vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Ohlasy čtenářů

Lovecký pes 3/2007, str. 15  Mgr. Roman RAJSKÝ
Ohlasy čtenářů
Vážení představitelé ČMMJ, myslivci, přátelé myslivosti a myslivecké kynologie. Dovolil jsem si napsat stručnější článek (příspěvek), který doufám bude brzy otištěn v časopise Myslivost a věřím, že se problémem bude někdo vážně zabývat.
Jsem myslivec v jednom MS na Opavsku a řádný člen Okresního mysliveckého spolku Ostrava, ČMMJ, již několik let. Jako každý myslivec, kterému to dovolí podmínky, mám čtyřnohé pomocníky, pejsky. Velké plemeno ohaře, se kterým jsem úspěšně absolvoval předepsané zkoušky z výkonu, tedy je lovecky upotřebitelný. Rovněž mám ještě druhého pejska malého plemene, jehož lovecká minulost předků sahá až do 18. století, země původu Velká Británie. Jedná se o rasu Patterdalský teriér s PP. A tady je problém, který již několik let tíží některé myslivce a nejenom je. Stejně jako mnozí další i já bychom chtěli s předmětnou rasou Patterdálským teriérem vykonat předepsané zkoušky z výkonu a mít tak lovecky upotřebitelného psa, který bude dobrým pomocníkem v myslivosti, což v současné době nejde. V minulosti již někteří z nás organizovali sepsání petic a dalších podání, s žádostmi, aby byla sjednána náprava, této troufám si říct diskriminace majitelů Patterdálských teriérů. Vždy jsme se setkali s ne moc velkou ochotou věc řešit. Většinou jsme se setkali s odpověďmi a články v Myslivosti, kdy autor jen opsal část citace ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Se závěrem, že majitelé či chovatelé mají v předmětné věci prostě a stručně napsáno smůlu s různým odůvodněním. Proto mám dotaz, jako jistě mnozí další myslivci (řádní členové ČMMJ) a přátelé myslivecké kynologie, zda se tímto vážným a dlouho neřešeným problémem bude někdo zabývat z řad našich vedoucích představitelů ČMMJ, kteří byli nedávno nově zvolení do čela ČMMJ? A jak konkrétně zabývat? Myslím si, že máme mezi sebou velice erudované myslivce-právníky apod., kteří by mohli možná zdárně věc vyřešit. Závěrem uvádím, že tímto článkem nechci nikoho namíchnout ani urazit. Taky předpokládám, že se najdou kritici či odpůrci, což respektuji. Myslivosti a myslivecké kynologii zdar!

Poznámky lektorů
    Otázka patterdale teriérů patří do oblasti problémů, které opravdu není jednoduché vyřešit. Autor článku má samozřejmě pravdu, patterdale teriér je velmi staré lovecké plemeno a to, že zatím nemůže získat statut lovecky upotřebitelného psa, je velká škoda. Pravdu mají i ti, kdo říkají, že problém nespočívá v plemeni, ve stanovisku Českomoravské kynologické unie nebo mezinárodní kynologické federace FCI, ale ve znění Zákona o myslivosti. Zákon, jak je známo, může měnit pouze parlament a je velmi nepravděpodobné, že by kvůli jednomu byť jinak vynikajícímu plemeni, byli poslanci ochotní zákon otevírat. Přesto se do usnesení sjezdu ČMMJ otázka patterdal teriérů dostala. Časový horizont případného řešení ale byl nastaven na několik let.


Vladimíra TICHÁ
   
   

    ČMMJ několikrát iniciovala jednání se zástupci MZe ve vztahu k patterdale teriérům. Realita je taková, že pro legalizaci jejich účasti na zkouškách lovecké upotřebitelnosti by musel být novelizován zákon o myslivosti 449/2001 Sb., což v současnosti, kdy je veliký tlak na snižování minimální výměry honiteb a mnoho jiných zásadně negativních problémů ve vztahu k myslivosti,je nereálné!!! "Malý" problém s tímto plemenem by mohl znamenat, při otevření zákona, obrovský problém v celé myslivosti.


Jaroslav KOSTEČKA

Zpracování dat...