vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Víkend ve znamení českých fousků aneb Nepřevázka 2007

Lovecký pes 4/2007, str. 10  Text a snímky Pavel HORÁK
Druhý květnový víkend letošního roku byl jedním z nejvýznamnějších termínů v kalendáři každého chovatele, majitele a příznivce našeho jediného národního plemene ohařů – českých fousků.
V sobotu 12. května 2007 se v Nepřevázce u Mladé Boleslavi konaly Mezinárodní porovnávací zkoušky vloh kontinentálních ohařů - typ Derby, večer proběhla schůzka zástupců chovatelů a příznivců plemene český fousek z různých zemí a v neděli 13. května byla na stejném místě uspořádána Speciální výstava českých fousků. Organizačně obě akce zajišťovala středočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků (KCHČF) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Mladá Boleslav.
    Zkoušky a soutěže vlohových vlastností typu field-trial (FT) již přestávají být v České republice výlučnou otázkou anglických ohařů a pomalu získávají své pevné místo i v chovu ohařů kontinentálních. Je však pravdou, že se stále kynologická veřejnost často (a ráda) dělí na jejich zaryté odpůrce a zastánce. Oba postoje je však nutno považovat za chybné.
    Je nesprávné chápat zkoušky vlohových vlastností jako snahu o odklon od šlechtění všestranně upotřebitelného ohaře. Tento chovatelský trend dokonale odráží požadavky na praktickou upotřebitelnost loveckých psů v podmínkách České republiky a bylo by nesmírnou chybou na něm cokoliv měnit. Na druhou stranu je však nesporné, že polní práce by měla být základem u všech plemen ohařů a její slabiny nelze nahradit bezvadnou prací v lese a ve vodě. Mimoto jedinec, kterému byly dány do vínku adekvátní vlohové vlastnosti, má jednoznačně větší potenciál k tomu, aby bez problémů absolvoval všestranné zkoušky či uspěl na některé z nejvyšších soutěží, a poté se stal platným pomocníkem v myslivecké praxi, než pes, jež tyto vlastnosti postrádá. Aneb jak říkají staří praktici: "Pole dělá body, les pořadí".
    Předvedení bezchybné práce v poli by tedy zkrátka mělo být pro všechny ohaře samozřejmostí. Bohužel tomu tak někdy není ani na vrcholných akcích. Vždyť například na loňském Memoriálu K. Podhajského a Memoriálu Dr. Kuhna čtvrtina startujících psů vypadla na disciplínách hledání - vystavování - postupování. Je pak otázkou, zda lze tento neúspěch alibisticky svádět skutečně jenom na nedostatek soutěžního štěstí a přespříliš přísný metr rozhodčích!?
    Častým argumentem "dokladujícím" zbytečnost field-trialů je, že se jedná pouze o opakované zkoušení vlohových vlastností, které psi beztak musí prokázat před zařazením do chovu na všestranných zkouškách. Je však bohužel pravdou, že všestranné zkoušky jsou často pořádány v honitbách, kde početní stavy drobné zvěře neumožňují zkoušenému psu opakovaný kontakt se zvěří, což stěžuje řádné posouzení jeho práce. Rovněž zhodnocení stylu hledání (tedy ve smyslu jeho shody s pracovním standardem) může být v takových případech zkresleno mírou zkušeností rozhodčího s příslušným plemenem. Zároveň je potřebné, aby byla i na zkouškách typu FT kvalifikovaně a přísně hodnocena schopnost a ochota českých fousků pracovat pro svého vůdce, což je jedna z jejich nejtypičtějších a nejdůležitějších vlastností.
    Patrně největší výhodou FT, zejména pokud jsou pořádány jako klubové akce, je skutečnost, že se na nich sejde větší počet jedinců jednoho plemene a vznikne tak možnost jejich vzájemného porovnání. Je tak možno vytipovat ty jedince, kteří v posuzovaných disciplínách dominují nad zbytkem populace.
    Bezprostřední význam FT pro majitele psů, jejichž vztah ke psu je čistě užitkový (tedy pouze jako lovecky upotřebitelného psa bez ambicí v chovu) je skutečně minimální. Pro odpovědné chovatele však mohou být užitečnou pomůckou při ověření vlohových vlastností psů. Field-trialy tedy nemohou být v žádném případě náhradou všestranných zkoušek, ale mohou sloužit jako jejich vhodný doplněk. A pokud můžeme mít k dispozici doplňující informace o dědičných vlastnostech psů, proč bychom se jejich získávání a zohledňování v chovu měli bránit?
    Z výše popsaných důvodů přistoupil KCHČF k pořádání snad již tradičního letního FT na Konopišti, ke kterému v letošním roce přibyly ještě Mezinárodní porovnávací zkoušky vloh kontinentálních ohařů konané v Nepřevázce. Za ocenění práce pořadatelů je možno považovat skutečnost, že Kynologická komise ČMMJ vybrala tyto zkoušky jako nominační soutěž pro Mistrovství světa v lovu s ohaři pro rok 2007.
