vychází v 5:03 a zapadá v 21:08
vychází v **:** a zapadá v 10:32
 

Časopis Myslivost

CACIT HLAVENEC 2008

Lovecký pes 1/2009, str. 2  Lenka FRNČOVÁ
Poslední víkend v říjnu patřil dvoudennímu klání bíglů. Jako každý rok se v Hlavenci, v tyto překrásné podzimní dny, konaly klubové barvářské zkoušky honičů se zadáváním titulů CACT a CACIT. Lze konstatovat, že úprava podmínek pro zařazení do chovu, kde při jedné variantě odpadá nutnost absolvování zkoušky, značně snížila počet bíglů hlásících se ke zkouškám. Také připravenost psů byla slabší. Nikoli však při pracích na nepobarvených drahách a vyhledání a chování u kusu, kdy pes pracuje především vlohově, ale nedocvičenost se týkala výcvikových disciplín, tedy odložení, vodění a celkové poslušnosti. Také neznalost a nezkušenost vůdců při dosledech jako hlásič či oznamovač. Tvrdím si říct, že taková práce se považuje za vrchol práce barváře a každého vůdce, a já sama ji viděla pouze jedenkrát, kdy byla prezentována bezchybně. Pes, německý křepelák, tehdy jako oznamovač, po příchodu ke zvěři uchopil do tlamy parůžek, který měl zavěšený na barvářském obojku a takto se vrátil k vůdci. Tím mu oznámil nález. Troufám si tvrdit, že oznamovač nebo hlásič je pro majitele pokladem a předchází mu hodiny a hodiny výcviku. Také rozhodčí, kteří tuto disciplínu posuzovali, byli zvědaví na práci těchto psů.
První den nastoupilo před sbor rozhodčích, vedený Mgr. Věroslavem Hermanem jako vrchním rozhodčím, osm přihlášených psů. Dosled a vyhledání u kusu posuzovali Václav Procházka a Jaroslav Kaňka. Odložení, vodění a poslušnost posuzovali rozhodčí Ladislav Frnčo a Lenka Frnčová. Po celý den vynikali svojí prací a připraveností psi Bet at Win Alikiss s vůdcem Janem Mánkem a Carpe Diem z Vrbové Lhoty s vůdkyní Barborou Budkovou. Psi vynikali chutí k práci a radostí z výcviku. Další psi již měli bodové ztráty na jednotlivých disciplínách. Pes Criss Cross z Vrbové Lhoty pracující jako hlásič neobstál s 1 na dosledu a fena Delicate Delaine Rapa Nui byla na dosledu odvolána. Také práce oznamovače u feny Fany Green Canis nebyla hodnocena jako správná a fena ztratila body, když musela dokončit disciplínu na řemeni. Celkový výsledek prvního dne byl hodnocen pouze dvěma I. cenami. Fena Carpe Diem z Vrbové Lhoty s vůdkyní B. Budkovou získala 244 bodů, I. cenu a titul CACT a CACIT. Pes Bet at Winn Alikiss s vůdcem Janem Mánkem získal 236 bodů, I. cenu a tituly Res. CACT a Res. CACIT. Dále byla udělena jediná II. cena s počtem bodů 166 feně Fany Green Canis s vůdkyní Zuzanou Schejbalovou. Psi Bold Bo Peep Rapa-Nui s vůdcem Milošem Kuldou, Bella Aksamit s vůdkyní Janou Zadákovou a Ultra Violeta Tergy s vůdcem MVDr. V. Dobešem zkoušky absolvovali ve III. ceně. Celkově lze považovat první den zkoušek za dobrý. Vůdci byli ukáznění, a co hodnotím velmi kladně, i když se to některým lidem možná nelíbí, měli důstojné vystupování a ctili myslivecké tradice. Bígl je pes lovecký, a pokud již k loveckým zkouškám jdeme, je to podle mě opravdu významná událost se všemi náležitostmi k tradicím myslivců a poctou k ulovené zvěři. Zlehčování, posmívání se a komentáře k