vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Otazníky kolem reprodukce 3.

Lovecký pes 3/2007, str. 8  Text i snímky Vladimíra TICHÁ
„Krycí list náš klub nevystavil i proto, že o psovi je známo, že kryje pouze pomocí inseminace a to považujeme z hlediska chovu za závažnou vadu.“ Z jednání IX. valné hromady ČMKU
Pokud se hovoří o vedení chovu a výběru chovných jedinců a jejich spojení, věnuje se daleko větší pozornost psům než fenám. Je to pochopitelné, protože průměrně kryjící pes má šanci po sobě zanechat daleko větší množství potomků než fena a je tedy pravděpodobné, že má i větší šanci ovlivnit chov plemene jako celek. Pokud se hovoří přímo o reprodukci nebo spíše o krytí a odchovu štěňat v praxi, bývá větší pozornost věnovaná fenám. I to je pochopitelné. U feny, nikoliv u psa musíme zvolit správný termín krytí a fena, nikoliv pes přivádí potomstvo na svět a stará či nestará se o ně v prvních týdnech života. Nespravedlivé ale je, že v případě technických problémů okolo krytí nebo v případě, kdy ze spojení nejsou žádná štěňata, bývá často dávána vina fenám a skutečnost, že se na problému může podílet i pes, bývá opomíjena. Z uvedeného vyplývá, že chovatel hodný toho jména se nezaobírá jen fenou, ale měl by leccos vědět i o anatomii a fyziologii psa samce a také o tom, k čemu vlastně v průběhu krytí dochází.
    Základem samčích pohlavních orgánů jsou v šourku uložená varlata. U většiny domácích savců mají vejčitý tvar, u psa jsou téměř kulovitá. Jejich důležitou částí jsou semenoplodné kanálky, ve kterých se průběžně vytvářejí samčí pohlavní buňky - spermie. K varleti přiléhá nepříliš velký kyjovitý útvar - nadvarle. Z nadvarlete vystupuje chámovod, který prochází tříselným kanálem do dutiny břišní. Zde se stáčí a ústí do roury močové. Zevní pohlavní ústrojí psa tvoří penis, který má kavernózní, žaludem zakončená, topořivá tělesa, která se při páření naplňují krví. Od ostatních zvířat se pes liší v penisu volně uloženou plochou kostí. Jejím účelem je ochrana močové roury.
    Vývoj samčích pohlavních buněk - spermií se odborně nazývá spermiogeneze a trvá asi osm až deset týdnů. Spermie se tvoří neustále a pokud nedojde ke krytí, odcházejí samovolně s močí psa. Velmi důležitou roli z hlediska vývoje spermií hraje nadvarle. V něm spermie dozrávají a získávají schopnost pohybu. Spermie totiž má jen omezenou zásobu energie a cesta od děložního krčku feny až po vejcovod je dlouhá. Pokud by vykazovala spermie vlastní pohybovou aktivitu příliš brzy, potřebnou energii by ztratila a odumřela dřív, než se dostane ke svému cíli.
    Obecně se dá říci, že spermie se skládá ze dvou částí - z bičíku a hlavičky. V hlavičce se skrývají genetické informace, které předává potomstvu otec. Na hlavičce spermie je uložen tak zvaný akrozóm, který má dvojitou stěnu. Ve vzniklém prostoru jsou uloženy enzymy, například hyaluronidáza. Jednoduše řečeno má zdravá spermie na hlavičce jakousi čepičku a pod tou čepičkou tekutinu, která je schopná rozpustit část obalu vajíčka a otevřít tak spermii pomyslná dvířka. Bičík je zodpovědný za pohyb, tedy za to, zda se spermie vůbec má šanci k vajíčku dostat. Pokud je bičík ulomený, krátký, nebo různě zakřivený je schopnost pohybu narušena.
    K tomu, aby se spermie dostaly na místo svého určení, potřebují jakési "transportní médium". To dodávají přídatné pohlavní žlázy, jejichž výměšky poskytují spermiím vhodné prostředí, chrání je a společně s nimi tvoří tak zvaný ejakulát. Ten se v případě psa dá rozdělit do tří frakcí. Ta první je čirá a vodnatá a dalo by se říci, že připravuje spermiím cestu. Druhá frakce se nazývá frakcí semennou, je mléčně zakalená a obsahuje spermie. Třetí frakce je vazká a staří chovatelé jí někdy označují jako frakci zátkovací. Objem ejakulátu se u jednotlivých plemen značně liší a to bez souvislosti s velikostí psa. Takový skotský teriér dokáže uvolnit až 25 ml ejakulátu, naopak u border teriéra se objem, stejně jako u řady velkých plemen, pohybuje v rozmezí 2 - 5 ml. Množství ejakulátu není přímo úměrné jeho oplozovací schopnosti. Roli hraje kvalita, která se skrývá v množství spermií, jejich pohyblivosti a samozřejmě i to, zda jsou v pořádku z hlediska morfologického i funkčního.
    Ejakulát je možné pomocí laboratorního vyšetření hodnotit. Nejčastěji se provádí orientační hodnocení, při kterém se stanovuje například hustota, poměr živých a mrtvých spermií, procento méně vhodného pohybu (například do oblouků, do kolečka) a procento spermií s viditelným defektem (zalomené bičíky, krátké bičíky, křivě nasazené bičíky). Specializovaná pracoviště jsou schopná samozřejmě provést daleko detailnější vyšetření. Velký problém při hodnocení ejakulátu tvoří jeho odběr nebo spíše ochota psa jej uvolnit. Doporučuje se odebírat ejakulát v přítomnosti háravé feny. Pes pak bývá dostatečně stimulován k tomu, aby uvolnil i semennou frakci.
