vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Psi španělských revírů 2.

Lovecký pes 4/2007, str. 6  přeložil: Ladislav Šabatka
V květnové příloze Lovecký pes jsme vás stručně seznámili se španělským sabuesem, honičem hojně ve Španělsku chovaným a v praxi využívaným. Dnes se zmíníme o třech dalších.
Burgoský perdiquero je ohař, registrovaný FCI, andaluzský podenco, blízký taktéž registrovanému podencovi ibizskému a konečně pachón de Navarra, neregistrovaný, ale má se za to, že jeho krev koluje i ve zmíněném burgoském perdiquerovi. Zdrojem těchto článků je letošní lednové číslo španělského časopisu Federcaza. Je to oficiální orgán Španělského královského mysliveckého svazu, s jehož redakcí si naše redakce Myslivosti vyměňuje své časopisy.

Časopis Federcaza, Madrid - leden 2007, text: Eduardo de Benito, fotografie: Maite Moreno a redakce, přeložil: Ladislav Šabatka

PERDIGUERO de BURGOS (Burgoský perdiquero)
    Silný, kompaktní, klidný, pracující stále podle vedení svého pána. Burgoský perdiquero je ohař. Je spolehlivý, statečný, vhodný do těžkých terénů v klimatu tak nevděčném, jaký je v krajině jeho původu. Je perfektně přizpůsobený pro práci v kastilských náhorních rovinách, protože je vybaven bezvadným dýcháním a pevnou stavbou těla. To mu dává velkou odolnost proti únavě. Mimo to má velkou plochu kůže, jejíž spodní tkáň drží rezervu vody, která mu dovoluje pracovat po dlouhou dobu na slunci bez pití.
    Dvě vlastnosti ho předurčily k použití v myslivosti. Perfektní adaptace pro terény Kastílie a jeho víceúčelovost tj. jeho použitelnost jak na pernatou, tak i na srstnatou zvěř. Je prostě vhodný k lovu všeho. I přes svůj dobrý charakter a mírnost nenašel uplatnění jako pes společenský.
    Nemusíme hledat v jeho burgoské tvrdosti a jednoduchosti okázalost vystavování setra, nebo živost a cval pointera, ale bylo by zároveň iluzorní dělat si u těchto exotických plemen nároky na odolnost a skromnost našeho ohaře, který je při lovu v hornatých terénech a v dusivých horkách předčí a pokoří.
    Jeho sklon k lovu je obdivuhodný. Perfektně se přizpůsobuje stylu španělského myslivce, který ho dotahuje výcvikem aby byl odolný, aby vystavoval, aby pracoval v horách i na rovině, jak při lovu králíka, tak i koroptve, aby přinášel. Je to pes, který se snadno cvičí, nezapomíná co už se jednou naučil, je inteligentní s velkou mírou náklonnosti. Svou pomalost a menší eleganci vynahradí svým velkým temperamentem. Jeho příznivci říkají, že dobrý burgoský ohař má mít hlavu murény, mordu klabonosou, světlo koroptví, slecho nabírané jak list hlávkového salátu, nášlap kočky a zadek mladíčka. A takový pes je nejodolnější a nejvhodnější pro horká léta na kastilské horské planině.
   
PODENCO ANDALUZ (Andaluzský podenco, podenko)
    Je to naše původní, španělská a nejrozšířenější rasa. Můžeme mluvit o tisících andaluzských podenců, kteří slouží myslivosti po celém Španělsku s výjimkou Kantábrie. Užívají se k lovu od zvěře velké až po králíky - aniž bychom chtěli opomenout zajíce a další druhy. Jejich lovecké vlastnosti možno hledat mezi vlastnostmi slídiče a honiče, protože při práci slídí a nahánějí zároveň. K tomu využívají zrak, čich i sluch. Jejich tvrdost jim umožňuje pohybovat se s lehkostí v těžko přístupných terénech a jsou nezastupitelní při lovu králíků ve smečce. Jeden z nejhezčích způsobů lovu s podenky je ten, který se praktikuje v Andaluzii a to společně se skupinou psů na lov králíků specializovaných. Tento lov má stále více příznivců v Kastilsku, zatím co se, pro nedostatek této zvěře, prakticky neprovozuje na Baleárech. Při tomto způsobu lovu dávají podenkové v sázku všechny své lovecké dovednosti. Čich pro vyhledání zvěře, zrak a sluch pro její nahánění, za neustálého vydatného vydávání, až po natlačení na ránu. V těchto smečkách má každý pes svůj konkrétní úkol, který s chutí a ochotně plní. Králík kříží stopy, aby psa zmátl, dělá různé "hlouposti", vrací se tam, kde už jednou byl, aby se nakonec zastavil a se slechy nastraženými zjišťoval, kde psi jsou. Podenkové se snadno protáhnou skokem křovím a hlasitě oznamují, kde králík opustil lože, nebo kryt.
    U nás pracují při lovu králíků lépe podenkové andaluzští, než ibizští, kteří, zdá se, když se dostanou z garrigy - to je asi půlmetrová krytina - jakoby ztráceli něco ze svých kvalit. Ti andaluzští, lehčího rázu a malí - těm říkáme zlatíčka - snadno pronikají houštím a křovím a vedle toho jsou odolnější a tvrdší než podenkové ostrovní z Baleárů. Za své lovecké úspěchy vděčí především své odolnosti při práci za vysokých teplot, zvláště za španělského poledne, svým schopnostem uplatňovaným při jakémkoliv druhu lovu, svému obdivuhodnému vybavení pro slídění při minimální okolní vlhkosti a své schopnosti přizpůsobit se zvláštnostem a podmínkám každého prostředí.
   
PACHÓN de Navarra (Navarský pachón - pačón)
    Navarský pachón je nejvěrnějším zrcadlem vášně španělského lovce drobné. Je schopný drze provokovat divokou orebici, dokáže ji najít, vystavit a zvednout stejně jako se dokáže radostně bavit lovem králíků. Musíme se zbavit banální představy, že je to pes těžký a málo čilý. Pachóni jsou velice výkonní psi při hledání a lov s nimi slibuje dobré výřady jak ve vinicích, tak i v olivových sadech.
    Mnoho pokolení klidné a tiché práce v našich revírech a odkazy genetiky dělají z pachóna - univerzálního psa - zajímavou volbu pro myslivce s nepokojem v duši. Je to především proto, že je velmi dobrý při lovu. Je to naše původní rasa, čímž bráníme to naše. Čelí módám, které tupí naši kynologii. To jsou tři hlavní důvody pro to, abychom se přiklonili k tomuto psovi, který bezchybně navětří koroptev přitisklou v mezi, který zvěř nezapře a umožní nám střílet na rozumnou vzdálenost.
    Má rád králíky a činí mu potěšení je lovit. Můžeme ho vidět, jak bez nejmenších problémů vyžene pevně zalehlého králíka z krytu. Tato zvěř nemá pro něho žádných tajemství. A když je velmi zaskočen při své klasické práci, změní taktiku způsobem, kterému se říká obíhání křoví. Pes při tom vystaví, zablokuje zvěři únik a pod příznivým větrem rychle obíhá krytinu, aby znovu vystavoval. Tato instinktivní technika byla již v myslivecké literatuře pod zmíněným názvem popsána.
    Také jsme ho viděli vystavovat mnoho zajíců. Srstnatou přinese z pobarvené stopy, jak se patří na psa s historickou pozicí, tradičního a cenného.
Zpracování dat...