myslivcům a myslivosti všeobecně, opravdu není na místě. Já za toto vše zde zúčastněným vůdcům děkuji. Druhý den nastoupilo šest vůdců s bígly. Vrchním rozhodčím pro tento den byl delegován pan Ladislav Frnčo a disciplíny šestice psů posuzovali rozhodčí Lenka Frnčová a Václav Procházka. I zde byli jedinci maximálně připraveni a na druhé straně nedocvičení a nezkušení. Velice pěknou práci předvedl pes Nanuk Tergy s vůdkyní Barborou Budkovou, který dosled provedl chuťově a perfektně předvedl vyhledání a chování u kusu zhaslé zvěře. Je na škodu, že z korony po oba dny nikdo neprojevil zájem podívat se na práci druhých vůdců, i když zkušební řád toto povoluje. Určitě mohou takto mnoho vidět a přiučit se od svých zkušenějších kamarádů. Velice pěkně na dosledu pracovala také fena Eli May Perla Vltavy s vůdkyní Simonou Hereitovou. Ostatní předvedení psi již měli nižší známky, které ovlivnily výsledná ocenění. Přesto druhý den uspěli všichni přihlášení psi. V tento den jako jediný v I. ceně s 244 body zakončil zkoušku pes Nanuk Tergy s vůdkyní Barborou Budkovou a získal titul CACT. V II. ceně uspěli celkem tři psi a ve III. ceně dva psi. Také tento den vrchní rozhodčí Ladislav Frnčo konstatoval sportovní chování vůdců. Počasí bylo příjemné podzimní, i sluníčko zasvítilo. Poděkování patří manželům Budkovým za připravenost zkoušek, která byla výborná a Katce Ryšavé za bezchybnou papírovou organizaci. A my jen pevně věříme, že se se spoustou bíglů sejdeme i příští rok na dalších loveckých zkouškách, které k tomuto plemeni jaksi neodmyslitelně patří. O to víc oceňujeme ty, kteří se zkoušek zúčastnili již s chovnými jedinci nebo s jedinci, kteří neměli povinnost tuto zkoušku skládat podle nových chovných podmínek. Na závěr bych jen chtěla dodat, že jsem letos předvedla na jiném typu zkoušek - barvářských zkouškách malých plemen - fenku bígla. Zkoušku jsme zakončili s úspěchem a s obdivem k tomuto plemeni. Přesto stálo za to absolvovat zkoušky jinde, aby tak člověk mohl vidět zkoušky z pohledu jiných lidí. Zkoušky se konaly pod okresním mysliveckým spolkem. Přestože nastoupilo "jen" 10 psů, i tak jsme končili za tmy a ti, co zkoušku dokončili úspěšně, byli i patřičně na své psíky pyšní. Rozhodčí byli velice přísní a nekompromisní. Několik psů neobstálo a jejich vůdcové věděli, kde udělali chybu. Dodržování mysliveckých tradic, včetně úpravy dohledané zvěře před zahlášením o úspěšném dosledu, hlášení a odhlašování z každé disciplíny, zabezpečení si vlastního střelce, pokud sám nemám zbraň, předávání úlomků a jeho následné nošení do západu slunce, včetně kompletní myslivecké výstroje bylo požadováno a všemi dodrženo. Vážnost okamžiku a jakési napětí bylo namístě. Přestože poslední dobou slyším z našich řad slova o zbytečné dramatizaci a přísnosti a důležitosti, myslím si, že ať je náš názor na myslivce a mysliveckou kynologii jakýkoliv, zde se pohybujeme v jejich světě a měli bychom je respektovat. Myslím si, že poslední hlavenecké zkoušky byly důkazem toho, že mysliveckou kynologii ctíme a vážíme si jí. Díky všem zúčastněným a myslivecké kynologii zdar!

Fotogalerie

Zpracování dat...