vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Speciální zkoušky z vodní práce v Přerově

Lovecký pes 06/2007, str. 5  Ing. Vladimír VELICKÝ
Podle plánu kynologických akcí ČMMJ byly v sobotu 11. srpna 2007 uspořádány Okresním mysliveckým spolkem v Přerově speciální zkoušky z vodní práce.
Zkoušky se tradičně konaly v honitbě Křenová Tovačov - pana Jiřího Zahradníčka, v dobrých podmínkách Hradeckého rybníka o výměře 162 ha. Po uvítacím troubení tříčlenného souboru "Trubačů OMS Přerov" se dostavilo ke společnému nástupu a losování 20 psů, z původně 21 přihlášených: 10 ohařů, 5 labradorských retrívrů. Malá plemena pak byla zastoupena 2 anglickými špringršpaněly, německým křepelákem, hladkosrstým foxteriérem a borderteriérem. Práci psů posuzoval tým zkušených přerovských rozhodčích ve složení J. Kašík, J. Peluha, J. Malík a J. Bija, pod vedením vrchního rozhodčího Ing. Františka Siladiho. Profesionální přístup a objektivní hodnocení ze strany jednotlivých rozhodčích bylo ceněno i kynologickou veřejností, zastoupenou v početné koroně přihlížejících. Na těchto SZVP se výrazně projevily rozdíly v připravenosti jednotlivých psů, rovněž tak i nedokonalá znalost nových zkušebních řádů ze strany některých vůdců. Známky za výkon v jednotlivých disciplínách byly vždy řádně zdůvodněny a vůdcům vysvětleny případné nejasnosti ve výkladu ZŘ. Z 10 startujících ohařů (4 KO, 2 DO, 2 NDO, 1 IS, 1 POI) skončilo 5 psů v I. ceně, 4 psi ve II. ceně a KO vedený mladou, méně zkušenou, vůdkyní neobstál z důvodu nesplnění disciplíny "přinášení kachny z hluboké vody". Ze skupiny ohařů se nejlépe a jako jediný s plným počtem bodů umístil pes německého ohaře krátkosrstého, Barbar z Mešinské hájovny, vedený Jiřím Pospíšilem. Ze skupiny 5 retrívrů si nejlépe vedla fena labradorského retrívra, Eternity Via Brunensis, vedená Ludvíkem Režným, která skončila v I. ceně s počtem 132 bodů. 2 labradorští retrívři skončili ve III. ceně a zbývající 2 neobstáli. Právě u některých retrívrů se na těchto SZVP, kde pes prokazuje určitou úroveň specializace pro vodní práci, projevila nedocvičenost. Naopak lze velmi dobře hodnotit připravenost u všech pěti představitelů menších plemen, kdy všichni zúčastnění psi prokázali dobrou použitelnost i na větších vodních plochách. V této nejméně početné skupině tzv. "malých plemen" byli hodnoceni v I. ceně 4 psi, z nichž si nejlépe vedla fena německého křepeláka, Dorka z Ifova dvora s vůdcem Janem Derkou, která skončila v I. ceně s 94 body. Svým výkonem zaujal i borderteriér Danny ze Sluňákova, vedený majitelem Vlastimilem Sedláčkem, a to i přesto, že jako jediný v této skupině skončil ve II. ceně s 69 body. Poměrně "těžký" rákosový porost v Hradeckém rybníku v Tovačově prověřil, jako obvykle, kvalitu a připravenost všech zúčastněných psů. Zkoušky se konaly za příjemného podmračeného počasí. K dobré pohodě přispělo i kvalitní a dostatečně všestranné občerstvení. Myslivecké tradice a celkový kolorit zkoušek byl podtržen při zahájení a ukončení zkoušek, signály a hlaholy v provedení Trubačů OMS Přerov, kteří svým reprezentačním vystoupením zdobí veškeré akce pořádané Okresním mysliveckým spolkem Přerov. Všichni vůdci psů, jejichž čtyřnozí pomocníci na těchto zkouškách obstáli, obdrželi podle pořadí hodnotné i drobnější ceny. Poděkování za organizaci SZVP patří nejen OMS Přerov, ale především Jiřímu Zahradníčkovi za jeho vstřícnost při poskytnutí honitby na tyto zkoušky, ale i na jiné kynologické akce konané v minulosti v Tovačově. Zejména pak za hodnotné ceny, které letos na tuto akci věnoval.

Fotogalerie

Zpracování dat...