vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

K článku v časopisu Myslivost 1/2007 Vladimíra Tichá

Průkaz původu aneb rodný list psa  Josef HLAVÁČ
K článku v časopisu Myslivost 1/2007  Vladimíra Tichá
Lovecký pes 3/2007, str. 3
Velmi mě potěší, když se na stránkách časopisu objeví čtenářská soutěž na jakékoli téma. Jest to forma určitého vzdělávání našich čtenářů. Vždy se při takové soutěži narazí na nám již méně známé výrazy. Zejména v myslivecké mluvě jsou již některé výrazy zapomenuty nebo obsahově posunuty. To se týká i zkratky "člp", používané v průkazech původu loveckých psů. Pokusím se představit tuto zkratku, tak jak byla uváděna v literatuře.
   
    První zmínku o tomto názvu Člp jsem nalezl v publikaci z roku 1933 Almanach Československé myslivecké jednoty 1923 - 1933. Z ní uvádím: "Dne 18. 3. 1923 účastnil jsem se (Josef Žalman, ústřední jednatel Čs.M.J.) valné hromady Ústředního spolku pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách. Zde jsem podal návrhy na pojmenování Československé myslivecké jednoty (Čs.M.J.), knihy Člp (českosl. loveckých psů) a časopisu Stráže myslivosti". Důležitou událostí bylo uznání knihy Člp pro zápisy loveckých psů ministerstvem zemědělství, jež se stalo výnosem min. č. 6053/III d.ai 1925 ze dne 30. dubna 1926, jímž se tato kniha uznává "za jedinou v československém jazyku vedenou a směrodatnou knihu pro všecka plemena loveckých psů v republice Československé".
    Česká mluva myslivecká od Ing. Dr. Karla Šimana, 1946; cituji: "Až do roku 1936 vedla Čs. myslivecká jednota samostatnou rodovou knihu loveckých psů, která měla oficiální mezinárodní zkratku Člp (Čs. lovečtí psi). Po přistoupení ČMJ do nově zřízeného Českomoravského kynologického svazu se stala kniha Člp součástí jednotné plemenné (rodové) knihy a má zkratku ČKS-Člp." Dosud vedl Českou plemennou knihu loveckých psů (Člp) Svaz chovatelů loveckých psů. Pro zajímavost uvádím, že dřívější vedené knihy měly zkratky: Č.p.r.kn. (Česká psí rodová kniha Ústředního spolku pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách), Č.k.r. (Čs. kniha rodokmenů Loveckého a kynologického říšského svazu v Praze).
    Podobné zkratky měly i plemenné (rodové) knihy v jiných zemích. Zápisem v této knize se potvrzovala čistokrevná plemenitba.
    Další zmínka o této zkratce byla v publikaci Základy myslivosti s připojenou mysliveckou abecedou III. vydání od Josefa Žalmana z roku 1947: Člp - zkratka názvu knihy pro zápisy loveckých psů a vrhů štěňat "Českoslovenští lovečtí psi". Zápisy kontrolují odborné kynologické kluby a provádí je správce knihy k tomu pověřený.
    Poľovníctvo v obrazoch z roku 1956, autor Alois Bernard Herczeg, není o "člp" zmínka, pouze uvádí, že rodokmen neboli průkaz o původu je veřejná listina.
    U této zkratky dochází v šedesátých letech k úpravě, ale význam zůstává.
    Učebnice Myslivost, kolektiv autorů, z roku 1966, část 9 - kynologie, lektoroval Ing. Dr. Josef Nečas; cituji: "V sekretariátu ÚV ČSMS je zřízeno kynologické oddělení, které je pověřeno vedením ,plemenné knihy'. Všechna štěňata se zapisují do plemenné knihy Českoslovenští lovečtí psi, zkratka "Čslp".
    V některých nových publikacích zhruba asi po roce 1970 se tato zkratka neobjevuje nebo je opět nahrazena zkratkou "člp":
    Poľovníctvo v obrazoch z roku 1970, autor Alois Bernard Herczeg
    - v sekretariátě ÚVSPZ je kynologické oddělení, které vede "plemennou knihu"
    - zkratka "člp" není zmíněna.
    Učebnice Myslivost, Ing. Pavel Forst a kol., z roku 1975
    Plemennou knihu vede ÚV ČMS a ÚV SPZ, jsou zde prováděny zápisy chovatelům, kterým byl přiznán chráněný název chovné stanice. Zkratka "člp" není zmíněna.
    Myslivecký slovník naučný, Ctirad Rakušan a kolektiv, z roku 1992, uvádí: "Člp, označení pro plemennou knihu českých loveckých psů, vedenou kynologickým oddělením ÚV ČMS, Hromas."
    Učebnice Myslivost, Miloslav Vach a kolektiv z roku 1997: "Vedením tzv. plemenné knihy je pověřena ČMKJ (Českomoravská kynologická jednota)". V knize je uvedeno mimo jiné - číslo zápisu, tetovací číslo. O "člp" není zmínka.
    V učebnici Penzum z roku 2007: "Štěňata se zapisují do plemenné knihy, kterou vede ČMKJ. Každému štěněti je přiděleno číslo zápisu, které je zároveň číslo tetovací." O "člp"není zmínka.
    Nejnovější zmínka je právě v časopise Myslivost 1/2007, kde uvádí pí Vladimíra Tichá: "Psi loveckých plemen mají před číslem zápisu uvedenou zkratku "Člp". Tvoří první písmena slov - číslo loveckého psa. Myslivecká literatura, před rokem 1940, kterou se mi podařilo vyhledat (z mého pohledu) je velmi strohá co se týče tohoto tématu. Určitě se najde někdo, kdo přidá další informace. Tato zkratka si to jistě zaslouží.
    Je zřejmé, že se pomalu vytrácí původní obsah zkratky "Člp", která byla zkratkou pro plemennou (rodovou) knihu (Českoslovenští lovečtí psi). Zdá se, že dnešní význam zkratky se již váže pouze k číslu zápisu loveckého psa, kdy po této zkratce je uváděno plemeno a číslo (tetovací) loveckého psa. Tato zkratka s námi putuje celou naší historií, od jejího návrhu roku 1923 až po její uznání v roce 1926. Přímo se nabízí, abychom jí dali opět původní obsah - Plemenná kniha - Člp.
    Zakončit tento článek nelze jinak než slovy paní Vladimíry Tiché, z výše uvedeného článku: "Je to zkratka, kterou používáme skoro sto let a na kterou jsme určitě pyšní."
    Josef HLAVÁČ
   
