vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Jak na první zkoušky aneb OVVR Petrovice

Lovecký pes 4/2007, str. 4  Ilona BÁRTOVÁ
Stalo se již tradicí, že se každoročně začátkem května konají v Petrovicích nedaleko Jablonného v Podještědí zkoušky ověření vlohových vlastností retrieverů neboli OVVR.
Jelikož absolvování těchto zkoušek je jednou z podmínek pro uchovnění, je o ně značný zájem. Rovněž letošní rok nebyl výjimkou, a tak se dne 8. 5. sešlo patnáct retrieverů, z původně osmnácti přihlášených, aby zde absolvovali své testy vloh.
    Po úvodních formalitách a vylosování startovních čísel se všichni odebrali do nedaleké honitby, kde společně zahájili zkoušky prověřením povahy všech přítomných pejsků. Bohužel již zde musel být jeden z nich pro nestandardní povahu vyloučen. Poté následovaly další disciplíny jako chování po výstřelu, ověření nosu, aporty a vodění na řemeni i bez řemenu, které se staly osudnými pro další dva účastníky. Celkově se však ukázalo, že všichni retrieveři prokazují velice dobré vlohové vlastnosti a horší známky padaly spíše vinou nezkušených vůdců. Nakonec tedy OVVR úspěšně absolvovalo dvanáct retrieverů. Věk psů rozhodl o obsazení prvního místa, které získal Chrstnut Shade Stenveyz, LR, vůdkyně Jana Janěvová, 232 b., I. c. Druhé místo patřilo Arturovi pod Klokočskými skalami, LR, vůdkyně Zuzana Svobodová, 232 b., I. c. Na třetím místě se umístil také LR Idar z Proutku, vůdce Zdeněk Meier, 226 b., I. c.
    Velké poděkování patří rozhodčím. Pod vedením pana Řezníčka posuzovali rozhodčí přísně, ale spravedlivě a díky nim měly tyto zkoušky i patřičnou úroveň. Největší dík však patří panu Ing. Planému, který zavedl tradici pořádání těchto zkoušek a bez nějž by se v krásném kraji v podještědí tyto výborně zajištěné OVVR nekonaly.
    Účast vůdce na prvních zkouškách je jistě vždy doprovázena notnou dávkou nervozity. Rozhodčí, kteří posuzují zkoušky vloh nebo podobné akce, jakými jsou právě OVVR, s tím počítají a snaží se sledovat především výkon psa a chyby vůdců přehlížet a vysvětlovat. Je ovšem smutné, když při pořádání vidíme každoročně stejné chyby a bohužel potom následující slzičky, které jsou v naprosté většině případů úplně zbytečné.
    Každému, kdo se účastní zkoušek a nejde na ně pouze s cílem zúčastnit se, jistě záleží na jejich výsledku. Přesto si naprostá většina nováčků o zkouškách a zkoušených disciplínách nic nezjistí. Nejlepším a nejnázornějším způsobem, jak získat potřebné informace, je jet se podívat na stejnou nebo podobnou akci. Zde uvidíme vše, co se bude vyžadovat později od nás, jako zkoušené dvojice. Seznam všech kynologických akcí vychází v jarních číslech časopisu Myslivost nebo je najdeme na jeho webových stránkách www.myslivost.cz. Mnoho dalších užitečných informací jistě také poskytne každý pořadatel kynologické akce.
    OVVR jsou zkoušky pořádané speciálně pro plemena retrieverů a sestavoval je pro ně jejich zastřešující klub. V současné době jsou v České republice kluby dva, a o své svěřence se vzorně starají. Každý, kdo je jejich členem dostane seznam akcí ve vydávaném klubovém zpravodaji. Pokud nejste členem jednoho z klubů, stačí poslat přihlášku a obratem získáte propozice na OVVR, doplněné popisem jednotlivých disciplín a seznamem, co všechno na zkoušky nemáte zapomenout, včetně možnosti použít vlastní aport, u kterého je uvedena jediná podmínka a tou je jeho hmotnost - minimálně půl kilogramu. Proto je pro pořadatele naprosto udivující, že si nováčkové tyto propozice ani nepřečtou a k aportování nabízejí svému svěřenci všelijaké předměty, které rozhodčí rozhodně uznat nemohou. Připočteme-li ke zkouškám navíc trošku nervozity, nepozornosti, blízký kontakt ostatních psů, neposlušnost při vypuštění psů ve dvojicích, mohou se pro někoho stát i zkoušky tohoto typu velikým překvapením. Často se potom stává, že jinak velice nadějní psi získávají špatné známky nebo se do chovu nedostanou jen vinou nedůslednosti svého pána a to je opravdu škoda.
Zpracování dat...