vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

Další klubová akce brakýřů KZH

Lovecký pes 1/2009, str. 9  Petra POKORNÁ
Další klubová akce brakýřů KZH
Další z mnoha akcí Klubu ABJ byly podle kynologického plánu ZH, dvoudenní zkoušky honičů, konané ve dnech 8. - 9. 11. 2008. Byly pořádané první den v honitbě Církevní, Vortová LČR, kde probíhala naháňka, ve výšce asi. 640 m n. m., kde vedoucím naháňky byl Ing. M. Koutný. Zde probíhala naháňka, kde se v rámci platného zkušebního řádu posuzovaly disciplíny jako nos, hledání, nahánění, hlasitost apod. A týž den se odzkoušely i tzv. „technické“ disciplíny, jako např. chování po výstřelu, na stanovišti, vodění atd. Po celý den hustě pršelo, což ale nemělo vliv na výkon psů.
Chtěla bych zde upozornit na jednu zvláštnost, a to, že jsme se nacházeli na pomezí, které pomyslně dělí Čechy a Moravu. Na druhý den jsme přejeli do honitby "Městské Lesy Litomyšl - Budislav", kde se zkoušely zbývající disciplíny a proběhlo zde i vyhlášení. Celá tato akce proběhla pod vedením vrchního rozhodčí Ing. M. Červinky, a dalšími rozhodčími byli Ing. M. Šišková, Branislav Oravec, Vladislav Víšek a Petra Pokorná. Vítězem zkoušek se stal pes ARON OD TŘÍ TOPOLŮ, vůdce Antonín Šikula, s počtem 188 bodů, I. cena, jako druhý skončil pes CID Z TMAVÉ STROUHY, vůdce Jiří Ungrád, (maj. Ing. A. Giertlová), též v I. ceně, 174 bodů a na třetím místě skončila fena ARISSA OD TŘÍ TOPOLŮ, vůdce Zbyněk Matoušek, II. cena, 169 bodů. Závěrem bych chtěla poděkovat jménem klubu a vůdců za zapůjčení honiteb, jmenovitě sponzorům, firmě AUTO-BAYER, s.r.o., p. Bambáskovi, trubačům p. Hromádkovi, Radiměstskému, Kuklovi, dále obětavému Ing. Koutnému, pánům Horníkovi, Jindrovi a Voralovi. Dále pak děkujeme všem, kteří zajišťovali občerstvení po oba dny, pí. Koutné, její kamarádce, M. Rakušanové, M. Havlové, V. Havlovi, všem členům z obou sdružení a všem, kteří se podíleli na přípravách těchto zkoušek. Ještě jednou DĚKUJEME. Kynologii zdar!
Zpracování dat...