vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Klíšťata a borelióza - možnosti ochrany

Lovecký pes 3/2007, str. 4  MVDr. Michal GOJDA
Chceme-li zajistit našim psím společníkům a pomocníkům optimální podmínky pro zdravý a harmonický rozvoj a s ním související i pracovní výkonnost, je třeba pochopit a respektovat jejich fyziologické potřeby a zajistit jim podmínky pro všestranný rozvoj fyzických sil i psychických schopností a dovedností. Kvalitní výživa, prevence před vznikem nakažlivých chorob - očkování, pravidelné podávání přípravků proti vnitřním parazitům, péče o chrup i ochrana proti zevním cizopasníkům jsou základním předpokladem tvorby aktivního zdraví každého psa. Pro pracovního psa to platí dvojnásob.
Aktuálním problémem, s nímž majitel loveckého psa bývá konfrontován velmi často, jsou klíšťata. Teplotní extrémy letošní zimy, ale i celkové klimatické podmínky posledních let umožňují těmto členovcům výrazný populační nárůst a celkový trend globálního oteplování bude tento vývoj zřejmě i nadále podporovat. Znepříjemňují život psům i ostatním zvířatům. Nasátí cizopasníci mohou při masivním napadení způsobovat ztráty krve a oslabovat svého nedobrovolného hostitele. Riziku masivního napadení jsou vystaveni právě především lovečtí psi. Důvod? Pohyb v terénu a kontakt s vegetací, která poskytuje všem vývojovým fázím klíšťat životní prostředí a nástupiště k invazi na hostitele, je u nich zpravidla natolik intenzivní, že se pro cizopasníky stávají snadno zasažitelným cílem napadení. Působení sekretu slinných žláz těchto parazitů vyvolává podráždění kůže v místě uchycení a často i tvorbu uzlíků, které se jenom pomalu ztrácejí. Kromě možnosti zanesení nespecifické infekce do rány je se sajícími klíšťaty spojeno ještě další riziko - přenos specifických onemocnění, z nichž u nás přicházejí v úvahu klíšťová encefalitida a především lymská borelióza, které mohou představovat zdravotní problém u psů podobně jako u lidí, i když v podstatně nižší četnosti.
    Borelióza je známa od počátku osmdesátých let, kdy byla zjištěna u větší skupiny lidí v městečku Lyme v USA, a nedlouho po té byla diagnostikována i u psů. Nejprve rovněž na severoamerickém kontinentu, později i v Evropě. Původcem onemocnění je bakteriální mikroorganizmus spirálovitě vláknitého tvaru - Borrelia burgdorferi, který prodělává vývoj uvnitř klíštěte v průběhu sání na hostitelském zvířeti. V klíštěti se zárodky pomnožují a prostřednictvím slin a střevního obsahu, který je členovcem opakovaně vyvrhován do rány v místě přichycení, infikují krevní oběh napadeného teplokrevného živočicha. Onemocnění se může u psa projevit poměrně širokou škálou zdravotních potíží, mezi nimiž dominují skleslost, neochota k pohybu, bolestivost a případně i otoky kloubů, horečka, snížený příjem potravy, špatný stav srsti a příznaky postižení nervového systému. Léčba bývá při charakteristickém akutním průběhu úspěšná, ale mnoho případů uniká v této počáteční fázi pozornosti a může se stát dlouhodobým a obtížně řešitelným problémem.
    Ochrana proti klíšťatům jako přenašečům chorob je tedy nejdůležitějším článkem v řetězu opatření. Podaří-li se zahubit parazita ještě dříve, než dojde (pokud se mu podaří uchytit) k jeho plnému nasátí (tedy nejpozději do 24 - 48 hodin po uchycení), zabrání se s vysokou jistotou přenosu nemoci. Přípravkem, splňujícím tento požadavek v nejvyšší možné míře, je FRONTLINER, který zaujal během několika posledních let výjimečné postavení mezi ostatními produkty téhož určení. Rychlým a dlouhodobým účinkem proti zevním cizopasníkům, a to jak proti klíšťatům, tak proti blechám a také proti všenkám, zajišťuje Frontline vysoký stupeň chráněnosti před výše zmíněnými riziky, za současně mimořádně vysoké míry bezpečnosti vůči ošetřenému zvířeti i lidem, kteří přípravek na psa aplikují nebo jsou s ním v následném kontaktu.
    Kromě použití antiparazitární léčby existuje ještě další možnost, jak riziko boreliózy snížit na nejnižší míru. Touto možností je očkování, jehož provedení vyvolává ve vakcinovaném zvířeti tvorbu protilátek proti původcům boreliózy. Pokud tedy dojde k tomu, že se část zárodků dostane z klíštěte do krve hostitele, například psa, zlikvidují jej zmíněné postvakcinační protilátky a zabrání tak rozvoji onemocnění. Použití zevních antiparazitik je vhodné pravidelně provádět v době výskytu cizopasníků - proti klíšťatům tedy od časného jara respektive od konce zimy do pozdního podzimu (proti blechám je potřeba být na pozoru v průběhu celého roku, protože u nich je v našich podmínkách sezonnost výskytu setřena). Pro očkování proti borelióze jsou nejvhodnějším obdobím zimní měsíce, případně časné jaro - podobně jako u lidí v případě očkování proti klíšťovému zánětu mozkových blan. Zajistí se tak chráněnost po celé období klíšťové sezony.
    Vakcína proti borelióze psů evropského původu je součástí výrobního programu francouzsko-americké farmaceutické firmy MERIAL, která vyvinula v polovině devadesátých let výše zmíněný přípravek Frontline. Je ukázkou maximální snahy komplexně řešit jeden závažný problém, který se týká zdraví našich zvířecích společníků a nabídnout prostřednictvím veterinárního lékaře prostředky, které budou toto zdraví účinně chránit (FrontlineR Spot on, zakapávací aplikační forma v pipetách, je od letošního roku také v nabídce lékáren jako volně prodejný veterinární přípravek, sprejová forma je k dispozici i v prodejnách s chovatelskými potřebami).
Zpracování dat...