vychází v 7:32 a zapadá v 17:56
vychází v **:** a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Zajímavosti z myslivecké kynologie

Lovecký pes 3/2007, str. 16  Vladimíra TICHÁ
Myslivecká kynologie je z hlediska pracovního výkonu velmi svébytnou společností s vlastními radostmi a starostmi většinou vyplývajícími z typu pracovního zaměření psů. Přesto jsou lovečtí psi nedílnou součástí kynologie jako celku a s ostatními plemeny mají společnou celou řadu věcí od výstav až po různé předpisy.
Ty nejzákladnější vznikají na půdě Federation Cynologique Internationale (FCI). Základní chovatelskou normou je určitě standard příslušného plemene, na druhém místě pak asi stojí Chovatelský řád, ve kterém je zakotvena celá řada důležitých požadavků. V poslední době se stále častěji skloňují v souvislosti se psy dědičně založené problémy obecně a dědičně podmíněné choroby zvlášť. Svůj názor na to má i FCI, které říká, že: "K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně. Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout zprávu".
    Českomoravská kynologická unie má výše uvedenou citaci na svých webových stránkách a k tomu připojuje také závěry, které z požadavků FCI vyplývají.
    "P ČMKU ukládá chovatelským klubům dodržovat toto (myšleno FCI) ustanovení. Pokud je u některého psa/feny zjištěn těžký stupeň DKK (4 i jednostranně), nelze na tomto jedinci chovat.
    V případě loveckých psů asi jsou geneticky podmíněné choroby trochu menším problémem než u jiných plemen. Opravdu postižený pes většinou nedokáže snést zátěž, kterou práce loveckého psa představuje. Heslo pana Františka Vojtěcha znělo: "Výkonem ke kráse a krásou k výkonu". Dnes bychom mohli jeho moudrý výrok doplnit o další požadavek: Výkonem ke zdraví a zdravím k výkonu." Pravdou ale je, že pracovní zátěž vše nevyřeší a je tedy třeba nad výše uvedenými požadavky přemýšlet.

Fotogalerie

Zpracování dat...