vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

Barvářské zkoušky u MS Lhotky Černá Hora

Lovecký pes 1/2009, str. 11  Jaroslav ZELENÝ
Myslivecké sdružení Lhotky Černá Hora ve spolupráci s OMS Blansko připravilo na 4. října pro zájemce myslivecké kynologie barvářské zkoušky. Po loňské úspěšné premiéře, kdy se zde pořádaly barvářské zkoušky honičů, stál před členy sdružení úkol, zvládnout i tento typ zkoušek. Pro pořadatele to znamenalo přeznačit stávající stopní dráhy tak, aby splňovaly požadavky zkušebního řádu, vybrat lokality kde se bude zkoušet nahánění a připravit veškeré zázemí jak pro rozhodčí, tak pro početnou kynologickou veřejnost. Všechny tyto úkoly byly nakonec zvládnuty, takže na sobotu 4. října bylo vše perfektně připraveno. Od rána se na místo srazu zkoušek, který byl i v letošním roce na myslivecké chatě, začali sjíždět vůdci psů, rozhodčí, ale i početná kynologická korona. Celkem bylo ke zkoušce přihlášeno 7 psů, z toho tři jagdteriéři, tři jezevčíci a jeden výmarský krátkosrstý ohař. Po nezbytné veterinární prohlídce psů, kontrole veškerých dokumentů, byli všichni účastníci vyzváni k slavnostnímu nástupu, který se uskutečnil na blízké louce vedle chaty. Úvodního slova se ujal předseda pořádajícího sdružení, který jménem všech členů přivítal účastníky zkoušek a všem vůdcům popřál do dnešní zkoušky mnoho úspěchů. Poté předal slovo vrchnímu rozhodčímu Ing. Kloudovi, který přítomným představil sbor rozhodčích, vedoucí skupin a seznámil s průběhem zkoušek. Po všech těchto nezbytných náležitostech se účastníci auty přesunuli do míst konání zkoušek a mohlo se začít s jednotlivými disciplínami.
První skupina začala následováním a stopními dráhami, druhá pak voděním na řemeni, odložením a naháněním. Okolo půl druhé se na místě srazu začali objevovat první vůdci, kteří již zkouškou úspěšně prošli. Nakonec se podařilo všem účastníkům nástrahy zkoušek zvládnout, i když jeden ukončil zkoušky jen na limitní disciplíny. Po krátkém občerstvení, sečtení bodů, vypsání diplomů a všech nezbytných tiskopisů, byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Jak už jsem uvedl, všichni psi zkoušky zvládli, bohužel však ani jeden pes neuspěl v I. ceně. Celkem 5 psů obstálo v II. ceně, jeden pes ve III. ceně a jeden pes obstál. Celkovým vítězem zkoušek se stala fena plemene jagdteriér Era z Melatínské stráně, vůdkyně MVDr. Lorenzová, která získala celkově 99 bodů, na druhém místě se umístil pes Akim Katafigy, výmarský ohař krátkosrstý, vůdkyně Bc. Nýtlová, s celkovým počtem bodů 98 a třetí místo obsadil pes Or od Jahodové louky, jagdteriér, vůdce Petr Nezval, který získal celkem 93 bodů. Všichni vůdcové obdrželi z rukou vrchního rozhodčího diplom, průkaz lovecké upotřebitelnosti a od pořadatelů pak hodnotné ceny. Závěrem bych chtěl poděkovat Lesům ČR, lesní správa Černá Hora, která umožnila pořadatelům využít část její režijní honitby k pořádání zkoušek, Městysi Černá Hora za finanční příspěvek, Pivovaru Černá Hora a Pojišťovně Halali za sponzorské dary a všem členům MS Lhotky Černá Hora, kteří se podíleli na úspěšném průběhu zkoušek. Již nyní se těším na příští rok, kdy se v tomto nádherném prostředí uskuteční opět po roce barvářské zkoušky honičů.

Fotogalerie

Zpracování dat...