vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Všestranné zkoušky na Jihlavsku

Lovecký pes 06/2007, str. 15  M. HRŮZA
Ve dnech 22. - 23. 9. 2007 uspořádal OMS Jihlava pod záštitou ČMMJ Praha všestranné zkoušky ohařů, které proběhly v honitbách MS Sedlejov a MS Telč.
Slunečné ráno babího léta přivítalo všechny účastníky zkoušek před loveckou chatou MS Sedlejov a Mysliboř. K nástupním číslům, kterých bylo dvanáct, nastoupili 4 VOK, 3 KO, 2 ČF, 1 IS, 1GS a 1 DO se svými vůdci. Zastoupení plemen bylo velmi pestré. Všechny přítomné přivítal za OMS JUDr. Jonáš a myslivecký hospodář MS Sedlejov p. Uhlíř, poté se ujal slova vrchní rozhodčí Bambula, který představil sbor rozhodčích a provedl rozlosování, kde každý vůdce oznámil, jak bude pracovat jeho pes na barvě. Zazněli lovecké fanfáry v podání pánů Jirky a Čecha, kteří se starali o tyto tradice české myslivosti po celý průběh zkoušek. A šlo se na první disciplínu - přinášení lišky přes překážku. Zde byli vidět práce rychlé a precizní, ale i výkony slabší. Poté se všichni rozjeli na lesní práce, které se konaly v honitbě MS Sedlejov. Největší zájem byl o práci na barvě, kde byli nahlášeni dva hlásiči a dva oznamovači. Krásnou práci hlasitého oznamovače předvedla fena irského setra Betty z Chlumského podlesí vůdce ing. Šotoly. První den úspěšně dokončilo 10 účastníků. Slabší chvilku si vybral 1 český fousek na přinášení lišky přes překážku a výmarský ohař krátkosrstý na vlečce s liškou. Večer jak je již na takových zkouškách zvykem se konal v kulturním domě společenský večer, kde k tanci a poslechu hrál p. Zadina. Druhý den ráno bylo slavnostní uvítání na zámku v Telči, kde se konaly toho dne polní a vodní práce. Všechny přítomné přivítal starosta Telče p. Fabeš a myslivecký hospodář Ing. Pajchl. Velké pole bylo dobře zazvěřeno zajícem, byli i koroptve a vypouštěl se bažant. Posuzovali MVDr. Šerá, Ing. Klaška, a p. Musel. Tato trojice se této nelehké úlohy zhostila na výbornou a posuzovali dle regulí zkušebního řádu, s citem pro práci loveckého psa. Drobné disciplíny posuzovali rozhodčí Krejčí a Zadražil. Zvěře bylo na disciplíny malého pole připraveno dostatek. U vody posuzovali rozhodčí Votápek a Kopic, kteří své mnohaleté zkušenosti uplatnili při posuzování vodní práce. Zkoušky dokončilo 10 ohařů a vítězem se stala fena irského setra Betty z Chlumského podlesí se 492 body s vůdcem Ing. Šotolou. Tato fena obdržela též cenu nejlepší les. Na druhém místě v I. ceně skončil výmarský ohař krátkosrstý Erik z Žehuňské se 487 body, s vůdcem Lonským, třetí se umístnil v I. ceně další výmarský ohař krátkosrstý Dag z Frajonku se 485 body s vůdcem Janouškem. Nejlepší práci na vodě předvedl dlouhosrstý ohař Dasti Říjov a umístil se v I. ceně se 484 body. Tento pes byl nejmladším účastníkem a zkoušky složil ve stáří 18 měsíců. Ocenění nejlepší pole získala fena VOK Fergie Noves s vůdkyní Juráškovou, která se umístila v I. ceně se 476 body. Poděkování patří vrchnímu rozhodčímu p.Bambulovi a sboru rozhodčích za jejich posuzování, velký dík MS Sedlejov ,jejich členům pod vedením p. Bočka, za přípravu zkoušek a bohaté občerstvení a taktéž MS Telč a Ing. Pajchlovi za propůjčení honitby a občerstvení které připravili pro všechny, kteří se všestranných zkoušek zúčastnili.

Fotogalerie

Zpracování dat...