.
   
    Jagdteriér dnešního chovu by měl být malým užitkovým psem myslivce, jehož hlavním pracovním zaměřením je práce v noře na lišku a jezevce. Kromě toho by mu měl jeho jemný čich umožnit vypracovat stopu, jeho říznost, rychlost a síla zase umožnit škrtící stržení nemocného nebo postřeleného srnčí. Velká obliba vody, která mu je vlastní, umožňuje psům tohoto plemene proslídění malých rákosem porostlých vod a k donášce vodní zvěře. Je též nepostradatelným pomocníkem při lovu černé zvěře a postupně je též využíván při přinášení drobné zvěře.
    Právě rozšířením chovné základny s vysoce užitkovými zvířaty rozličného krevního původu, ale stejných pracovních podmínek, začal růst všeobecných, ale i speciálních loveckých dovedností a zviditelnění všech normálních psích vlastností a to na pozadí tvrdých zkoušek holé lovecké praxe. Ono ubohé dědictví se tak rozmnožilo, že můžeme skutečně říci, že jsme naše psy dovedli k pozoruhodné výši jak tělesné, tak i po stránce duševních vlastností. Mezi těmito potěšujícími vlastnostmi se velmi překvapivě rychle zlepšilo, nanejvýš žádoucí a pro psa na práci v lese i poli všeobecně potřebné, slídění.
    Kromě těchto loveckých vlastností, přejeme si u nás, aby německý lovecký teriér, měl také příjemné vlastnosti domácího psa. I když v zásadě odmítám doporučovat tohoto psa jako neloveckého domácího psa, k čemuž se absolutně nehodí už jenom pro svou ostrost a zaujetí k lovu. Měl by však být, jak svému pánovi na venkově, tak i ve městě příjemným domácím společníkem, který svými charakterovými vlastnostmi - chytrostí a ostražitostí si získá srdce paní domu a pro děti je neškodným veselým společníkem.
   
    Postava jagdteriéra musí být postavou pracovního psa, to znamená, že musí odpovídat lovecké praxi. Práce pod zemí vyžaduje pohyblivého, menšího, nikoliv velice silného psa, který je roven lišce a živě se pohybuje jak v noře, tak v rourách, dírách a prohlubních. Tělo nesmí být příliš tuhé, naopak musí hravě umožňovat lezení, plazení, bleskurychlé obraty a uskakování ze strany na stranu. Zcela chybné je požadovat po teriérovi, který má pracovat v noře pod zemí, tělo závodního koně, tak jak to požadují po foxteriérech především jejich chovatelé pro sportovní účely. Vzpřímená postava koně nemůže být pro psa vzorem, především však ne pro loveckého psa. Liška, dnešní protivník loveckého psa, nám ukazuje, jakou postavu je třeba mít, jestliže se máme hbitě pohybovat pod zemí a přitom být rychlý i na povrchu.
   
    Zájem o německého loveckého teriéra neustále roste. Kdo z myslivců viděl dobře vedeného jagdteriéra v akci, je tímto malým, živým černočerveným psem nadšen. Mocný vzestup tohoto plemene způsobují narůstající imitace lovu a ústup lovení zvěře, změny v podmínkách bydlení a životních podmínek myslivců. Co do počtu v honitbě používaných psů zajímá přední místo.
    Výkonnost jagdteriéra a jeho raná zralost ve spojení s odpovídající výškou, barvou, formou, osrstěním jakož i omezené požadavky na jeho údržbu a dopravu činí toto plemeno stále více oblíbené mezi psovody.
   
    Do Československa byli první jedinci tohoto plemene přivezeni v padesátých letech minulého století. K prvním chovatelům tohoto plemene patřili pánové Chvalovský a Süser, kteří mají velký podíl na rozšíření německého loveckého teriéra v našich podmínkách.
    Jagdteriér nejdříve patřil pod klub chovatelů teriérů. V roce 1969 byl ve Zvolenu na Slovensku založen samostatný klub chovatelů jagdteriérů, patřící pod Slovenský poľovnický zväz z celorepublikovou působností. Po sametové revoluci v roce 1990 příznivci tohoto plemene z Čech vytvořili Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách. Po rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku ještě chovatelé z Moravy založili Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů. Tedy v současné době je jeden klub na Slovensku a dva v Česku.
    Roční produkce štěňat v České republice je okolo čtyři sta padesáti až pěti sty jedinci, na Slovensku kolem dvě stě padesáti až třemi sty zápisy.
    Moravskoslezský Klub chovatelů jagdteriérů a Klub chovatelů jagdteriérů na Slovensku jsou členové Euroklubu, kde se ve spolupráci s ostatními evropskými státy podílejí na rozvoji tohoto plemene.
    Za období chovu německého loveckého teriéra v bývalém Československu bylo vyprodukováno bezmála dvacet dva tisíc jedinců - jagdteriérů. Spousta z nich dosáhla výborných výsledků nejen na soutěžích v norování, ale také na zkouškách lovecké upotřebitelnosti. Jako bývalý čelní funkcionář MSKCHJgT jsem byl hrdý na to, že náš klub ročně produkoval osm až deset jedinců s všestrannou upotřebitelností. Věřím, že moji nástupci budou v takto nastoupené cestě pokračovat i nadále.
    V našem středu máme též dosti jedinců s titulem Český šampión krásy a práce a taktéž s titulem Mezinárodní šampión práce a krásy.
    Do další práce přeji všem příznivcům tohoto plemene hodně chovatelských úspěchů a aby jagdteriér patřil i nadále k platným pomocníkům našich myslivců ve všech honitbách při výkonu práva myslivosti.

Fotogalerie

Zpracování dat...