vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Barvářský koncert v Arnoštově

Lovecký pes 1/2009, str. 11  JUDr. Jan KANDL
Dne 8. listopadu 2008 Okresní myslivecký spolek Prachatice za spolupráce s VLS divize Horní Planá, LS Arnoštov a LS Chvalšiny uspořádal v okolí obce Arnoštov předběžné zkoušky hannoverských a bavorských barvářů. Barváři jsou specialisté pro dohledávku poraněné zvěře vysoké, popřípadě černé. Jejich používání je omezeno jen na jelení oblasti. Vyžadují zvlášť trpělivý a dlouhý výcvik. Musí se naučit držet stopu, na kterou byli nasazeni, nedat se zmást různými úskoky prchající zvěře, jako jsou např. zpětné stopy, a dokázat tuto stopu vytrvale sledovat i kilometry daleko za nepříznivých povětrnostních podmínek. Některé výkony barvářů jsou přímo neuvěřitelné.
Jako rozhodčí byli delegováni členové klubu barvářů v čele s vrchním rozhodčím panem Miroslavem Keltnerem. Veterinární kontrolu a dozor zajistil MVDr. Jiří Bicek. Na zahájení, v průběhu dne a na konci kynologické akce slavnostní fanfáry velmi zdařile zatroubili tří trubači VLS Horní Planá. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 11 psovodů se svými psy. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že 5 psů obstálo v I. ceně, 4 v ceně II. a 2 v ceně III. Na prvém místě se umístil Ladislav Varvažovský s fenkou hannoverského barváře Cinou z Prokopské hájenky. S ohledem na velmi nevlídné počasí, kdy byl déšť a mlha, prokázali vůdci se svými psy velmi dobré výsledky. Svoji úlohu sehrálo i to, že se jednalo převážně o zkušené vůdce, lesníky z povolání. Na přípravě a průběhu zkoušek se podíleli zaměstnanci VLS divize Horní Planá a příznivci klubu barvářů, a proto jim patří upřímné poděkování.

Fotogalerie

Zpracování dat...