vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Lovečtí psi ověřovali vlohy ve Štítově

Lovecký pes 4/2008, str. 6  Pavel MOULIS
Lovecký pes neodmyslitelně patří k výkonu práva myslivosti a jeho připravenost pro využití v praxi je nejen nutností, ale často zájmem samotných chovatelů. Proto si někteří z nich dali dostaveníčko ve Štítově na Rokycansku, kde se konaly zkoušky vloh. Tyto zkoušky jsou potřebné především z chovatelského hlediska, neboť na nich pes nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou dosud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Navíc jsou důležité i z hlediska kontroly dědičnosti a pro některé kynologické kluby je účast na těchto zkouškách i důvodem uznání chovnosti. Proto je žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastnilo co nejvíce psů, i když to nejsou zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Každopádně si pes či fena vyzkouší atmosféru zkoušek, stejně tak jako vůdce.
Přátelská atmosféra, která hned od rána za poměrně vlídného počasí panovala, v sobotu 3. května ve Štítově přivítala sedmnáct psů nejrůznějších plemen. Slavnostní nástup, troubení Přátel z Rokycan, úvodní slovo organizátorů a nezbytná veterinární prohlídka psů a odchod do honitby, takový byl scénář jedné z prvních kynologických akcí na Rokycansku. V honitbě Mysliveckého sdružení Hubert Příkosice zkušení rozhodčí posuzovali především vrozené vlastnosti psů - nos, hledání či slídění, zájem o stopu zvěře, chování po výstřelu i poslušnost. Záleželo pochopitelně i na tom, do jaké skupiny byl lovecký pes zařazen, což v praxi znamená, že jiné nároky na práci jsou kladeny na ohaře a jiné na slídiče či teriéry. Kromě plnění disciplín byly udělovány i cenné rady rozhodčích - zkušených kynologů pro práci vůdce a předávání vlastních poznatků z výcviku, což uvítali především méně zkušení vůdci, kteří vedli čtyřnohé pomocníky poprvé. Je potěšitelné, že jarní zkoušky opět dokázali, že zájem o loveckou kynologii neutichá. Jarní zkoušky se opět po delší době konaly v Mysliveckém sdružení Hubert Příkosice, které hospodaří na 1923 hektarech a nutno podotknout, že velice dobře. Vkusně upravené myslivecké zařízení vybavené v řadě případů i loveckými chodníky dává tušit, že se o honitbu starají myslivci skutečně svědomitě. V průběhu jarních zkoušek měli účastníci možnost se nejen seznámit s překrásnou honitbou, ale i vidět, že padesátka myslivců zde myslivost provozuje skutečně s láskou a citem. Zkoušky vloh konané ve Štítově splnily tedy svá očekávání. Většina psů obstála a ti, kteří tentokráte neobstáli, jsou cennější o rady, kterými zkušení rozhodčí rozhodně nešetřili, což je jen dobře. Okresní myslivecký spolek, jenž byl pořadatelem této akce, může být spokojen, neboť kromě přátelské atmosféry, která panovala na zkouškách vloh ve Štítově, získala lovecká kynologie z řad veřejnosti další příznivce, což je jistě pro myslivost pozitivním signálem. Skutečnou tečkou za uplynulým dnem v překrásné honitbě bylo vyhlášení výsledků zkoušek a kvalitně připravené občerstvení v místní hospůdce, která i zde dává tušit, že ji provozují lidé s citem a ochotou udělat něco navíc.

Fotogalerie

Zpracování dat...