vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen v okrese Svitavy

Lovecký pes 6/2008, str. 4  JUDr. Bohumil HOTAŘ
Po velmi dobré zkušenosti s organizací letošních zkoušek vloh byli pověřeni členové Mysliveckého sdružení Dolní Újezd a Osík pod vedením Václava Severy uspořádáním podzimních zkoušek ohařů a malých plemen v okrese Svitavy. V sobotu dne 6. září 2008 v 8.00 hodin nastoupilo za slunečného počasí ke zkouškám celkem 9 soutěžících ohařů čtyř plemen - 4 němečtí krátkosrstí ohaři, 4 čeští fousci a 1 maďarský ohař krátkosrstý. Dále se prezentovali 4 psi malých plemen - 2 němečtí křepeláci, 1 velššpringršpaněl a 1 flat coated retriever. Mezi vůdci jsme mohli vidět zkušené i méně zkušené kynology. Organizátoři zkoušek neponechali nic náhodě a připravili zkoušky velice pečlivě. V honitbě MS Dolní Újezd byli zkoušeni ohaři a v honitbě MS Osík pak malá plemena. V obou honitbách byly vybrány požadované krytiny pro zkoušené psy, jak pro discipliny hledání pro ohaře, tak ke slídění pro malá plemena, aby zkoušky mohly prokázat požadovanou připravenost psů pro výkon práva myslivosti.
Zkoušky zahájil ředitel zkoušek Václav Severa, který přivítal všechny vůdce psů, rozhodčí a početnou koronu přihlížejících. Rovněž starostka obce podpořila svou účastí a pomocí konání této akce. Po veterinární prohlídce, kterou provedl MVDr. Jiří Teplý, následovalo rozlosování psů. Vrchní rozhodčí Miroslav Matějka rozdělil ohaře do dvou skupin a představil zároveň rozhodčí Bohuslava Boštíka, Františka Fuksu, Josefa Zapletala a Mgr. Pavla Tupce. Skupinu slídičů posuzovali Zdeněk Sedláček a JUDr. Bohumil Hotař. Po bližší instruktáži se všechny skupiny pod vedením panů Ing. Josefa Flídra, Miroslava Motyčky a V. Drábka odebrali do určených částí honiteb. Soutěžící vůdce a jejich psy ve všech třech skupinách povzbuzovala početná korona z řad rodinných příslušníků vůdců a příznivců myslivecké kynologie, která využila nádherného počasí k prožití skutečně příjemného dne. Pozdě odpoledne se všichni sešli v hospůdce U Sýkorů v Desné v napjatém očekávání, jak vše dopadlo. Z devíti předvedených ohařů ukončil pouze jeden pes zkoušky v I. ceně. Tři psi se umístili v ceně III. a jeden pes obstál. Čtyři psi tentokrát neprokázali požadované dovednosti. Dva psi neobstáli v disciplině společný hon, jeden na vlečce s pernatou a jeden ve vystavování. Tyto discipliny byly rovněž příčinou umístění ve III. ceně u dalších psů. Vítězem u plemen ohařů se stal pes český fousek Aron z Kablaně, vedený Zdeňkem Hajským z Květné. Absolvoval zkoušky v I. ceně s počtem 276 bodů. Druhý v pořadí skončil rovněž český fousek Arx z Lesních školek, vedený Františkem Bubelou z Radiměře a to ve III. ceně s počtem bodů 241. Jako třetí se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Bora z Kerhartic, vedená Františkem Šejnohou z Makova, která získala III. cenu a 224 body. V malých plemenech ze čtyř předvedených psů obstáli v I. ceně tři psi a jeden pes skončil v ceně II. Vítězem zkoušek se stala fena německého křepeláka Ria z Harachu vedená Romanem Dvořákem z Městečka Trnávka, která se umístila v I. ceně se 232 body. Jako druhá v pořadí se umístila fena velššpringršpaněla Ora z Chotuckých alejí, vedená Ladislavem Faitem z Dolního Újezda, která získala I. cenu a 223 body. Jako třetí skončil pes německého křepeláka Akim ze Sandlu, vedený Emanuelem Továrkem z Městečka Trnávka, který obdržel rovněž I. cenu a 221 bod. Všichni vůdci, kteří nastoupili k závěrečnému vyhlášení, obdrželi od pořadatelů pěkné upomínkové předměty. Vítězové si odnášeli velice hodnotné ceny od štědrých sponzorů. Slavnostní fanfáry pro vítěze od našich tradičních trubačů byly velice pěknou tečkou za uspořádanou kynologickou akcí. Vrchní rozhodčí pan Miroslav Matějka ve svém závěrečném zhodnocení ocenil perfektní organizaci zkoušek a poděkoval jménem Myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách a její kynologické komise všem, kteří se zasloužili o úspěch podzimních zkoušek a pozval všechny přítomné k účasti na 70. ročníků Memoriálu Karla Podhajského, který se konal koncem září v Litomyšli.

Fotogalerie

Zpracování dat...