vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Kynologie na Vyškovsku

Lovecký pes 06/2007, str. 15  Josef DOLEŽEL
Okresní myslivecký spolek Vyškov ve spolupráci s Jihomoravskou pobočkou Klubu chovatelů Českého fouska a s mysliveckým sdružením „LITAVA Brankovice“, uspořádali ve dnech 21. 7. a 22. 7. 2007 již 3. ročník soutěže ohařů „O pohár starosty městyse Brankovice“.
Dvoudenní soutěž ohařů probíhala v řádně připravené honitbě MS Brankovice a MS Kožušice. Slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků soutěže proběhlo, a to po oba dny, na chatě střelnice MS Brankovice za zvuku mysliveckých fanfár a za účasti široké kynologické veřejnosti. Sobotních lesních zkoušek se zúčastnilo 11 ohařů v zastoupení těchto plemen: 8 českých fousků, 2 malí münsterlandští ohaři a 1 výmarský ohař krátkosrstý. Úvodní disciplína - přenášení lišky přes překážku nedopadla pro některé vůdce dobře, neboť 5 psů v této disciplině neobstálo. Zbývajících 6 psů úspěšně ukončilo zkoušky, a to 5 psů v I. ceně a 1 pes ve II. ceně. Na 1. místě se umístila fena českého fouska, Tina z Mutických vršků s počtem bodů 244 vedená Josefem Hlaváčem, na 2. místě se umístil pes český fousek, Eros z Klobásné s počtem bodů 238 vedený Břetislavem Uchytilem a na 3. místě se umístila fena malého münsterlandského ohaře, Dora z Bílé Telče s počtem bodů 234 vedená Jaroslavem Kovaříkem. Jako rozhodčí byli delegováni za KCHČF - vrchní rozhodčí ing. Klaška, dále za OMS Vyškov pánové Paleček, Přibilík, Vysloužil ml., Holásek, Šlimar a Vysloužil st. Sobotní klání bylo ukončeno tradičními zvěřinovými hody, kde byly podávány zvěřinové speciality. Nechyběla ani živá hudba. V neděli proběhly "speciální zkoušky z vodní práce". Těchto zkoušek se zúčastnilo 12 zástupců ohařů a to 4 čeští fousci, 3 malí münsterlandští ohaři, 3 němečtí krátkosrstí ohaři, 1 německý dlouhosrstý ohař, 1 maďarský ohař krátkosrstý, a 1 labradorský retrívr. Z celkového počtu 13 psů obstálo 12 psů v I. ceně a 1 v II. ceně. Celkově se dá říci, že psi na tuto zkoušku byli velice dobře připraveni, o čemž svědčí dosažené výsledky: Tři psi dosáhli plného počtu 100 bodů. O vítězi rozhodovalo stáří psů. Na 1. místě skončila fena českého fouska Tina z Mutických vršků, vedená Josefem Hlaváčem, na 2. místě pes český fousek Eros z Klobásné, vedený Břetislavem Uchytilem a na 3. místě fena malého münstelandského Dora z Bílé Telče, vedená Jaroslavem Kovaříkem. I v tento den zkoušek bylo posuzování rozhodčích velice korektní a dle platného zkušebního řádu. Delegováni zaKCHČF byli tito všestranní rozhodčí: vrchní rozhodčí ing. Klaška, dále pánové Paleček, Navrátil, Přibilík a Vysloužil ml. Během zkoušek nebyl podán žádný protest, po oba dva dny byly předány vůdcovské ceny a první 3 psi obdrželi pěkné poháry. Vítězem dvoudenního klání " O pohár starosty městyse Brankovice " se stala fena českého fouska Tina z Mutických vršků vedená Josefem Hlaváčem, která dosáhla celkem 344 bodů - gratulujeme! Tato fena byla na pobarvené stopě vedena jako oznamovač se vzorným předvedením, což rozhodlo o vítězi soutěže. Je znovu nutno poděkovat celé členské základně MS Brankovice za vzornou přípravu zkoušek. Další zkoušky, které připravuje OMS Vyškov, jsou PZ ohařů a malých plemen, LZ - BZ malých plemen. Věříme, že i na těchto zkouškách bude převládat dobrá nálada všech kynologů a všech příznivců myslivecké kynologie.

Fotogalerie

Zpracování dat...