vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

25. ročník Memoriálu Františka Hebedy – Horní Bělá 2008

Lovecký pes 1/2009, str. 6  Ing. Karel KARLOVEC
Již po pětadvacáté proběhl v honitbě MS Sv. Hubert Horní Bělá ve dnech 18. a 19. října tohoto roku 2. nejstarší memoriál v ČR pro psy malých loveckých plemen – Memoriál Františka Hebedy (MFH). Pořadatelem této dlouholeté velmi úspěšné soutěže je Oblastní myslivecký spolek Plzeň, celé organizační zabezpečení je tradičně prováděno péčí členů MS Sv. Hubert Horní Bělá. Od prvopočátku tohoto memoriálu byl zájem pořadatelů o postupné zvyšování kvality a stálého růstu popularity. Na 15. ročníku MFH byl vítězi LZ a BZH poprvé udělen titul CACT. Ani na této úrovni jsme však nechtěli zůstat. Byli jsme přesvědčeni, že je nutné přizpůsobit i při tomto memoriálu práci psů malých plemen současným podmínkám lovu, a proto jsme připravili a následně požádali Kynologickou komisi při ČMMJ o uznání samostatné soudcovské tabulky pro tento memoriál. Jednotlivé disciplíny byly konzultovány a vybrány ze zkušebních řádů LZ a BZH. Provedenými změnami se MFH stal pro zúčastněné psy i vůdce náročnější, což bylo ohodnoceno udělením titulu „Mezinárodní čekatelství šampionátu práce CACIT a res. CACIT“. Zároveň je možno udělovat i titul CACT a res. CACT na jednotlivá plemena.
Nyní k samostatnému průběhu memoriálu. V sobotu 18. října ráno začalo klání 16 vybraných psů různých plemen, které trvalo až do nedělního odpoledne. Memoriálu se zúčastnili: 5 drsnosrstých jezevčíků standardních, 2 hladkosrstí jezevčíci standardní, 2 dlouhosrstí jezevčíci standardní, 1 dlouhosrstý trpasličí jezevčík, 1 jagdteriér, 1 border teriér, 1 foxteriér hladkosrstý, 1 alpská braka jezevčíkovitá a 1 anglický kokršpaněl. Sbor rozhodčích pod vedením Václava Říhánka, ve kterém dále posuzovali: Jana Trnková, Jaromír Kaňka, Eduard Martínek, Václav Thurhober, Oldřich Liška, Jiří Švec, Mgr. Věroslav Herian a Luboš Kaňka, jmenovala ČMMJ. Po slavnostním zahájení, které svým vystoupením umocnili trubači Přátelé z Rokycan, byla zahájena pracovní část 1. dne MFH. Po ukončení soutěžních disciplín byl sobotní večer věnován přátelskému posezení účastníků a pořadatelů v pohostinství u Hájků za velmi pěkného hudebního doprovodu p. Cíla. V neděli pak MFH pokračoval přesně dle propozic. Celý MFH se těšil velkému zájmu z řad myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. K výkonům i dobré náladě přispělo i krásné, slunečné, i když již pravé podzimní počasí. Záštitu nad MFH převzala starostka obce Horní Bělá p. Anna Peřinová, které patří dík i za dobrou spolupráci našeho sdružení s OÚ. Dále chci poděkovat OMS Plzeň, jmenovitě panu Hlaváčovi a předsedovi kynologické komise p. Roztočilovi za snahu o co nejlepší průběh, dále všem rozhodčím za kvalitní rozhodování a samozřejmě i všem sponzorům. Protože naše sdružení nepořádá takovéto akce poprvé a víme jaké úsilí je nutné pro bezchybný průběh vyvinout, děkuji tímto i všem členům našeho sdružení, kteří se této vrcholné akce aktivně zúčastnili. Zvláštní dík patří však našemu členu p. Stanislavu Procházkovi za vedení celého organizačního týmu, za stovky hodin nezištné práce a zodpovědnosti za zdárnou přípravu a průběh letošního - jubilejního, 25. ročníku MFH. Fotodokumentaci letošního ročníku je možno prohlédnout na internetové adrese našeho mysliveckého sdružení www.svatyhubert.wz.cz

Přiložené dokumenty

Fotogalerie

Zpracování dat...