    Poznámka lektora
    Moc děkuji panu Hlaváčovi za připomínky a omlouvám se za ne zcela přesný výklad zkratky Člp. Její historie je určitě zajímavá. Neméně zajímavá je i skutečnost, že přesto, že se používá opravdu déle než osmdesát let, byla v třicátých letech minulého století na nějakou dobu nahrazena zkratkou ČsKU. Pan Hlaváč má nepochybně pravdu v tom, že je zkratka odvozena od názvu Československý nebo Český lovecký pes a že byla značkou Plemenné knihy loveckých plemen. Dnes je situace trochu jiná. V rámci České republiky funguje v souladu s předpisy FCI plemenná kniha Českomoravské kynologické unie. Její praktická činnost je rozdělena do tří pracovišť. Pověření má od ČMKU i Českomoravská kynologická jednota, která vystavuje průkazy původu převážně, ale nikoliv pouze, loveckým plemenům psů. Většina plemen má tedy v průkaze původu u čísla zápisu uvedenou značku ČMKU. To, že Českomoravská kynologická jednota používá zkratku zápisu Člp osobně považuji za jistý výraz úcty k tradici.
    Člp je zkratka, která je uváděna u čísla zápisu daného jedince. Na místě je asi zopakovat, co to vlastně číslo zápisu je. Je to číslo, které je přiděleno každému do naší plemenné knihy zapisovanému psovi, tedy psovi, který byl u nás vržen nebo psovi, který byl k nám importován (jedná se samozřejmě o psy a feny s průkazem původu). Číslo samotné v podstatě říká, o kolikátého jedince zapsaného do naší plemenné knihy se jedná. Aby orientace v číslech zápisu byla snadnější, má každé plemeno svou zkratku. Například fenka Iriset z Romanova chovu má číslo zápisu Člp/BRT 2217. V praxi to znamená, že se jedná o příslušnici plemene border teriér a že to je dvoutisící dvoustý sedmnáctý jedinec plemene zapsaný v naší plemenné knize. Často bývá uváděno, že číslo zápisu je číslem tetovacím. Ve většině případů, a to zvláště u loveckých plemen, tomu tak je. Jsou ale plemena, která vedou vlastní číselnou řadu tetovacích čísel, která není s čísly tetovacími totožná. K tomu ještě platí usnesení ČMKU, které říká, že vrh jako celek musí být označen stejným způsobem, je ale na chovateli, zda zvolí tetování nebo čipování. Vladimíra TICHÁ Poznámka lektora
    Moc děkuji panu Hlaváčovi za připomínky a omlouvám se za ne zcela přesný výklad zkratky Člp. Její historie je určitě zajímavá. Neméně zajímavá je i skutečnost, že přesto, že se používá opravdu déle než osmdesát let, byla v třicátých letech minulého století na nějakou dobu nahrazena zkratkou ČsKU. Pan Hlaváč má nepochybně pravdu v tom, že je zkratka odvozena od názvu Československý nebo Český lovecký pes a že byla značkou Plemenné knihy loveckých plemen. Dnes je situace trochu jiná. V rámci České republiky funguje v souladu s předpisy FCI plemenná kniha Českomoravské kynologické unie. Její praktická činnost je rozdělena do tří pracovišť. Pověření má od ČMKU i Českomoravská kynologická jednota, která vystavuje průkazy původu převážně, ale nikoliv pouze, loveckým plemenům psů. Většina plemen má tedy v průkaze původu u čísla zápisu uvedenou značku ČMKU. To, že Českomoravská kynologická jednota používá zkratku zápisu Člp osobně považuji za jistý výraz úcty k tradici.
    Člp je zkratka, která je uváděna u čísla zápisu daného jedince. Na místě je asi zopakovat, co to vlastně číslo zápisu je. Je to číslo, které je přiděleno každému do naší plemenné knihy zapisovanému psovi, tedy psovi, který byl u nás vržen nebo psovi, který byl k nám importován (jedná se samozřejmě o psy a feny s průkazem původu). Číslo samotné v podstatě říká, o kolikátého jedince zapsaného do naší plemenné knihy se jedná. Aby orientace v číslech zápisu byla snadnější, má každé plemeno svou zkratku. Například fenka Iriset z Romanova chovu má číslo zápisu Člp/BRT 2217. V praxi to znamená, že se jedná o příslušnici plemene border teriér a že to je dvoutisící dvoustý sedmnáctý jedinec plemene zapsaný v naší plemenné knize. Často bývá uváděno, že číslo zápisu je číslem tetovacím. Ve většině případů, a to zvláště u loveckých plemen, tomu tak je. Jsou ale plemena, která vedou vlastní číselnou řadu tetovacích čísel, která není s čísly tetovacími totožná. K tomu ještě platí usnesení ČMKU, které říká, že vrh jako celek musí být označen stejným způsobem, je ale na chovateli, zda zvolí tetování nebo čipování. Vladimíra TICHÁ
Zpracování dat...