vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Myslivecká kynologie Benešov 2007 - 2008

Lovecký pes 4/2008, str. 9  MVDr. Luboš KUNEŠ
Jako každý rok i ten loňský začal jarním svodem psů okresu Benešov. Svod se konal v Maršovicích a hojná účast psů loveckých plemen slibovala taktéž početnou účast těchto jedinců na zkouškách lovecké upotřebitelnosti psů pro rok 2007. Překvapila početná účast vůdců zastupujících okres Příbram. Na jarním svodu si většina vůdců podala přihlášky na zkoušky vloh, počet přihlášek překročil číslo 24, a tak bylo po dohodě se zástupci pronajatých honiteb dohodnuto pořádat dvoje zkoušky vloh v jeden den.
V polovině května se kynologická veřejnost sešla v Jinošicích, zázemí MS Bystřice, na zkouškách vloh. Bylo přihlášeno 16 ohařů a 16 psů ostatních loveckých plemen. Zkoušky probíhaly v honitbách MS Bystřice a Ouběnice v dobře zazvěřených lokalitách. Psi mohli dostatečně prokázat své lovecké vlohy a výsledkem byl úspěch u 14 ohařů a 14 psů "malých" plemen. (obr. č. 1) Po takto náročné akci, kdy patří poděkování všem organizátorům zkoušek vloh, se kynologická komise připravovala na hlavní akce sezóny, které následovaly v řadě za sebou. První z nich byly poslední sobotu v srpnu zkoušky z norování na noře ve Strojeticích. Těchto zkoušek se zúčastnilo 22 psů a všichni psi úspěšně tyto zkoušky dokončili. (obr. č. 7, 8) Za 14 dní se vůdci sešli v areálu střelnice v Chotýšanech na podzimních zkouškách. Bohužel to byly jediné zkoušky v loňském roce, kdy nám nepřálo počasí. Tento fakt se také asi promítl na výkonu psů a účasti korony diváků a příznivců kynologie, která jinak na všech ostatních zkouškách byla vždy hodně početná. Těchto podzimních zkoušek se zúčastnilo 13 ohařů, kde uspělo 9 psů a 5 psů "malých" plemen, kde uspěli všichni. (obr. č. 4) Po více jak 20 letech byly na okrese Benešov pořádány všestranné zkoušky ohařů. O těchto zkouškách bylo psáno v časopise Myslivost 12/2007. Já pouze shrnu účast, kdy bylo přihlášeno 13 ohařů a dokončilo 11 ohařů. Tato akce měla být a byla vrcholem loňských kynologických akcí na okrese Benešov. Druhé podzimní zkoušky vůdce opět zavedly do krásného okolí Maršovic. Těchto zkoušek se zúčastnilo 6 psů "malých" plemen a kde uspěli pouze 2 a 15 ohařů, ti uspěli všichni. Podle výroku rozhodčích byly na těchto zkouškách k vidění výborné výkony všech ohařů, kdy všichni vůdci své psi perfektně připravili a předvedli. (obr. č. 5) V říjnu se kynologická veřejnost opět vrátila do Chotýšan, kde byly pořádány barvářské zkoušky v honitbě MS Chotýšany a Domašín. Těchto zkoušek se zúčastnilo 11 psů a uspělo 8 psů. Posledními zkouškami lovecké upotřebitelnosti v roce 2007 byly barvářské zkoušky honičů. Tyto se konaly v honitbě MS Čechtice a zúčastnilo se jich 11 psů, obstálo 10. Jak je vidět z předchozího výčtu, účast na zkouškách lovecké upotřebitelnosti psů v roce 2007 byla výborná. Jsem rád, že v našem okrese se zkoušek zúčastňují vůdci z jiných okresů a opět se sem rádi vracejí. Toto je dílem všech kamarádů kynologů, zástupců sdružení a ostatních nadšenců, kteří se na přípravě zkoušek podílejí. Pro všechny tyto nadšence pořádá KK OMS Benešov tzv. "kynologický aktiv". Tato akce je takovým malým poděkováním všem, kteří se na kynologických akcích podílejí, vítězným vůdcům, zástupcům MS a rozhodčím. Je spojená s příjemným posezením s muzikou (tradičně výborně hrající "ŠRAML" Honzy Slabého) a posezením s kamarády kolem našich pejsků. A jak začal ten rok letošní? Tou úplně první akcí byl jarní svod v Maršovicích. Účast psů předčila očekávání, kdy bylo předvedeno celkem 104 jedinců loveckých plemen. A podobně jako loni i podané přihlášky na zkoušky vloh překročily limit 24 psů pro dané zkoušky. Opět nastalo vyjednávání s uživateli honiteb jestli budou schopni propůjčit své honitby pro dvoje zkoušky vloh. Vše se ale rychle a věcně vyřešilo a tak se mohli vůdci a příznivci myslivecké kynologie setkat počátkem května opět v Jinošicích na zkouškách vloh. Zkoušky se konaly v honitbách MS Bystřice, Ouběnice a Drachkov, kdy bylo předvedeno 22 ohařů a 1 retrívr, uspělo 19 psů a 16 psů "malých" plemen, uspělo 15. (obr. č. 6) A které akce nás ještě čekají v roce 2008 - jsou to lesní zkoušky, zkoušky norování, speciální zkoušky z vodní práce, 2x podzimní zkoušky, barvářské zkoušky a zkoušky honičů. Podrobnosti k jednotlivým akcím, propozice, veterinární podmínky a přihlášku naleznete také na našich webových stránkách www.myslivost.cz/omsbenesov . Ještě jednou díky všem a zároveň bych chtěl všem popřát dobrý vítr a prohlásit myslivecké kynologii ZDAR!!!
Zpracování dat...