vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Myslivecká kynologie na Kladensku

Lovecký pes 3/2007, str. 14  František KOŠÁL
V roce 2006 pořádala Okresní kynologická komise ČMMJ v Kladně dle svého plánu osm akcí. Tento plán se každoročně sestavuje v říjnu předcházejícího roku.
Jako první to byl jarní svod psů konaný v mysliveckém sdružení Kačice. Předvedeno bylo třicet devět psů (devatenáct velkých a dvacet psů malých plemen), rozhodčí pan Srba svědomitě prováděl posuzování a mnohdy ještě přidal užitečné rady nezkušeným vůdcům.
    Další setkání se uskutečnilo 6. 5. v Honebním společenstvu Hrdlív - při zkouškách vloh za účasti třinácti psů.
    Přátelé norování se sešli dvakrát - 13. 5. a 9. 9. s celkovou účastí třicet tři psů. V roce 2005 členové HS Třebíz vybudovali umělou noru a pod vedením Pavla Hartmana se starají o její provoz včetně zajišťování pravidelných nácviček.
    Barvářské zkoušky se konaly 3. 6. v MS Kyšice, kde pořadatelé nejen vzorně připravili zkoušky, ale i příjemné posezení s občerstvením přímo v lese.
    Dne 5. 8. jsme se sešli na chatě MS Řisuty ke speciálním zkouškám z vodní práce. Vlastní zkoušky probíhaly na rybníce ve Studeněvsi, kde jsou velmi dobré podmínky pro konání zkoušek tohoto typu.
    Podzimní zkoušky se konaly 23. 9. v HS Hobšovice. Druhé podzimní zkoušky se pak uskutečnily v MS Beřovice za účasti osmnácti ohařů a šesti psů malých plemen. Počasí přálo, zdejší honitba je dobře zazvěřená, a tak každý pes mohl předvést co se naučil. Vítězem se stal výmarský ohař vedený Hanou Pötterovou, na druhém místě skončil gordonsetr vedený Monikou Vojáčkovou. Z malých plemen se vítězem stal německý křepelák vedený Pavlem Rodem. Na závěr zkoušek za opakovaně úspěšné zvládnutí pořadatelství udělil předseda OMS Kladno Vladimír Moravec členům MS Beřovice čestné uznání.
    V roce 2006 bylo na akcích pořádaných kynologickou komisí OMS Kladno předvedeno celkem sto dvacet osm psů. Pro rok 2007 jsou v plánu shodné akce a navíc ještě 13. - 14. 10. 2007 budou pořádány všestranné zkoušky ohařů.

Fotogalerie

Zpracování dat...