vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Konference Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha

Lovecký pes 4/2007, str. 13  Karel MASTNÝ
Dne 17. března 2007 se uskutečnila v Havlíčkově Brodě - Perknově konference Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha.
Úkolem této celostátní konference bylo zhodnotit práci chovatelského klubu NKO za uplynulé čtyřleté volební období a zvolit zástupce do nového výboru klubu. Jedním z dalších bodů jednání bylo přijmout závěry, které povedou k ještě větší popularizaci tohoto loveckého plemene a klubu u nás nebo v zahraničí.
    Konference byla zahájena tóny loveckých fanfár a přivítáním hostů, kandidátů a delegátů. Následoval návrh a volba komisí, potřebných pro tuto konferenci.
    V dalším bodě proběhla podrobná zpráva předsedy klubu Josefa Nováka, která obsahovala činnost KCHNKO Praha za uplynulou dobu. Zabývala se i historií klubu, který má své začátky datovány rokem 1931. Nebyl opomenut ani vývoj a způsob plemenitby NKO. Ve své zprávě se zmínil o složitostech dnešní hektické doby, které se projevují v chovatelských klubech a myslivosti. Pokud zhodnotíme podrobněji činnost klubu je následující. Členská základna, která je podstatou každé organizace, je zde zaznamenáván stálý nárůst. V době jednání bylo v klubu devět set devadesát čtyři členů, z toho patnáct ze zahraničí. Členové klubu se pravidelně úspěšně prosazují na vrcholných kynologických akcích v České republice nebo v Evropě. Jako příklad uvedu výhry našich členů a psů na MKP v roce 2004, 2005 nebo na MRK ve stejných letech. Ze strany členů zaznamenáváme i stále se zvyšující zájem o vrcholné klubové kynologické akce - Memoriál Františka Vojtěcha nebo Memoriál Jindřicha Steinitze. Již několik let úspěšně probíhají porovnávací zkoušky mezi Jihomoravskou pobočkou a rakouským klubem NKO.
    Klubové výstavy v minulých letech proběhly střídavě v areálu dostihového závodiště Humpolec nebo v zámeckém parku Kačina u Kutné hory. Přítomné členy zaujala i zpráva hlavního poradce chovu Bohumila Taška. Vyzdvihl vysokou úroveň chovu, který se řídí danými pravidly, které nám předali zakladatelé klubu a jež mají opodstatnění i v dnešní době.
    Chov je založen na genealogických liniích. Řízení chovu je v pravomoci chovatelské rady, která se schází dvakrát ročně. V době konání konference bylo v klubu evidováno sto šest chovných psů. Po diskusních příspěvcích zvolili delegáti konference devítičlenný výbor, který bude klub řídit.
    Závěrem zprávy z konference se sluší poděkovat za všechny členy klubu předchozímu výboru a zvláště členům, kteří ukončili činnost ve vedení. Odvedli mnoho poctivé práce ve prospěch tak ušlechtilého tvora, jakým je německý krátkosrstý ohař. Je rovněž přáním, aby NKO byl pořád na vrcholu mezi loveckými plemeny. Případné nové zájemce o NKO a členství v tomto chovatelském klubu odkazujeme na naše internetové stránky: http://kchnko.crolink.cz

Fotogalerie

Zpracování dat...