vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Memoriál Jarmila Pařízka 2007

Lovecký pes 01/2008, str. 13  Ing. Marian PORUBSKÝ
Jsou různé soutěže. Myslivecké sdružení Čelákovice pořádá každoročně trojboj, ve kterém je kladen důraz na rychlost loveckých psů. Nejedná se však o rychlost samoúčelnou, ale o rychlost provedení základních dovedností, které musí lovecký pes při praktické myslivosti prokazovat. Soutěží se tak pouze ve třech disciplínách, a to v přinášení kachny z hluboké vody, v přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku v poli a v dohledávce pohozené pernaté zvěře. Rychlé a perfektní provedení těchto disciplín je základem práce po ráně. Jedinci, kteří jsou takového výkonu schopni, jsou pak neocenitelnými pomocníky každého lovce. V každé disciplíně se tak posuzuje nejen kvalita provedení, ale také čas, za jaký je daná disciplína vypracována. Vítězem se pak stává jedinec, který všechny tři disciplíny vypracuje nejen precizně, ale také v nejrychlejším čase. Výhodou takovéto porovnávací soutěže není jen srovnání jednotlivých plemen loveckých psů, ale především relativní objektivita posouzení, daná měřitelným ukazatelem – časem.
Letošního ročníku, který proběhl 1. září 2007, se zúčastnilo 23 jedinců různých plemen loveckých psů. Na start se tak postavili ohaři angličtí (gordonsetr, irský setr, pointer), ohaři kontinentální (český fousek, maďarský ohař krátkosrstý, německý ohař krátkosrstý, německý ohař dlouhosrstý, velký műnsterlandský ohař, výmarský ohař krátkosrstý) i slídiči (německý křepelák), s cílem ukázat práci nejen ve stylu plemene, ale především v rychlosti. Při vědomí, že každé zaváhání stojí vteřiny, které mohou v celkovém hodnocení chybět, nastupovali postupně jednotliví jedinci k provedení dané disciplíny. Celý den pak bylo možné sledovat práci psů, kteří svým vůdcům dělali samou radost, když všichni úspěšně tento memoriál došli. V pozdním odpoledni pak byly výsledky vyhlášeny. Celkovým vítězem se stala česká fouska, Cira z Duškova dvora, s Jiřím Kvasničkou, druhý skončil maďarský ohař krátkosrstý, Brit ze Zadráhy, s Vladimírem Švarcem a třetí česká fouska, Dora z Duškova dvora, s Lubomírem Mencem. Vítěznou pětici doplnil na čtvrtém místě český fousek, Borek z Duškova dvora, s Ing. Janou Pitrovou a na pátém místě německá ohařka krátkosrstá, Ula z Pertolticka, se Zdeňkem Kučerou. Pro ty, kdo znají styl práce českých fousků, nebylo překvapením, že mezi vítěznou pěticí byli tři představitelé tohoto plemene. Český fousek je "vícerychlostní" pes, který své úkoly plní přesně a rychle. Zároveň si je vědom, že jeho výkon se nesmí omezit pouze na 15 - 20 minut jednou za čas, ale že své povinnosti bude plnit dnes, zítra i pozítří a to po mnoho hodin. Tomuto vědomí pak musí přizpůsobit rychlost své práce. Padne-li však rána a jeho úkolem je dohledat a přinést střelenou zvěř, zařadí nejvyšší rychlostní stupeň a přesně a rychle splní svou povinnost. Při své povaze pak má radost nejen z lovu, ale také z radosti svého vůdce. Efektivita práce tentokrát zvítězila nad efektem a o to by mělo jít při praktické myslivosti především. S pozdravem Lovecké kynologii Zdar!

Fotogalerie

Zpracování dat...