vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Psi španělských revírů 4.

Lovecký pes 06/2007, str. 7  Ladislav ŠABATKA
Šampionát J. M. Krále španělského v lovu chrtů (galgů) v poli Koná se každoročně za mnohatisícové návštěvy příznivců a je opravdovým národním mysliveckým svátkem. Letos se konal již 69. ročník. (Z článků španělského mysliveckého časopisu FEDERCAZA přeložil a upravil Ladislav Šabatka)
Organizace a průběh Soutěžit mohou feny od stáří 18 měsíců a psi od 24 měsíců. Tito psi se obvykle neúčastní celostátní soutěže více než dvakrát po sobě a tato okolnost - i když trochu podivná - má za následek, že zhruba po 3,5 letech se soutěžením končí. Nicméně i potom slouží myslivosti a lovu dál. Proč soutěží častěji feny, než psi? Feny nejsou lepší než psi, ale chovatelé preferují feny, protože na nich chovají. Avšak ze psů - šampionů - získávají dobré tržby, když je prodávají jako plemenná zvířata. Šestnáct psů, kteří tvoří finálních osm dvojic, se kvalifikují na celostátní španělský šampionát ze soutěží místních a regionálních. Těchto šestnáct psů se nalosuje do osmi dvojic, které pak spolu soutěží. Každý pes z dvojice dostane na krk bílou nebo červenou "kravatu". Osm vítězů postupuje a tvoří další čtyři páry. Čtyři vítězové jdou ve dvou dvojicích do semifinále a z nich se nakonec kvalifikují dva psi pro finále. Dvojice je vedena na start na řemenu vůdcem/vypouštěčem. Normálně jsou delegováni dva a jeden náhradník. Jakmile se zvedne zajíc, vůdce běží za ním se psy tak dlouho, až se zajíc dostane na odpovídající vzdálenost. Tu určuje rozhodčí a na jeho povel píšťalkou je vůdce vypustí. Do té doby běží vůdce stále za upoutanými psy. Šampionát je běžně posuzován třemi rozhodčími, kteří mezi sebou nemohou mluvit a vydají verdikt teprve na požádání vrchního komisaře soutěže. Před tím, než rozhodčí vyhlásí výsledek běhu veřejně, odevzdají mu písemně své posudky. Všichni se pohybují na koních. Dále zde figuruje osoba, která měří čas běhu do dostižení zajíce, který nesmí trvat méně než padesát pět vteřin, jinak je běh anulován. Komisař, dříve než požádá rozhodčí o výsledky, ověřuje čas u časoměřiče. Běh může být samozřejmě anulován i z jiných důvodů, např. když každý pes běží za jiným zajícem. Rozhodčí oznamují anulaci žlutými kapesníky. Který pes dostihne a chytí v rozběhu zajíce, dostává 1 bod. Při výpadu přímo vpřed, kdy pes druhého předbíhá, získává 2 body a v případě, že pes při předbíhání musí druhého vnějškem oběhnout, získává 3 body. Je bodována také rychlost, kterou pes nabírá po vypuštění ze řemenu. Trvá-li běh déle než minimálních padesát pět vteřin, komisař žádá každého z rozhodčích, aby mu písemně oznámili vítěze, a na to je žádá, aby vítěze vyhlásili veřejně. Rozhodčí tak učiní máváním kapesníkem barvy, kterou pes v rozběhu nese. Vítězem je pes, který obdržel od rozhodčích více kapesníků své barvy. Avšak může se stát, že některý z rozhodčích posoudí výsledek jako nerozhodný a v tom případě mává kapesníkem zeleným. Rozhodčí také mohou diskvalifikovat psa, který nesleduje dráhu zajíce, brání druhému, je neklidný, napadá druhého, nebo se chová jinak agresivně. V tomto případě dává rozhodčí diskvalifikaci najevo máváním černým kapesníkem spolu s kapesníkem barvy psa, kterou nese. Co stojí držení jednoho takového šampiona? Galgo, který se účastní podobných šampionátů má speciální krmení založené na základě koňského masa, rýže, paštik, mrkve a jadrných krmiv vysoké hodnoty. Mimoto je třeba s ním naběhat ne méně než patnáct kilometrů denně a vždy po určité době ho vyzkoušet na zajíce. Potřebují očkování a každé dva měsíce kůru proti parazitům. Musí mít ustájení, které je kvalitní a perfektně čisté. To vše dohromady si vyžádalo - podle údajů z roku 2002 - náklady kolem 300 000 peset ročně (tehdy našich zhruba 60 000 Kč), zatímco náklady na jednoho normálního galga stály v té době 50 000 peset ročně (asi 10 000 Kč). Jak se zdá, nejedná se o lacinou záležitost. Ale kynologie je vášeň.

Fotogalerie

Zpracování dat...