vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

DEN BORDER TERIERA

Lovecký pes 4/2007, str. 11  Iva JANATKOVÁ
Dne 12. 5. 2007 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání majitelů a chovatelů border terierů (v současné době nejpočetnější plemeno v rámci KCHT), letos v areálu KO Kladno-Rozdělov.
Díky dobrému organizačnímu zajištění a propagaci se oproti loňskému roku této akce zúčastnilo čtyřicet devět border terierů, sedmdesát dva dospělých a třináct dětí. Počasí naší akci letos přálo více než vloni, i když občasné přepršky zahnaly účastníky pod střechu.
    Po přejímce psů se uskutečnila řada přednášek:
    - exteriér border teriera, chov v ČR a podmínky chovnosti v rámci KCHT - přednesla poradkyně chovu paní Alena Auerbach;
    - organizace výstav v rámci ČMKU, předvedení border teriera na výstavě a úprava srsti s praktickou ukázkou - přednesla Alena Divišová;
    - border terier a zkoušky lovecké upotřebitelnosti a příprava mladého jedince - přednesli pánové Ondřej Mokrý a Roman Kaňka;
    - border teriér a ostatní kynologické discipliny a sporty - přednesla Anna Syslová.
   
    Po ukončení přednášek následovala diskuse a dotazy přítomných majitelů psů. Po vynikajícím obědě, který obětavě připravili pracovnice KO Kladno-Rozdělov areálu se všichni zúčastnění hromadně vyfotografovali. Následně byli rozděleni na dvě skupiny - jedna se přesunula na sousední louku, kde probíhaly tréninkové běhy coursingu, které připravil pan Josef Holub a také všechny seznámil s pravidly této, pro psy velmi přitažlivé disciplíny. Tyto tréninkové běhy měly velký ohlas i u majitelů-myslivců, protože se zde u psů prokazovala hlasitost a chuť pronásledovat kořist. Druhá skupinka zatím sledovala ukázku agility, kterou předváděla Alena Vocelková - i zde si všichni mohli sami vyzkoušet jednotlivé disciplíny.
    Po skončení následovala jedna - pro účastníky nejvíce očekávaná disciplína - aport špekáčku. Bylo vidět, že po loňském roce tuto disciplínu mnozí se svými psy pilně trénovali a proto se velmi těžko určoval vítěz. Stejně však velká většina psů špekáčky rychle zkonzumovala ještě před návratem ke svému pánovi. Vítězem soutěže na základě rozhodnutí "odborné poroty" se stal Ondřej Mokrý, jehož všichni tři feny (Fiska Zbaven Bohemia, Zeta Fierry Lucifer, Imperiál Infanta Kuburumba) špekáček donesli a řádně páníčkovi odevzdali. Na druhém místě se umístil Car Ťapka manželů Ježkových, třetí místo obsadil Ben z Hlubocké cihelny majitele Viktora Švehláka, dále byla udělena zvláštní cena pro nejmladšího aportujícího - sedmiměsíčního štěněte Bad Bandit Lovecké srdce majitele Pavla Berana.
    Na závěr byli odměněni vítězní psi (i majitelé) v aportu špekáčku, dále nejmladší účastník Maggie Argus Mapel pana Ladislava Matoušů a nejstarší zúčastněný pes All Aristocrat Kuburumba paní Aleny Skálové.
    Každý dospělý účastník dostal Pamětní list na tuto akci a děti obdržely taktéž Pamětní list a sadu obrázků naší zvěře od autora pana Jaroslava Bézy, známého výtvarníka Myslivecké jednoty a autora znaku ČMMJ.
    Na závěr účastníci odevzdávali vyplněné dotazníky s názory na tuto akci a s náměty na program pro DEN S BORDER TERIERY 2008.
    Dle názorů zúčastněných se tento den všem velmi líbil, je proto naší povinností poděkovat za obětavou přípravu akce zejména Aleně Divišové, dále všem sponzorům a také KCHT za podporu této akce.

Fotogalerie

Zpracování dat...