    Sexuální, nikoliv fyzické dospělosti dosahují malá plemena zhruba ve věku okolo šesti až sedmi měsíců, plemena velká o něco později. V tomto období se většinou ukazují první sexuální projevy psa - samce. Velmi se zajímá o to, co kde která fenka zanechala, přitahují jej "psí dámy" každého věku a vůbec nerozhoduje, v jaké fázi cyklu se nacházejí. Pes naskakuje na feny a často i na psy a pokud má příležitost a opravdu nějakou fenku nakryje, bývá většinou vyděšen. Toto období je možné charakterizovat jako čas pokusů a omylů. Z hlediska využití v reprodukci je ale velmi důležité, protože pes získává určitou orientaci.
    Krytí nebo chceme-li pohlavní akt v případě psů má svůj specifický průběh. Pes naskakuje na fenku z boku nebo ze zadu. První přístup někdy majitele překvapuje, je ale zcela logický. V průběhu krytí pes potřebuje pevně uchopit fenku zhruba v místě, kde hrudní páteř přechází v páteř bederní. Pokud nastupuje zezadu, musí u některých plemen skočit poměrně daleko. Pokud nastupuje z boku, přichytí se kde potřebuje a pouze se přesouvá do optimální polohy. Většinou pes naskakuje opakovaně a není nic divného, když to, zvláště u začátečníků, trvá delší dobu. V okamžiku, kdy pes cítí, že došlo k optimálnímu spojení, přitáhne se velkou silou a pronikne do feny tak hluboko, že ejakulát bude vypuzovat v oblasti děložního krčku. Teprve v tomto okamžiku u něj dochází k překrvení topořivých těles. Zduření žaludu a suchá, jakoby lepivá poševní sliznice znemožňují psovi uvolnit pyj z pochvy. Dochází k tak zvanému svázání. Většina psů po krátké době z feny sestoupí a obrátí se k ní zádí. Zdá se, že tato poloha je přímo "vymyšlená" pro majitele psů. Pes i fena se v ní snadno drží, nejlépe za pruty (pokud se nejedná o krátce kupírované plemeno) a nehrozí nebezpečí, že fena bude psa tahat po celém okolí a jeho nebo sebe při tom poraní. Že důvody k takovémuto postavení budou asi jiné, dokazuje stejná poloha při páření divoce žijících zvířat (vlk, liška). Samice mimo jiné nemusí nést po celou dobu svázání tíhu samce a oba jedinci nejsou zdaleka tak bezbranní, jak by byli v jiné situaci. Svázání trvá průměrně deset až dvacet pět minut. Jsou případy, kdy je tato doba kratší či delší. V praxi jsem narazila na přímo "hororové krytí", kdy svázání trvalo neuvěřitelné dvě hodiny. Obecně lze říci, že délka svázání není přímo úměrná počtu štěňat nebo že by výrazně ovlivnila to, zda fena zabřezne či ne.
    Svázání není samoúčelnou záležitostí. Při tak pevném spojení je v rámci možností zajištěno, že spermie se dostanou až k vajíčkům, která mají oplodnit. Ejakulát psa je vypuzován v oblasti děložního krčku a k oplození dochází ve vejcovodu. Spermie musí projít děložním tělem a rohem. Jejich cesta je tedy vzhledem k jejich velikosti značně dlouhá. O to, aby vše přišlo kam patří, se instinktivně snaží i fena. Funguje to asi tak, jako když se psem prokousnutý gumový míček ponoří pod vodu a stlačí. Z míčku je vypuzen vzduch a po uvolnění stisku se zpětně nasaje voda. Podobným stlačením nebo spíše stahem reaguje fena na tlak v pochvě a snaží se psa vypudit. V pravidelných intervalech pak následuje stah a uvolnění a lze očekávat, že ve stejných intervalech fena spermie nasává a posouvá. Na některé feně je přímo vidět, jak stahy v podobě vln probíhají, některá k hrůze nezkušeného majitele doplňuje celou záležitost hlasitým projevem. Svázání se tedy jeví jako velmi nutná součást úspěšného krytí. V žádném případě ale nelze tvrdit, že tam, kde nedojde k viditelnému svázání nebo kde spojení trvá velmi krátkou dobu (+/- jednu minutu), nemůže dojít k oplození. To je důležité z hlediska případné změny psa. Pokud pes na fenu naskočil a mohlo dojít byť jen ke kratičkému vniknutí pyje do pochvy, je třeba krytí považovat za uskutečněné. Pokud bychom totiž došli k závěru, že ke spojení nedošlo a jeli za jiným psem, mohli bychom, byť neúmyslně, udělat chovatelský přestupek. Jiný pes by byl uveden v průkaze původu štěňat a jiný by byl skutečným otcem.
    Po určité době se pes od feny oddělí. V některých případech překrvení pohlavních orgánů psa ještě přetrvává a je tedy třeba chvíli dávat pozor, aby se neporanil. Po uskutečněném krytí je vhodné zkontrolovat, zda se předkožka psa dostala do normální polohy a zda nedošlo k zaškrcení.
    Samostatnou kapitolu tvoří nežádoucí krytí. Rozzuřený majitel feny mívá často snahu svázání přerušit a psa od feny oddělit. Je to jednání nadmíru nesmyslné. Snadno dojde k poranění psa nebo feny a část ejakulátu už je stejně tam, kde má být a přerušeno je tedy krytí, nikoliv březost.
Zpracování dat...