vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Memoriál Frantička Horáka

Lovecký pes 01/2008, str. 11  Alena KOŠINOVÁ
Klub chovatelů českých teriérů se poprvé ve své historii rozhodl uspořádat, pro majitele a chovatele tohoto plemene, klubové zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů.
Zkoušky, které se budou konat již v září příštího roku, budou zkoušky s udělením titulu CACT- čekatel šampionátu práce, který se uděluje nejlepšímu jedinci plemene, psovi nebo feně, kteří se v soutěži, pokud propozicemi není uvedeno jinak, umístili na 1 místě v I. ceně, nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně, nebo se splněným bodovým limitem, může obdržet Res. CACT. Udělování titulů bude dle platného Řádu pro udělování titulů. Získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa. Bude se jednat o barvářské zkoušky dle platných Zkušebních řádů lovecké upotřebitelnosti psa, s delegovanými zkušebními komisaři ČMMJ, v pronajaté honitbě na Vysočině. Jedná se o honitbu Počátky, která má již s pořádáním zkoušek psů z lovecké upotřebitelnosti letité zkušenosti. Členové tohoto mysliveckého sdružení vyšli klubu CHČT ochotně vstříc. Zároveň Okresní myslivecký spolek v Pelhřimově podal klubu pomocnou ruku svými rozhodčími a ostatním zabezpečením. Ubytování zúčastněných bude v malebném rekreačním středisku Valcha - Počátky, které je nedaleko honitby Počátky. František Horák, kterého jistě nemusím myslivecké veřejnosti dlouze představovat, byl také myslivcem a dobře ze své praxe znal vlastnosti různých loveckých plemen. Postrádal však mezi nimi malého nízkonohého teriéra, který by se vešel do liščí nory, měl sklopené slechy, aby mu do nich nepadala pod zemí hlína a aby byl pro práci s liškou dobře fyzicky vybaven. Snahou Františka Horáka bylo vyšlechtit vynikajícího loveckého psa pro mysliveckou praxi. Skvělá, na teriéra až netypicky klidná, snášenlivá a snadno ovladatelná povaha, to vše se Horákovi povedlo. Zájem o českého teriéra opět prudce vzrostl, a to nejen u nás. Českému teriérovi se jako jedinému z českých plemen podařilo proniknout i daleko za hranice Evropy. Český teriér obsadil USA, Brazílii, Kanadu, Grónsko i Austrálii. Velice oblíben je ve Skandinávii, Velké Británii, ale i na východě Evropy. Požádala jsem o rozhovor paní Jitku Paulínovou - Horákovou, která je pokračovatelem chovu českých teriérů po svém otci Františku Horákovi, ale i několikaletým předsedou KCHČT. Proč se výbor KCHČT rozhodl uspořádat zkoušky lovecké upotřebitelnosti českých teriérů. V minulosti pro českého teriéra tato možnost v rámci klubu nebyla? Podle našich informací začíná být o českého teriéra zájem i u myslivecké veřejnosti. Český teriér již opakovaně prokázal, že jeho lovecké schopnosti jsou zcela na úrovni ostatních teriérů a v mnohém případě je i předčí. V čem je český teriér při lovu zvěře jiný a v čem se podobá ostatním teriérům? Co má společného s ostatním loveckými teriéry? Je to temperament, náruživost pro lov, vytrvalost a spolehlivost. A v čem je jiný? Kromě již zmíněných povahových vlastností určitě to, že pracuje s rozvahou, zbytečně neriskuje, je vynikající nosově, má volný hlas, vytrvale hlásí u dohledané zvěře. Pobarvenou stopu sleduje pečlivě s nízkým nosem. V noře je rychlý, hlasitý a z lišky nemá strach. Při kontaktu se zvěří na povrchu je ostrý a důrazný. Není úprava srsti českého teriéra tak, jak uvádí standard, pro psa překážkou a znevýhodněním při lovu? Podle toho z jaké úhlu se na věc podíváme. Otec přesně věděl, co dobrý norník potřebuje. Především hladký hřbet pro rychlý průnik norou. Dlouhé, převislé závěsy nad očima a dlouhý vous napomáhají "čecháčkovi" v přímém kontaktu se zvěří. Dlouhé závěsy na břiše a bězích chrání psa před zraněním důležitých částí těla, jako jsou slabiny, velké klouby a šlachy. V podstatě jde o velice účinný ochraný štít. Přesto se znovu nabízí otázka, zda dlouhá srst českého teriéra není nepraktická pro myslivce z hlediska úpravy? Samozřejmě, taková srst je trochu náročnější na údržbu, ale dnešní myslivec už dnes také hledí na atraktivnost a celkový vzhled svého psa. Ostatně jak se říká - jaký pán, takový pes. Zkrátka je jiný než myslivec předcházejících let. Navíc lovecky upotřebitelný český teriér nemusí do detailů splňovat standard, co se úpravy srsti týká. Jeho závěsy se mohou úměrně zkrátit. Vraťme se k otázce pořádání klubových zkoušek lovecké upotřebitelnosti českého teriéra. Co Vás kromě odkazu Vašeho otce vedlo k iniciování uspořádání těchto zkoušek? Kromě toho, o čem jsme již mluvili, chceme podpořit rozšíření lovecké upotřebitelnosti psa a v rámci klubu umožnit chovatelům a majitelům psů českého teriéra prokázat, že jejich pes je skutečně pracovně využitelný a že v rámci plemene jsou jedinci schopní podávat špičkové výkony srovnatelné s ostatními teriéry. Jakým způsobem budete zajišťovat organizaci těchto zkoušek a jak budete informovat veřejnost o tomto dění? Jednak prostřednictvím našeho klubového zpravodaje a našich webových stránek, dále pak prostřednictvím časopisu Myslivost. Dále se mohou zájemci o tyto zkoušky informovat přímo u předsedy klubu Jitky Paulínové a nebo u výcvikáře klubu Aleny Košinové. Kontakty najdou na webových stránkách klubu. Těšíme se na to, že naši myslivci budou mít o tuto akci opravdový zájem.

Fotogalerie

Zpracování dat...