vychází v 4:58 a zapadá v 21:11
vychází v 21:47 a zapadá v 4:51
 

Časopis Myslivost

Zkoušky vloh ohařů a malých plemen v Osíku a Dolním Újezdě

Lovecký pes 4/2008, str. 12  JUDr. Bohumil HOTAŘ
Okresní myslivecký spolek ve Svitavách pověřil myslivecká sdružení v Osíku a Dolním Újezdě uspořádáním zkoušek vloh ohařů a malých plemen pro rok 2008. Pracovitý kolektiv pod vedením ředitele zkoušek Václava Severy uspořádal v sobotu dne 3. května 2008 zkoušky ohařů a malých plemen skutečně na perfektní úrovni. Za krásného slunečného počasí nastoupilo na hřišti v obci Desná ke zkouškám celkem 7 soutěžících ohařů pěti různých plemen - 3 čeští fousci, 1 maďarský ohař krátkosrstý, 1 německý dlouhosrstý ohař, 1 velký münsterlandský ohař a 1 pointr. Malých plemen loveckých psů bylo přihlášeno a nastoupilo celkem 16. Z tohoto počtu bylo 6 jezevčíků, 3 velššpringršpanělé, 2 jagdteriéři, 2 velšteriéři, 1 německý křepelák, 1 foxteriér a 1 flat coated retrívr. Nálada vůdců psů, rozhodčích, pořadatelů i korony byla velmi dobrá, jak se na první kynologickou akci sluší.
Po zahájení zkoušek seznámil vrchní rozhodčí Miroslav Matějka všechny soutěžící s organizací a po veterinární prohlídce a rozlosování se jednotlivé skupiny ohařů a malých plemen odebraly do honiteb mysliveckých sdružení Dolní Újezd a Osík u Litomyšle. V době zkoušek byla již krytina velice vhodná pro práci jak malých plemen tak pro ohaře. Všechny účastníky zkoušek mile překvapila velmi dobrá zazvěřenost v obou honitbách a tak bylo pouze na soutěžících psech, aby prokázali své skutečně vrozené předpoklady pro využití v myslivecké praxi. Ranní rosa, vlhko, teplo a mírný větřík byli ideálním pomocníkem při hodnocení kvality nosu psů všech plemen. Když k tomu připočteme dostatek zajíců, bažantí zvěře a vypouštěných křepelek bylo stoprocentně jisté, že všichni psi budou bez problémů vyzkoušeni. Soutěžící ve všech třech skupinách povzbuzovala početná korona, která vzhledem k množství drobné zvěře očekávala výborné výkony. Disciplíny jediné skupiny ohařů posuzovali rozhodčí Mgr. Pavel Tupec a Josef Patočka. První skupinu malých plemen posuzovali pánové Zdeněk Sedláček a Václav Kučera. Druhou skupinu posuzovali pánové Miroslav Lev a Radim Ille. V odpoledních hodinách se všichni účastníci zkoušek sešli v příjemném prostředí hospůdky U Sýkorů v Desné, aby si po dobrém obědě a občerstvení popovídali o průběhu zkoušek a vyměnili zkušenosti s dosavadním výcvikem svých mladých psů. Všichni, až na malé výjimky, byli s výkony svých svěřenců celkem spokojeni. Ze sedmi předvedených ohařů jich ukončilo zkoušky v I. ceně pět. Dva psi neuspěli v disciplíně vystavování. Vítězem se stal pes český fousek Aron z Kablaně, vedený Zdeňkem Hajským. Absolvoval zkoušky v I. ceně s počtem 223 bodů. Jako druhá v pořadí skončila fena českého fouska Ila z Končinských hájů vedená Emilem Süsserem s 213 body a jako třetí se stejným počtem bodu se umístila fena německého dlouhosrstého ohaře Sára od Smolenské přehrady, kterou vedl Jaroslav Dvořáček. Tito tři na pomyslných stupních vítězů a další fena českého fouska v pořadí, Ira z Končinských hájů, se kvalifikovali jako reprezentanti svitavského okresu na soutěž o Pohár hejtmana Pardubického kraje. V malých plemenech to už tak jednoznačné nebylo. Ze šestnácti předvedených obstálo deset psů v I. ceně, dva obstáli v ceně II. (u obou ze slídění známka pouze 2), dva psi obstáli pouze ve III. ceně (fena chování po výstřelu známka 1 a u retrívra paměť k přinášení známka 1), jeden pes se zatoulal, nevrátil se v časovém limitu a neobstál a jeden pes obdržel ze slídění známku 0 a rovněž neobstál. Vítězem ve skupině jezevčíků a teriérů se stala fena jagdteriéra Beta z Obory Kosíř vedená Ing. Josefem Juklem, která získala 184 bodů. Další v pořadí se umístila rovněž fena jagdteriéra Dina z Pocinovských lesů, kterou vedl Kamil Zunka. Tato fena obdržela 177 bodů, stejně jako jezevčík Fox od Kamenné svatby, kterého vedl Vít Drábek a čtvrtý v pořadí opět jezevčík drsnosrstý Cedrik z Lovcovny, kterého vedl zkušený vůdce Stanislav Boštík. Zde rozhodoval o pořadí věk startujících. Ve skupině slídičů obdrželi plný počet 192 bodů dva startující. O vítězi rozhodoval rovněž věk a tak se jako první umístila fena německého křepeláka Ria z Harachu, kterou vedl Roman Dvořák. Úspěšně jí sekundoval pes, velššpringršpaněl, Brit od Rychnova, vedený JUDr. Bohumilem Hotařem a jako třetí skončila fena velššpringršpaněla Ora z Chotuckých alejí se ziskem 180 bodů, kterou vedl Ladislav Fait. Pořadatelé zkoušek připravili za přispění okresního mysliveckého spolku a ochotných sponzorů pro všechny úspěšné účastníky velice pěkné věcné ceny. Kynologická komise okresního mysliveckého spolku ve Svitavách vyslovuje upřímný dík všem sponzorům a především pořadatelům - mysliveckému sdružení v Osíku a Dolním Újezdě - za perfektně zajištěnou kynologickou akci, která přispěla k šíření dobrého jména myslivecké kynologie na okrese Svitavy.

Fotogalerie

Zpracování dat...