    Mezinárodní porovnávací zkoušky vloh kontinentálních ohařů - typ Derby se zadáváním titulů CACIT a CACT byly otevřeny pro jedince všech plemen kontinentálních ohařů do stáří 36 měsíců. Na slavnostním zahájení se sešlo celkem dvacet sedm zástupců následujících plemen - deset českých fousků, devět německých krátkosrstých ohařů, pět maďarských krátkosrstých ohařů, dva němečtí dlouhosrstí ohaři a jeden bretaňský ohař dlouhosrstý.
    Průběh zkoušek byl poněkud ovlivněn deštivým a větrným počasím, které nad českou kotlinou panovalo jak v předcházejícím týdnu, tak během vlastní soutěže. Ačkoli byly pro konání akce vybrány dobře zazvěřené honitby, bylo někdy obtížné pernatou zvěř v terénu najít, neboť ta byla ze zapojených polních kultur stažena do okrajových mezí a remízů.
    Přesto zkoušky zdárně dokončilo celkem šest psů a je potěšitelné, že se mezi ty úspěšné zařadila i trojice českých fousků. O pořadí na 2. a 3. místě rozhodla při rovnosti bodů dodatečná baráž. Zasloužené vítězství si odnesla fena českého fouska Asta z Krotějovských lesů s vůdkyní L. y. van Dijk z Holandska (obr. 1). Tato mladá fena při svém běhu předvedla razantní hledání s výrazným zájmem nalézt zvěř, výborné nosové schopnosti, několikeré pevné vystavení koroptví a patřičný klid před zvěří a po výstřelu - tedy přesně to, co bychom rádi viděli u všech českých fousků. Druhé místo patřilo feně NKO Arně od Fučkale, vůdce Miroslav Kalík, 18 b., výborný, r. CACIT, CACT. Třetí místo obsadil český fousek Max z Hložku, vůdce Ing. J. Havlát, 18 b., výborný, r. CACT.
    Po pracovní části sobotního dne, která byla za zvuku českých a holandských mysliveckých fanfár zakončena vyhlášením výsledků a předáním diplomů oceněným, následoval společenský večer. Jeho hlavní náplní bylo přátelské setkání chovatelů a příznivců českých fousků z České republiky, Slovenska, Holandska a Německa. Stěžejním tématem diskuse, kterou moderoval Ing. Jaromír Dostál, DrSc., byl stav chovu ČF v jednotlivých zemích a jeho úspěchy a problémy. Byla dohodnuta užší spolupráce mezi kluby a chovateli z různých států, která by měla perspektivně vyústit v založení světového klubu chovatelů českých fousků. Jako ocenění úrovně chovu ČF a uznání jejich pevné pozice na kynologické mapě Evropy je možno považovat skutečnost, že se tohoto setkání zúčastnili také předsedové Klubu německých drátosrstých ohařů a Klubu německých ostnosrstých ohařů v Německu.
    Nedělní teplé a slunečné počasí přivítalo účastníky Speciální výstavy českých fousků. Početné koroně diváků se představilo celkem padesát dva psů a fen z tuzemska a zahraničí. S potěšením lze konstatovat, že úroveň vystavovaných jedinců byla až na výjimky skutečně výborná, a tak rozhodování o vítězích rozhodčím nikdo z přihlížejících vůbec nezáviděl. Celkovým vítězem speciální výstavy (BOB) se stal pes Kor z Hložku majitele F. Vondráčka (obr. 2). Na tomto místě je třeba vyzdvihnout skutečnost, že uvedený chovný pes, ačkoli byl veden mladým začínajícím vůdcem, v minulosti získal na všestranných zkouškách I. cenu s plným výkonem v poli. Jak je vidět, v případě českých fousků spolu mohou jít ušlechtilost a pracovitost ruku v ruce. Jako nejlepší jedinec opačného pohlaví byla vyhodnocena fena Bora od Přílepského rybníka majitele P. Němce. Nejkrásnějším juniorem se stal Bard z Chatrnosti (maj. Ing. arch. D. Macháček) a mezi nadějemi chovu českých fousků si vítězný pohár ve třídě dorostu vybojovala fena Una z Fešandy majitelky Veroniky Veselé (obr. 3).
    I když se v průběhu obou akcí vyskytly drobné organizační nedostatky, nemohly tyto chybičky zkazit celkový pozitivní dojem, který si jistě všichni zúčastnění z tohoto vydařeného víkendu zasvěceného českým fousků odnesli.
    Na závěr si dovoluji všechny přátele ČF pozvat na historicky první Mistrovství světa českých fousků, které se bude konat dne 16. dubna 2008 opět v Nepřevázce u Mladé Boleslavi. Mistrovství se poběží jako jarní field-trial, typ solo se zadáváním titulů CACIT a CACT a bude součástí Týdne kontinentálních ohařů (14. - 20. dubna 2008), ve kterém se dále bude konat Mistrovství světa německých krátkosrstých ohařů, Mistrovství světa výmarských ohařů a Evropský pohár kontinentálních ohařů - FCI. Je se tedy opravdu na co těšit!
    Všichni zájemci o účast na uvedených soutěžích (ale i ostatní kynologové) si mohou připravenost svých psů ověřit na tradičním letním field-trialu, který bude KCHČF pořádat dne 7. října 2007 v bažantnici LZ Konopiště.
Zpracování dat...