vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

Brakýř jezevčíkovitý původní lovecký pes českých myslivců

Lovecký pes 4/2008, str. 8  Ing. Gustav KOŘÍNEK
Plemeno loveckého psa, které má dnes název „alpský brakýř jezevčíkovitý – ABJ“, bylo vyšlechtěno v 18. století v horských a podhorských revírech Evropy. Dnes mnoho myslivců neví, že se jedná o také nejstarší české plemeno loveckého psa. Stejně jako plemeno český fousek. Původní název plemene byl „alpsko-krušnohorský brakýř jezevčíkovitý“. Právě Krušné hory a Šumava a podhůří Alp jsou místa, kde v dobách bývalého CK Rakouska bylo plemeno vyšlechtěno. Druhá světová válka, okupace celého českého pohraničí, včetně nedobrých poměrů v protektorátu Čechy a Morava, měli za následek, že plemeno ABJ u nás téměř zaniklo. Rozšíření chovu v Čechách dokazují vůbec první zkoušky ABJ, které se uskutečnily dne 25. října 1897, a to v Čechách nedaleko Tachova.
V současné době je alpský brakýř jezevčíkovitý chován převážně v Rakousku, Německu, Česku, Slovensku, Slovinsku a Polsku. V Čechách dochází k obnově chovu až po válce, v roce 1960 se objevuje jeho chov na Slovensku. Alpský brakýř jezevčíkovitý je nízkonohý lovecký pes (34 - 42 centimetrů v kohoutku), poměrně robustní postavy, barvy takzvané jelení červeň nebo černá s pálením, ušlechtilého vzhledu. Pes byl vyšlechtěn v podmínkách hor, a je přizpůsoben drsnému podnebí, pohybu v kopcovitém terénu i ve sněhu. Má vynikající vrozené lovecké vlastnosti. Jednou z hlavních vlastností plemene je vytrvalé sledování stop zvěře. Pro tuto vlastnost byl jako plemeno původně honič zařazen v Rakousku mezi barváře, vedle barváře bavorského a hannoverského. Je hlasitý na teplé stopě, jednou z výjimečných vlastností je výborná orientace. Plemeno bylo vyšlechtěno pro způsoby lovu v tehdejších lesnatých honitbách a je pro zdejší revíry jaksi "šité na míru". Je to pes, který se vyznačuje dostatečnou ostrostí na černou zvěř. Vysoké stavy černé zvěře a vysoké odlovy činí černou zvěř v mysliveckém hospodaření v mnoha oblastech tou nejvýznamnější. Vlastnosti toto plemeno předurčují jako nejvhodnější naše plemeno pro lov a hlavně dosled postřelené černé zvěře. Je uznaným plemenem barváře, na rozdíl od jiných plemen barvářů je k černé zvěři ostřejší a proto je vhodným plemenem na dosled černé zvěře. Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého usměrňuje chov plemene především pro lov a dosled černé zvěře. Pro uznání psa i feny do chovu, musí jedinec získat nejméně 2. cenu na honičských zkouškách (ZH). Hlavními disciplínami této zkoušky je tzv. ochota k práci na černou zvěř - zaštěkávání divočáka po dobu 5 minut, hlasitost na teplé stopě, vypracování uměle založené stopy 12 až 24 hodin staré apod. Jedná se o náročnou dvoudenní zkoušku s naháňkou na černou zvěř. Výstavní ohodnocení nejméně VD. Po rozdělení ČSFR na dva samostatné státy, došlo i k rozdělení původního klubu honičů. V obou státech pak vznikly již samostatné kluby ABJ. Oba tyto kluby stále úzce spolupracují a usměrňují vedení psa pro náročný lov a dosled černé zvěře, stejné podmínky platí pro zařazení do chovu - tj. práce na černou zvěř. V tomto smyslu jsou uspořádány i mezinárodní soutěže. V letošním roce se mezinárodní soutěž konala v Bojnici na Slovensku, za účasti chovatelů z Rakouska a Polska. Naši chovatelé se zúčastňují mnoha mezinárodních, hlavně barvářských, soutěží. O výkonnosti našich psů svědčí např. skutečnost, že naše ABJ vedená Josefem Jónem z Krkonoš, byla letos vítězem soutěže plemen loveckých psů užívaných k lovu černé zvěře. V konkurenci několika plemen teriérů, honičů včetně slovenských kopovů, a dále lajek, jezevčíků, byla vítězem naše ABJ. A to již podruhé. Kromě využití ABJ k lovu černé zvěře, je samozřejmě možné je využít k lovu drobné zvěře, vyhánění zajíců z lečí, k přinášení kachen apod. Konečně je ABJ velmi milý pes, který je věrným přítelem svého pána a také ostražitým hlídačem domu. A i když má dnes název "alpský brakýř jezevčíkovitý", svůj původ má také v Čechách, je to lovecký pes, který více než století doprovází české myslivce.

Fotogalerie

Zpracování dat...