vychází v 5:44 a zapadá v 20:25
vychází v 23:42 a zapadá v 13:47
 

Časopis Myslivost

III. ročník Memoriálu Františka Horela

Lovecký pes 6/2008, str. 5  Bc. Miroslav DRAHOTA
Ve dnech 16. – 17. 8. 2008 proběhl na okrese Mladá Boleslav již III. ročník Memoriálu Františka HORELA – všestranné zkoušky ohařů se zadáním titulů CACT. Tento memoriál začaly polabské okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav pořádat k uctění památky významného kynologa, přítele a kamaráda pana Františka Horela z Hlízova u Kutné Hory.
František Horel se narodil 28. února 1936 v Kolíně. Již jako malý chlapec se chtěl stát lesníkem. Tehdejší společenská situace však neumožnila realizovat jeho velké přání. Až několik let po vojně získal lovecký lístek a začal se věnovat myslivosti a kynologii. František Horel byl však nadaný také pro sport. Byl vynikajícím fotbalistou a jeho přestup do Slavie Praha překazila pouze smrt jeho sestry a neochota mladého fotbalisty v tíživé situaci opustit rodiče. Od počátku sedmdesátých let začal František Horel intenzivně předvádět své vždy výborně připravené ohaře na vrcholných zkouškách, zejména VZ, klubových i mezinárodních porovnávacích zkouškách, Field Trialech a hlavně na MRK a MKP. V tomto trendu pokračoval celých 30 let. Mezi jeho nejlepší patřili tito ohaři: NKO - Bessy z Cechu, POI - Ben z Remy - byl čtvrtý na MKP v Průhonicích v roce 1974, POI - Ares Luční květ, NKO Arana z Brabcova - I. cena na MKP na Slovensku v roce 1987, POI - Ort z Cechu, NKO - Sava z Fančali, NKO - Chary z Plentova dvora - MRK a MKP 1999 v Náchodě, POI - Nord z Cechu - CACT při MMN 2003, a také nejznámější pes Františka Horela NKO - Flot z Cechu, se kterým v roce 1980 v Mladé Boleslavi vyhrál Memoriál Karla Podhajského a jako jeden z prvních českých vůdců reprezentoval s Flotem republiku na IKP v roce 1981, v Bellheimu - SRN s plným počtem bodů. František Horel byl také mnohonásobným vítězem regionální soutěže mladých ohařů - Polabského derby, které vyhrál celkem sedmkrát. Byl vynikajícím chovatelem. Chovatelská stanice "z Cechu" po dlouhá léta dominuje v chovu pointrů v České republice, stejně tak výborné výsledky dosahoval v chovu NKO. Z jeho chovu pocházelo mnoho výborných chovných psů a fen. Jako všestranný rozhodčí dokázal posoudit práci ohařů a ještě poradit mnoha vůdcům co mají udělat pro další zlepšení výkonu svého psa. Na zkouškách nejraději posuzoval práci v poli. Po dlouhá léta stál v čele kynologické komise OMS v Kutné Hoře a byl hlavním motorem krásných akcí, které OMS pořádal. I přes velkou aktivitu životní prioritou pro něj byla vždy rodina - manželka, dcera a vnuk. Ve vzpomínkách zůstane František Horel jako vzor - mistr komunikace mezi ohařem a jeho vůdcem. Letošní ročník memoriálu byl, za zvuků fanfár trubačů "Loveckého tria Hradec Králové", zahájen dne 16. 8. 2008 v překrásném areálu Restaurace a hotelu "Na statku" v obci Nepřevázka, který již proslul několika významnými kynologickými podniky na mladoboleslavsku. Vlastní práce probíhaly v osvědčených a dobře zazvěřených honitbách: velké pole - honitba MS Bezděčín, voda - honitba MS "Mezilesí" Čachovice, malé pole - honitba MS Luštěnice a konečně pak les - honitba LS Lipník VLS Mimoň. Není bez zajímavosti, že prakticky v totožných lokalitách proběhl na mladoboleslavsku v roce 1998 i Memoriál Richarda Knolla, který měl velký ohlas v kynologické a myslivecké veřejnosti. První den probíhaly soutěže za nepříznivého a deštivého počasí, ale i přes tyto podmínky byly výsledky psů více než dobré. Druhý den přivítal všechny účastníky slunečným počasím, které vydrželo až do konce. Memoriálu se zúčastnilo celkem 21 ohařů různých plemen, z nichž uspělo 17 ohařů a z toho 15 ohařů v I. ceně, 1 ohař v ceně II. a 1 ohař v ceně III. Vítězem se stal NOK Doran ze Soldátovy hvězdy vedený zkušeným vůdcem Josefem Rozkošným, který získal 486 bodů a titul CACT. Sbor rozhodčích: Vrchní rozhodčí: Bc. Miroslav Drahota Rozhodčí: Velké pole - Ing. Václav Vlasák - Mladá Boleslav, Petr Herčík - Nymburk Malé pole - Jiří Lukeš - Kolín, Václav Mudroch - Mladá Boleslav Voda - Josef Sekera - Mladá Boleslav, Vladimír Hruška - Nymburk Les: barvy - Ladislav Holub - Kolín, Ladislav Slavík - Kutná Hora, Václav Charvát - Mladá Boleslav, Milan Kazda - Nymburk vlečky - Ladislav Svoboda - Mladá Boleslav, Stanislav Ludvík - Nymburk drobné discipliny - František Cidlinský - Mladá Boleslav, Miloslav Funda - Nymburk Celému konání memoriálu byla přítomna manželka pana Františka Horela, která přispěla k důstojné úrovni celé soutěže. Sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího Bc. Miroslava Drahoty posuzoval přísně, ale spravedlivě. Za celou dobu soutěže nebyl, ze strany vůdců, podán jediný protest pro případné porušení Zkušebního řádu. Věříme, že tato soutěž si v brzké době získá pevné místo mezi významnými kynologickými podniky v rámci ČR a že tradice započatá na okrese Kutná Hora a nyní pokračující v Mladé Boleslavi a dalších polabských okresech bude mít stejně dlouhé trvání jako všem velmi známá soutěž mladých ohařů - "Polabské derby ohařů" o putovní cenu Karla Krýzy. Mladoboleslavsko patří již dlouhou dobu k regionům s vysokou úrovní lovecké kynologie. Svědčí o tom mnoho vždy vzorně připravených vrcholných kynologických podniků. Počínaje klubovými akcemi jako Memoriály Františka Vojtěcha, Františka Housky, Dr. Josefa Kuhna, Milana Novotného a konče pak Memoriály Richarda Knolla a Karla Podhajského. Stejně tak vysokou úroveň mají i zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro ohaře i malá plemena. Mladoboleslavský region se do podvědomí kynologické veřejnosti zapsal v poslední době také jednou z nejvýznamnějších kynologických akcí a tou byl v dubnu roku 2008 Evropský pohár kontinentálních ohařů a další doprovodné soutěže zahrnuté do tzv. "Týdne kontinentálních ohařů v ČR" - ve dnech 14. - 20. 4. 2008. Lovecké kynologii zdar!

Fotogalerie

Zpracování dat...