vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Bíglové v Brumovicích

Lovecký pes 06/2007, str. 5  Vladimír TANCÍK
Již tradičně se první zářijový víkend v Brumovicích uskutečnil III. ročník Klubových barvářských zkoušek honičů Beagle clubu ČR. Brumovické zkoušky se staly pro svou kvalitu natolik populární, že k nám přijíždějí vůdci se psy i ze středních Čech.
Spolupořádající MS "Slezská Hořina" vytvořilo vynikající podmínky pro plemeno, jehož cesta do českých lesů je problematická. S využitím honitby MS "Hůrky" Velké Heraltice, bylo na každý den připraveno 10 stop, které vedly zomítaným polem i lesem s náročným ostružinovým porostem. Pořadatelé se snažili přiblížit podmínky zkoušek co nejvíce realitě myslivecké praxe. Zkoušek se zúčastnilo 19 psů a fen. Na regulérní průběh zkoušek dbalo pět rozhodčích, vedených známou a zkušenou Lenkou Frnčovou. Rozhodčí byli nároční, spravedliví a při vyhodnocení disciplín kromě sdělení hodnocení nechyběla užitečná rada, pochvala a někdy i výtka. Pochvalná slova slyšeli činovníci zkoušek za organizaci a logistické zabezpečení. Zkoušky úspěšně absolvovalo 17 psů, dva neobstáli. V I. ceně se umístili 2 psi, ve II. ceně skončilo 9 psů a 6 bíglů dosáhlo na III. cenu. Výsledky prvního dne byly velmi špatné, žádný pes nezískal hodnocení v I. ceně. Snad to bylo způsobeno i velmi prudkým a vydatným deštěm, který bičoval honitbu od časného rána až do odpoledne. Druhý den byl pro účastníky i psy příjemnější. Nejlepší vůdkyní se stala teprve šestnáctiletá Petra Štenclová (fena Magical Mottle Rabbbit Run-CACT - klubový vítěz). Za pozornost stojí, že vůdkyně Štenclová obsadila i třetí místo. Druhé místo získala Eva Nešutová (fena Kofila Weinlinie-res.CACT). Poděkování patří všem organizátorům, MS "Hůrky" ve Velkých Heralticích a rozhodčím za velmi dobrou spolupráci.

Fotogalerie

Zpracování dat...